2014. március 31., hétfő

A HETI SZAKASZ (3) – ME C O R Á – 2014

IRTA : ÁRIEL DARVAS rabbi

 

                

EGYÜTTMŰKÖDÉS . VAGY SZÉTHÚZÁS?

 

 

Hetiszakaszunk kapcsán nagyon nehéz nem szólni a rossznyelvűség (láson hárá) témájáról, hiszen a szidra címét is adó mecorá,  - amit többnyire poklosságnak fordítanak – a sokat idézett, bölcseink által tett megállapítás szerint annak a következménye, ha valaki “moci sém rá”, azaz rosszhírét kelti embertársának.

 

 A témával kapcsolatban a Talmud (Áráchin 15b) részletesen szól, most csak egy véleményt idéznék: „Ráv Chiszdá mondta Már Ukvá nevében: mindenki, aki láson hárá-t beszél, megérdemelné, hogy megkövezzék”. Ugyanitt megtudhatjuk, hogy nincs veszve minden ebben az esetben sem, mint majdnem minden más bűn, ez is javítható: „Rabbi Chámá, Rabbi Chániná fia mondta: „ha tálmidcháchám, akkor foglalkozzon Tórával, amint írva van: „a  szelíd nyelv életnek a  fája” (Mislé 15:4)…ha ám háárec, akkor tegye alázatossá gondolkodását”. A midrás (Vájikrá Rábbá Mecorá) részletezi, hogy mely más bűnökért járt[1] a poklosság büntetése.

 

“Ez legyen a poklos tana” (3Mózes 14:2). Ennek kapcsán van írva: “E hat dolgot gyűlöli az Örökkévaló, sőt hét dolog utálatos előtte” (Mislé 6:16). Rabbi Meir és a mesterek eltérően értelmezték a verset. Rabbi Meir azt mondta: “hat meg hét, azaz tizenhárom”, míg a rabbik azt mondták: “hét létezik összesen”, a versben olvasható “de hét” a hetediket jelenti, melynek súlyossága felér az összes többiével együttesen.

 

Melyik ez (a hetedik)? “Aki háborúságot idéz elő testvérek között” (uo.19). És ezek azok (mármint a többi): “kevély szemek”, “hazug nyelv”, “ártatlan vért ontó kezek”, “álnok gondolatokat forraló szív”, “a gonoszhoz sietséggel futó lábak”, a “hazugságot lehellő hamis tanú”, és “aki háborúságot idéz elő testvérek között”. Rabbi Jochanán mondta: mind mecorával lettek megverve”.

 

Akár a testvérek közti háborúság kapcsán is írhatta volna Rabbi Jichák Elhánán Spector: „a világban fellelhető összes bűnről elmondható, hogy a vétkesnek használ a megtérés (tsuvá), igaz ez az Isten ellen elkövetett és az emberek egymás közti vétkeire egyaránt. De ha valaki a saját népe ellen vétkezik, akkor bűnére semmilyen módon nem nyerhet engesztelést, és a tsuvá sem használ számára”.  

 

E gondolatnak nem elsősorban a hetiszakasz témája miatt van különleges jelentősége a mostani sábát alkalmával, hanem a dátum miatt. Szombaton lesz Niszán ötödike, egyebek közt annak az évfordulója, hogy Jósua, Mózes utódja kémeket küldött, hogy kikémleljék Jerikót. Kémtörténetből nem ez a legismertebb, inkább a sikertelenre emlékszünk, vagyis arra, hogy a Mose rábénu által kiküldött emberek negatív jelentésének következményeként kellett az Egyiptomból kivonulóknak a pusztában meghalni. 

 

Mózes kémei kapcsán ezt olvashatjuk: „Küldj el férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát, amelyet én adok Izrael fiainak; egy-egy férfiút atyái törzse szerint küldjetek, mindegyik fejedelem közülük” (4Mózes 13:2), míg az Ország birtokbavételét megelőzően Józsua két férfit bíz meg a feladattal: „Menjetek, nézzétek meg az országot és Jerikót” (Jósua 2:1).

A kommentárok szerint a két idézett mondatból is lehetett következtetni a küldetések végső kimenetelére.

 

  A Mose rábénu által küldötteket mi jellemezte? A széthúzás és a bizalmatlanság érzése, amire a Tóra az „egy-egy férfiút atyái törzsei szerint” szavakkal utal, mert az hallatszik ki belőle, hogy a törzsfőket nem közös akarat hajtotta, hanem kizárólag egyéni és törzsi érdekeik érvényesítésének a vágya. Nem értették, hogy kizárólag egymással együttműködve teljesíthetik sikeresen küldetésüket. Ezzel szemben Jósua - aki egyike volt korábban Mózes sikeres kémeinek - megtehette, hogy nem minden törzsből küld embereket, hanem csak azt a kettőt, akit alkalmasnak tartott a feladatra, ami mindennél világosabban bizonyítja, hogy Izrael népét nem kilátástalan viták jellemezték abban az időben, hiszen senki sem kérdőjelezte meg a vezető döntésének helyes voltát.

 

A mostani sábeszkor talán nem árt, ha kivételesen nem a poklosság legismertebb kiváltó okát, illetve annak elemzését helyezzük előtérbe, hanem a testvéri szereteten alapuló együttműködés fontosságát.  

 

 [1] létezik más lista is, pl: Áráchin 16a

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése