2014. február 13., csütörtök

MÁR NEM NEVEZI ŐKET HAZUGOKNAK…

SUCHMAN JAVASOLJA: HIVJA MEG A MAZSIHISZ VEZETŐSÉGE

 ORBÁNT A RENKIVÜLI KÖZGYÜLÉSRE

 


Tisztelt Elnökség, Tisztelt Képviselő Testületi Tagok! Kedves Barátaim!

A napokban több TV műsor is foglalkozott a Tisztelt Elnökség Miniszterelnök Úrnak címzett levelével. Reflexióik alapján arra a következtetésre jutottam, hogy sem nekik, sem a Tisztelt Közgyűlési Tagok többségének nem állt rendelkezésére a vasárnapi határozatunk jegyzőkönyve, melyet ezennel mellékelek.

A MAZSIHISZ
 1/2014.02.06 számú közgyűlési határozatát a delegáltak több, mint 93%-a támogatta. Ha ennek tartalmát összehasonlítjuk az Elnökség pár órával későbbMiniszterelnök Úrnak megírt levelével, akkor a határozat három sarkalatos pontjának és konklúziójának nagyon kevés nyomát találjuk. Ez sérti a Közgyűlés tagjait.
Miniszterelnök Úrnak írt levéllel kapcsolatban kifogásom nem annak stílusával, hanem az objektív tartalmi hiányosságával van. Az Elnökség arra kapott felhatalmazást, hogy a mellékelt határozatot juttassa el a Miniszterelnöknek. Ezt megtehette volna egy párbeszédre nyitott, kooperatív, alternatív megoldási javaslatokat vázoló kísérőlevéllel, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy az emlékév lehetőséget teremtsen a megbánásra, megbocsátásra és a kiengesztelődésre.

Tisztázandó kérdés, hogy kinek a felkérése lehet fontosabb a közgyűlés felhatalmazásánál, s mi az a „számunkra elfogadhatatlan válasz" ami alig néhány órával a közgyűlés befejezését követően „megüzentetett" az Elnökségnek, arra késztetve őket, hogy megírja a tartalmában hiányos miniszterelnöki levelét. Főként annak a tudatában, hogy a Miniszterelnök Úr azokban az órákban éppen Kínába utazott, s több napig ott is tartózkodik, ergo nem tud érdemben foglalkozni az üggyel.

Fontos tisztázni
 azt is, hogy az oly sokszor emlegetett 2014. február 6-i Zsidó Közösségi Kerekasztal tárgyalásról készült-e jegyzőkönyv, ha igen, akkor az hol van, annak tartalmát miért csak hivatkozási szinten, a miniszterelnöki levélből ismerik a Közgyűlési tagok? Ha viszont nem készült, annak politikai üzenetéhez nem fér kétség, mindenki számára egyértelmű a jelentése.

Fontos tisztázni
 azt a kérdést is, hogy az Elnökség óhajtja-e egyáltalán tájékoztatni, s ha igen akkor mikor és hogyan a Miniszterelnök Urat a határozat bemutatásra nem kerülő pontjairól és tartalmáról.

Választ várok arra a kérdésre
 is, hogy Magyarország Miniszterelnökét hogy lehet ilyen képtelen helyzetbe hoznia a MAZSIHISZ elnökségének, hogy az általa képviselt több, mint százezer ember egyhangú üzenetét nem, vagy nagyon árnyaltan adja Miniszterelnök Úr tudtára, ezzel Őt félretájékoztatva zsidó vallású választópolgárai minimális igényéről, kéréséről. S egyben hogy néz az Elnökség a felhatalmazói szemébe, amikor e tettének esetleges következményeként Magyarország Miniszterelnöke olyan döntést hoz, mely a zsidóság számára, s hiszem, hogy a magyar társadalom jóakaratú polgárai számára valóban nem lesz elfogadható.

Kérem a Tisztelt Elnökséget a fenti kérdések mihamarabbi megválaszolására, a Zsidó Közösségi Kerekasztalról készült jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatalára, ennek nemléte esetén az ok indoklására, azon személy/ek megnevezését, aki/k miatt szükségét érezték az elhamarkodott és nem egyeztetett miniszterelnöki levél megírásának. Kérem, hogy nyilatkozzanak arról is, hogy készek-e a Miniszterelnök Úrnak a tudomására hozni az 1/2014.02.09. számú Határozat tartalmát, elfogadható, alternatív megoldást kínálni a Megszállási emlékművel kapcsolatosan, s a Veritas Intézet vezetőjének személyére javaslatot tenni.


Végezetül egy kéréssel fordulok Hozzátok kedves Barátaim! Személyes tapasztalataim alapján tudom, hogy ha nehezen megoldható kérdésben kellett a zsidóság ügyét képviselnem, akkor tudtam áttörést elérni, ha a Miniszterelnökkel személyesen egyeztettem. Így több alkalommal is tárgyaltam ilyenekről Antall József és Orbán Viktor Miniszterelnök Urakkal.
Mivel a zsidó vallás hazánk bevett -négy nagy történelmi- egyházának fundamentuma, kérem a Közgyűlést, hogy hatalmazza fel az Elnökséget arra, hogy a lehető leghamarabb hívja meg Miniszterelnök Urat rendkívüli közgyűlésünkre! Miniszterelnök Úr több alkalommal osztotta meg velünk zsinagógai megemlékezéseinket, biztos vagyok benne, hogy a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében eleget tesz annak a felkérésnek, hogy a Holocaust emlékévvel kapcsolatos megemlékezés- és ünnepségsorozat részleteit, valamint a felmerült, társadalmi feszültségeket is generáló –adott esetben félreértésekkel terhelt- kérdéseket a helyes irányba tereljük, s rájuk együtt, egymásért és közösen találjunk megoldást.

Abban az esetben, ha fentieknek az Elnökség nem kíván eleget tenni, véleményem szerint semmibe veszi az őket megválasztó Hittestvérek döntését. Ez egy demokratikusan működő szervnél nem elfogadható.

Bízom benne, hogy ebben a nem várt esetben tudják, hogy mi egy igazi demokrata dolga.

 

Hittestvéri üdvözlettel:

 

Suchman Tamás 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése