2014. március 1., szombat

BIRÁK ÉS PRÓFÉTÁK(38):ÁCHIJÁ, A SILÓBELI

 

   AKI A SZAKADÁST MEGJÖVENDÖLTE

 

       Próféta Siló városából, levita, akinek központi szerepe volt a zsidó királyság kettészakításában Salamon halála után.

 

Bölcseink hagyománya szerint Áchijá legalább hatszáz évig élt, mivel Egyiptomban született, még a szabadulás előtt és ott Ámrámnak, Mózes édesapjának a tanítványa volt, míg Élijáhu, a nagy próféta Áchijá tanítványa volt. Mások szerint egyike volt annak a hét jámbornak, akiken a világ áll.

 

A Bibliában – a Királyok könyvében – mindössze néhányszor említik nevét. Először ott, ahol négyszemközt találkozik a mezőn Jerovám ben Növáttal, aki fellázadt Salamon király ellen, és bosszúja elől Egyiptomba menekült. Áchijá jelképesen tizenkét darabra szakította köntösét, mondván, hogy az Örökkévaló kettészakítja Salamon királyságát, tíz törzs felett Jeroveám fog uralkodni, és kettőt meghagy Salamon fiának, Rechávámnak. Feltételként kikötötte, hogy istenfélő életet él, a Tóra alapján. Ez büntetésként jött Salamonnak, aki nem járt teljesen apja, Dávid nyomdokain, hanem hagyta, hogy idős korában idegen feleségei hazai bálványaikat imádják és azoknak oltárokat építsenek Jeruzsálemben.

 

Áchijá alakját az aggáda színes folyondárjai veszik körül. A Talmud szerint Jeroveám megígérte Áchijának, hogy tartani fogja a Tórát és nem lép a bálványimádás ösvényére, de megszegte ígéretét, és amikor király lett, elszakítván a „nagy Izraelt” két részre, két aranyborjút készített, egyiket Bét-Élben és a másikat Dánban, hogy ezekkel „pótolja” a jeruzsálemi Szentélyt, ahová nem engedte királysága lakosait háromszor évente felzarándokolni, ahogy ez elő van írva. A Talmud elmondja, hogy Jeroveám aláíratott kora  jámboraival egy dokumentumot, miszerint, zöld fényt adnak neki, és Áchijá is aláírta, tévedésből (Szánhedrin 102,a). Jóval később Jéhu, aki pedig  "igen jámbor" volt, szintén tévedés áldozata lett, amikor nem távolodott el Jeroveám vétkeitől (a két aranyborjú kultuszától), mivel Áchijá aláírását és pecsétjét látta a dokumentumon, és ez megtévesztette őt. (2Kir 10,31 és Szánhedrin traktátusa uo.)

 

Áchijá maga később belátta tévedését. Amikor Jeroveám fia megbetegedett, és a király elküldte feleségét inkognitóban a prófétához, hogy kérdezze meg, mi lesz a beteg gyerekkel, Áchijá – aki akkor már majdnem vak volt – lelki szemeivel felismerte, és egy súlyos próféciában figyelmeztette, hogy nemcsak a beteg gyerek fog meghalni, hanem az Örökkévaló elveszi férjétől, Jeroveámtól a királyságot, és egész dinasztiáját kiirtják – és Izrael népe is súlyos büntetésben részesül miatta. (1Kir 14. fejezet).

 

    A haszid folklórban Áchijá nemcsak hosszú életű volt, hanem időnként vissza-visszatért a nép körébe, akárcsak tanítványa, Élijáhu. Haszid hagyomány azt tartja, hogy Áchijá Jiszráél Báál-Sém-Tovnak, a haszidizmus megalapítójának titkos mestere volt.

 

        Áchijá haláláról nem értesít bennünket a Biblia. Egy alig ismert Midrás szerint Ávijá, Rechávám fia, Salamon unokája ölte meg, talán azért, mert közreműködött a királyság kettészakításában (Midrás Ággáda, Bámidbár Mátot szakasza 30,11).(Folyt-köv.)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése