2014. március 18., kedd

A HETI SZAKASZ (4) SMINI – PÁRÁSÁT PÁRÁ – 2014

IRTA: ÁRIEL DARVAS, RABBI

 

A GYAKORLAT  TESZI  A  - ZSIDÓT

 

 

Sábát párá, azaz a Vöröstehén (Párá ádumá) szombatja a mostani amikor, ismét két tóratekercsből olvasunk, az elsőből Smini párásáját.

     A felolvasott részek húsz micvát foglalnak magukba, a hetiszakasz hat tevőleges és tizenegy tiltó parancsot, míg a máftirnak olvasandó - a Tóra legrejtélyesebb szövegeként ismert, Mózes negyedik könyvének tizenkilencedik fejezete - három tevőlegest.

 

A Vöröstehén kapcsán Rási elmondja, hogy e micvával szereztek engesztelést őseink az Aranyborjú vétke miatt (כפרה על חטא העגל).

 

   A vorkai Rabbi Jichák szerint az Aranyborjú az Istenbe vetett hit gyengülésének jele volt. Mivel Izrael fiai megkapták a Vöröstehén parancsolatát, melynek okát senki nem látta világosan, lehetőséghez jutottak, hogy kimutassák megszilárduló elkötelezettségüket, hiszen ezt az előírást csak és kizárólag az Örökkévalóba vetett hitük miatt tartották be.

 

 Ez elmondható a Smini szakasz vázát alkotó és a kóser étkezés alapját képező tisztasági törvényekről is, melyekről sokan úgy vélekednek, praktikus magyarázatuk van. Ez természetesen nem kizárt, hiszen okkal feltételezhető, hogy a tórai, étkezésre vonatkozó micváknak van a mindennapokban is haszna, de nem ezért kell megtartani ezeket az előírásokat, hanem a fent említett - csak látszólag egyszerűbb, valójában talán bonyolultabb - indokból: a Teremtőbe vetett hitünk értelmezhető megnyilvánulásaként kell ügyelnünk az étkezési szabályok betartására.

 

Lehet és kell is ragaszkodni Istenhez spirituálisan, de csak gyakorlat által lesz ennek valódi értéke. A micvák rendszeres gyakorlása nem elképzelhető folyamatos tanulás nélkül. A fent említett két témakör könyvtárnyi kommentárral bír, ezen a héten - a tanulmányozandó anyag végtelenségének érzékeltetése okán - a szidra első, viszonylag egyszerűbbnek tűnő mondatának elemzésébe szeretnék betekintést adni.

 

 "És volt a nyolcadik napon (szólította Mózes Áront és fiait, meg Izrael véneit)". Ennek kapcsán mondja a Zsoltáros: "az igaz virágzik, mint a datolyapálma… elültetve az Örökkévaló Házában". "Az igaz virágzik, mint a datolyapálma" – ez Áronra vonatkozik, miként írva van: "íme, kivirágzott a Lévi házából való Áron botja"… a datolyapálma gyökeret ereszt minden irányba.

    Így volt Áronnal, aki el lett ültetve és gyökereket eresztett – ezek Áron fiai, amint írva van: "(ezek Áron fiai), Elázár volt a fia, az ő fia Pinchász, az ő fia Ávisuá". "Az igaz virágzik, mint a datolyapálma" – hová ültette el őket? "Elültetve az Örökkévaló Házában". "A Találkozás Sátrából ne menj ki", ezért van írva: "és volt a nyolcadik napon"…

 

    Van hívás a dicsőségre, amint írva van: "Mózes szólította Áront". Azt mondta neki Mózes: úgy szólt a Kádos Báruch Hu, hogy nevezzelek ki főpappá. Azt mondta Áron: Te fáradoztál a Hajlékkal és én legyek főpap? Azt válaszolta: életedre, noha te leszel a főpap, olyan mintha én lennék. És miként te örültél annak, hogy magas pozícióba kerültem, éppúgy örülök én is felemelkedésednek. Mikor örült (Áron)? Amikor azt mondta neki a Kádos Báruch Hu: "menj, elküldelek Fáraóhoz".  A Kádos Báruch Hu azt mondta neki: ez a dolog (feladat) neked van megőrizve.

 

Azt mondta neki Mózes: "kérlek, küldd csak, aki által küldeni akarod". Te átadod nekem (a feladatot) bár testvérem idősebb nálam, hogy én menjek a Fáraóhoz? A Kádos Báruch Hu azt válaszolta: életedre, helyesen mondtad, hogy ő idősebb nálad, de ennek ellenére, "amikor meglát, örvendeni fog a szívében[1]". Rabbi Simon bár Jocháj mondta: "a Kádos Báruch Hu így szólt: arra a szívre, mely örvend testvére emelkedésének, helyeztessenek el a drágakövek, amint írva van: "és Áron viselje Izrael fiainak neveit a mellvértjén, a szívén". Ezért abban a hét napban, amikor Mózes elfoglalt volt a Hajlékkal, ő (Mózes) hintette a vért és füstölögette a faggyut. Azt mondta neki a Kádos Báruch Hu: Mit gondolsz? Te leszel a főpap? Hívd Áront és fiait, hogy szolgáljanak!.

  

 És miért (vannak említve) Izrael vénei? Hogy (Áron ázsiója) emelkedjen Izrael vénei előtt. Azt mondta neki a Kádos Báruch Hu: hívd a véneket és kend fel, a titulust a színük előtt adom neki, hogy ne mondják, magától lett főpap.  

 

 

 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése