2014. február 23., vasárnap

"Vitéz" Endre László előadása a zsidók világuralmi harcáról

"1944. március 19-én--- visszakaptuk (a zsidó ügyben) önrendelkezési

jogunkat, melyet korábban Trianon és a Népszövetség vett el tőlünk".

1944 | Június

 

Mint ismeretes, a magyar rádió néhány héttel ezelőtt kezdte meg Világnézeti Akadémiájának előadássorozatát, amilyenben most vasárnap nagy érdeklőség közben

 dr. vitéz Endre László államtitkár tartott telőadást, akit a rádió épületében

ünnepélyesen fogadtak.

Vitéz Endre László előadásának első részében azt a körülményt emelte ki, hogy a kereszténység és a zsidóság Krisztus óta szemben áll egymással, de ez a két ellentétes világnézet soha nem került olyan életesen szembe, mint most.

A szabadkőművesség alapítói kizárják maguk közül a zsidókat. – mondta vitéz Endre László- a XVIII. században azonban mégis megkezdődött a zsidóknak a szabadkőműves páholyokba való beszivárgása.

Ez oly mértékben fokozódott a későbbiek folyamán, hogy a zsidóság a gazdasági és politikai életben egyre nagyobb befolyást szerzett. Ennek az is magyarázata, hogy a zsidóság szakított vallásának régi, szent tanításaival és az újkori talmudista rabbik tanítása szerint a mindennapi életben, elsősorban a világhatalom megszerzésében keresi a választott a nép boldogulását.

Erre maga a szabadkőművesség- gyengesége miatt- egyre kevésbé volt alkalmas szervezet, s ezért volt szükség a szociáldemokrata elv felállítására, amely a zsidó Marx és a zsidó Engels materialista és osztályellentétekre beállított eszmevilágára épül.

A zsidóság az első világháború végén korlátlan urává vált Európa politikai hatalmának. Ezt az uralmat két eszközzel akarta biztosítani, még pedig egy negatívummal:
A páriskörnyéki békék rendszerével. amellyel örökre lehetetlenné akarták tenni a feltámadást ellenségeik számára, és egy pozitívummal: a Nemzetek Szövetségével, amely az új zsidó világuralom alkotmányát jelentette.

A hatalom teljességében élő zsidóság a későbbiek során hamarosan felfedezte, hogy a német nemzeti szocializmus veszélyes ellenfele.

E kérdéssel kapcsolatban vitéz Endre László felvetette a kérdést, hogy vajon csupán német érdek-e a háború megnyerése és pusztán német eredetű- az antiszemitizmus? E kérdéssel az államtitkár évtizedek óta foglalkozott és a zsidóellenes irodalom hatalmas tömegét találta meg a londoni British Muzeumban és maga fordította le a francia Leon de Poncins könyvét, amely
a zsidó világuralmi törekvéseket szolgáló, mostani háború kitörését prófétai módon jövendölte meg.
 

De nekünk magyaroknak nem volt szükségünk német példára- mondta vitéz Endre László-, hiszen 1919- ben felismertük már a zsidó világveszedelmet. 1944. március 19-én pedig nem történt más, mint visszakaptuk e téren az önrendelkezési jogunkat, melyet annakidején Trianon és a Népszövetség vett el tőlünk.

Beszédében befejező részében arra mutatott rá vitéz Endre László, hogy a keresztény népek és a zsidóság erkölcsi felfogása között áthidalhatatlan szakadék tátong.
 

A mai kereszténységünkből folyó erényekből a zsidók gyöngeségünkre következtetnek és aljas üzleti érdekből ki akarják ezt használni. Erkölcsi feltételeink tehát annyira különbözők, hogy saját erkölcsi törvényeink szerint nem is ítélkezhetünk felettük. És mindezt betetézi Roosevelt egyik bizalmas barátjának, egy Kaufmann nevű, tőlünk kivándorolt zsidónak könyve: amely a német népnek sterilizáció útján való kiirtását ajánlja a demokrata hatalmaknak- győzelmük esetére. Kérdés, hogy ugyanazt a sorsot szánta- e önmagának a mi győzelmünk esetére? (20. S
zázad, via Tudózsidó)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése