2014. március 2., vasárnap

          ZSIDÓ FOGALMAK ABC SZERINT(4)

                                                                                             

B

 

BÁL TÁSCHIT – (héber) az egyik tiltó parancsolat rövid elnevezése: semmit sem rongálni, tönkretenni. Ide tartozik a gyümölcsfák kivágásának tilalma.. Ugyancsak tilos az embernek saját testét „rongálni”, egészségét veszélyeztetni.

 

BÁL TOSZIF – (héber) ne tégy hozzá! Tórai tilalom: ne tegyünk hozzá az adott parancsolatokhoz, ne „teljesítsük túl a normát”. A Talmud példaként említi, hogy ne tegyünk a ruhára 5 cicitet (szemlélőszálat – l. o.) az előírt 4 helyett, vagy 5 növényt a szukkoti ünnepi csokorba az előírt 4 helyett. A kohanitának, aki megáldja a népet, szintén tilos az előírt áldások szövegéhez hozzátenni. Párhuzamos tilalom a Tórában a BÁL TIGRÁ,  vagyis csökkenten teljesiteni a micvákat.

 

BÁÁL KORE – (héber) tóraolvasó, aki a heti Tóraszakaszt, a hagyományos dallammal és a Tóra hangjegyei (Táámim l. o.) alapján olvassa fel a zsinagóban, egyes imák keretében.

 

BÁÁL TOKÉÁ – (héber) a sófárfúvás művésze. Ez, Bölcseink szerint, szakértelmet igényel, és nem egyszerűen munka („Chochmá vöéná möláchá” – Sábbát, 117b). Lásd Sófár(fúvás).

 

BÁÁL TÖSUVÁ – (héber) a megtérő. Egy zsidó, aki magába száll és megtér, vagyis szánja-bánja az eddigi viselkedését és vállalja, hogy mostantól betartja a parancsolatokat, bármilyen nehezére esik is. A Talmud szerint a megtérők, akik igazából, tiszta szívből térnek meg – magasabb piedesztálon állnak, mint a cádikok. (Bráchot 34,2) A Tösúvá – megtérés – technikája: megbánni a múltat, és fogadalmat tenni a jövőre nézve. Aki megtér Ros Hásáná (l. o.) előtt, annak megbocsátanak és tiszta lappal indul az elkövetkező évben. A megtérés csak az Örökkévaló ellen elkövetett vétkekre vonatkozik; embertársaink ellen elkövetett vétkekért, őt magát kell megkövetni, és bocsánatát kérni. A mechanikus vagy látszat-megtérést a Talmud ellenzi és elutasítja: „Ha valaki azt mondja: Vétkezek és megtérek, vétkezek és megtérek – nem lesz módja megtérni. Ha valaki at mondja: Vétkezek és Jom Kippur (l. o.) engesztelést hoz – Jom Kippur nem hoz engesztelést neki.” (Jóma, 85,2). Lásd: Tösuvá.

 

BÁR MICVA zsidó fiú, 13 éves korában, amikortól a parancsolatok kötelezik. Innen az elnevezés: a „parancsolatok fia”. Ekkor kezd el a zsidó fiú naponta tfillinnel imádkozni, és apja, aki már nem felelős tetteiért, elmondja a Báruch septáráni áldást (l. o.).

 

Bát Micva – zsidó lány 12 éves korában, „a parancsolatok leánya”.

 

 

BÁR-KOCHBÁ (héber) „A csillag fia”. Simon bár Kosziba, az i.sz. 135-ben a rómaiak ellen kirobbant zsidó felkelés vezetője. Az első két évben sikeres lázadás során sokan azt hitték, hogy B. K. lesz a megígért messiás. Rabbi Akiba, a neves tanaita is támogatói között volt. A felkelés leverése során, a bétári csatában, B. K. halálát lelte.

 

BÁT-KOL (héber) égi hang. A prófécia egyik alacsony foka. A Talmud idejében, miután a prófécia rég megszűnt, még volt B”K.

 

BÁTÉL BÖSISIM – (héber) halachikus (l.o.) fogalom: egy a hatvanhoz válik semmissé,. Értelme általában: ha egy tiltott,, nem kóser dolog belekeveredik hatvanszor annyi kóser dologba – akkor a nem kóser semissé válik.,eliminálódik. Példa: ha egy darab nem kóser hús beleesik egy kóser fazékba (vagy akár kóser húsdarab egy tejes fazékba, ahol hatvanszor annyi tej vagy tejes étel van) – akkor el lehet tekinteni a hús jelenlététől, a tej(es) nem lett tréfli. Van, amit a többség (rov) eliminál,tsz semmissé, vagyis nem kell 60 százalék, (elég 51%) de van, amit csak 200 százalék többség tud közömbösíteni.

 

BÁTLÁNIM – (héber) talmudi fogalom: szokás volt kinevezni minden városban tíz megbizható, derék embert, akik szabadon rendelkeznek idejükkel, nincs állandó elfoglaltságuk, és így ráérnek  közügyekkel foglalkozni. Fizetésüket a közpénztárból kapják. (Jeruzsálemi Talmud, Megillá 1,3). Napjainkban is vannak B.-nak nevezett emberek, akiket azért fizetnek, hogy bizonyos zsinagógákban meglegyen a Minján (l. o.).(FOLYT:KÖV)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése