2014. február 9., vasárnap

DÁN OFRYז"ל  1929 – 2014

Fájdalommal tudatom másod-unokatestvérem

 és egykori főszerkesztőm, Dán Ofry halálát.

 

Dán Ofry (szül. Herskovits László) Budapesten született, a második világháború vérzivatarát túlélve 1949-ben alijázott, majd a valamivel őelőtte, 1948-ban Kolozsvárról ugyancsak Tel Avivba "alijázott" Új Kelet szerkesztőségének lett a tagja.

A jeruzsálemi Héber Egyetemen közgazdasági diplomát szerzett, majd dr. Marton Ernő akkori főszerkesztő, felismerve a fiatal újságíró képességeit, Amerikába küldte, mint az akkor imponáló példányszámú magyar nyelvű izraeli napilap tudósítóját.

Dán Ofry, mint katonai tudósító – tiszti rendfokozatban – magával ragadó, színes riportkönyvekben számolt be Izrael háborúiról. A Hatnapos Háborúról szóló könyve a Földkerekségen elsőként látott napvilágot. A könyv több magyar és angol kiadást ért meg.

A "Húszéves Izrael", a Jom Kippuri háborúról szóló könyv szakmai minőségben és példányszámban egyaránt megismételte a bravúrt.

Mose Dájánról és Golda Meirről élvezetes, a stílus legjobbjait idéző, izgalmas, pergő nyelvezetű munkái jelentek meg.

Az izraeli és a nyugati világban elért népszerűséget tetézte szülőföldjén,Magyarországon aratott sikere, ahol a ronggyá olvasott, a rendszer által tiltott könyveket kézről-kézre adva ezrek, ha nem tízezrek olvasták, zsidók és nem-zsidók, megismerve a vasfüggöny által elzárt, ellenséges propagandával befeketített zsidó állam igazi arculatát.

Dán Ofry szakmai elismerését jelentette újságírói működésének a csúcsa: 1977-tól1996-ig, közel húsz éven át Izrael elsőszámú napilapja, a "Jediot Aharonot" gazdasági rovatának a főszerkesztője volt, ahonnan nyugállományba vonulása után visszatért az ifjúkori szerelemhez – az Új Kelethez.

Több, mint tíz esztendeig ült még a nagynevű elődök: dr. Marton Ernő, Schön Dezső, dr. Marton Lajos, a tragikus sorsú dr. Kasztner Rezső asztalánál, mígnem az alattomos betegség meg nem támadta varázslatos memóriáját, le nem gyűrte élénk, fáradhatatlan szellemét.

Legyen emléke áldott וך יהי זכרו בר

 

HALMOS LÁSZLÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése