2014. február 1., szombat

 

 A HETI SZAKASZ CHASZID SZEMSZÖGBŐL-TECÁVE- 2014

 

MÓZES ÉS - HÁMÁN SZÁMITÁSAI

      

     „Te pedig parancsold meg...”

 

   Szakaszunk az egyetlen a Tórában (Mózes születésétől egész az ötödik könyvig, amit Mózes maga mondott), amelyben Mózes mesterünk neve nincs említve.

 

    A kommentátorok ennek két okát említik:

 

1)      Utalás Mózes halálára, ami Ádár hó hetedikén történt, közel ahhoz a szombathoz, amikor ezt a szakaszt olvassák.

2)      Ez Mózes azon kérésére rímel, hogy „törölj ki könyvedből” (2Mózes 32,32), ami akkor hangzott el, amikor a zsidó nép az aranyborjút csinálta és az Örökkévaló nem akart megbocsátani neki – Mózes könyörgése ellenére. Utána az Örökkévaló megbocsátott ugyan, de mivel egy bölcs átka akkor is bekövetkezik, ha feltételhez van kötve (és a feltétel nem következik be) – ezért töröltetett Mózes neve egy szakaszból.

 

Ez a – második – indok, meglehetősen furcsa, ha nem problematikus. Hiszen az aranyborjú vétke csak a következő szakaszban – Ki Tiszá – van említve, és hogy lehet az, hogy erre fel Mózes neve már egy szakasszal előbb töröltetik? Főleg azért érthetetlen ez, mert több exegéta szerint jelen szakasz nem csak előbb említtetik a Tórában, hanem de facto előbb is került a gyakorlatban alkalmazásra (a gyertyagyújtás, a papi öltözet stb.).

 

   SZÜLETÉSNAP ÉS HÁMÁN SZÁMÍTÁSAI

 

    Hozzátehetjük, hogy az első indok, amely a név hiányát Mózes halálával köti össze – szintén érthetetlen, hiszen ez a dátum Mózes születésnapja is, és erre mondták, hogy „a születésnap kiegyensúlyozza a halál napját” (Rási az Éjn Jákovban). Eszerint ez a hét éppen hogy kidomborítja Mózes születését, és hogyan lehet ez indok neve törlésére?

 

       Ez jut kifejezésre – a Midrás szerint – Hámán számításaiban is. Amikor az agágita Hámán – az Amálék-származék ősellenség – számítgatta, mikor a legalkalmasabb antiszemita terveit kivitelezni – számítása Ádár havára esett, mivel szerinte akkor Izraelnek nincs szerencséje, mert ebben a hónapban hunyt el Mózes mesterük. Azt azonban Hámán nem tudta, hogy ugyanebben a hónapban, ugyanazon a napon – hetedikén – született Mózes (Babilóniai Talmud, Megilla 13,b),  és így ebben a hónapban erősödik és kiteljesedik Izrael szerencséje.

 

Ha pedig ez így van – és így van! –, akkor  miért törlődik Mózes neve éppen e dátumhoz közeli szakaszban, Tecáve szakaszában?

 

FELTÉTEL NÉLKÜLI ODAADÁS

 

      Megkönnyíti számunkra a dolog megértését, ha felfogjuk mi az igazi, bensőséges értelme és jelentősége a név törlésének. Ez nem egy egyszerű, adminisztratív, technikai aktus, és ez nem jelenti Mózes gyengülését vagy tiszteletének hiányát, hanem – éppen ellenkezőleg – erejét és nagyságát.

 

Ez az epizód Mózes egyéniségének és egész mibenlétének nagyságát tükrözi, amennyiben ő több és nagyobb a nevénél is. Ezért kezdődik a szakasz azzal, hogy „TE parancsold meg...”, ez a tegező megszólítás, ami a mibenlét legbelsőbb lényegének szól.

 

Egyszerűbb szavakkal: Mózes nevének mellőzése itt – éppen hogy nagyságát mutatja. Hiába nevezik a Tórát „Mózes Tórájának”,  hiába kapta/vette át ő maga az Örökkévalótól a Szináj-hegyen – ő hajlandó volt mindezen dicsőségről lemondani, csakhogy Izraelnek megbocsátassék.

 

   Az Izrael népéért való feltétel nélküli odaadás – amiért még a nevéről is hajlandó volt lemondani („törölj ki könyvedből”, 2Mózes 32,32), ez maga Mózes mibenlétének lényege, kvintesszenciája – ez maga Mózes, és ezt domborítja ki a Tóra, születésnapja közelében.

 

    MINT AZ OLÍVAOLAJ

 

        Ebben jut kifejezésre a kapcsolat a szakasz egyik témája – az olívaolaj – és Mózes között. A szakasz azzal kezdődik, hogy „és te parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked világítás céljára tört, tiszta olajat...” (uo2Mózes,27,20)

 

    Ez a finom olaj arra a magas piedesztálra utal, amire el lehet jutni az önfeláldozó odaadással, ahogy a olaj legfinomabbját „töréssel” lehet elérni.

 

    Így, éppen Mózes odaadó, önfeláldozó lemondása által – hogy a nevéről is hajlandó volt lemondani – jutott kifejezésre a bensőséges és lényegbeli kapcsolat, közte és Izrael népe között. A tény, hogy Ádárban született érdemesíti ezt a hónapot arra, hogy benne  erősödjön Izrael szerencséje, melynek érdemében meghiúsult Hámán gyilkos terve.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése