2013. november 27., szerda

Horthy  a Népszavában kontra és pro

AZ "ELSZÁLLITÁS FELTÉTELEI", vagy

"százezrek megmentése?

Irta Bernáth László (Népszava)

]

A Jobbik szégyentelen, felháborító rendezvényén, ahol Horthy fehérlovas bevonulására emlékeztek, egy tévériportban megszólaltattak egy idős hölgyet. aki vélhetően semmit nem tudott a lovastengerész különítményeseinek dunántúli gyilkolászásairól. A hölgy arról beszélt, hogy Horthy zsidók százezreit mentette meg.

hirdetés

Nem áll egyedül ezzel a véleménnyel. Pedig csak fel kellene ütni a Horthy titkos iratai című gyűjteményt. Mondjuk azon az oldalon, ahol ez áll a Hitlerhez (1943 májusában!) írt levelében: "A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, azt végre is fogjuk hajtani.

" Mint tudjuk, egy év múlva a németek megteremtették az "elszállítás feltételeit." Szinte minden alkalommal, amikor Hitlerrel találkozott, vagy levelezett, azzal büszkélkedett, hogy ő már milyen sikeresen harcolt a zsidók ellen.

Például így: "Magyarország volt az első állam, amely 1920-ban állami intézkedésekkel korlátozta a zsidó befolyás szabad kibontakozását…

A zsidókat (azóta - a szerk.) gyakorlatilag már teljesen kikapcsolták a szellemi foglalkozási ágakból. Ez fokozott mértékben igaz a közoktatás ügyében, ahol a zsidók arányszáma állandóan csökken és gyors tempóban fogja elérni a numerus nullust."

Ez a Hitlerrel való 1944 márciusi klessheimi találkozás előtt született feljegyzésből származik. Akik a zsidómentő Horthyról papolnak, főleg a budapesti deportálások leállítására hivatkoznak, elfeledkezve arról, hogy a pápától a svéd királyon át Roosveltig, a háború utáni felelősségrevonással fenyegetve kérték a deportálások leállítását.

Horthynak amúgy az is elég lehetett ehhez, hogy ránézzen a térképre az orosz és német csapatok frontvonalára. Nem ártana, ha kiadnák ezeket a titkos iratokat tartalmazó könyvet harmadik kiadásban és és legalább a parlamenti képviselők között szétosztanák. Legalább a jobbikos képviselők között.

Hozzászólások

.

Artilla 2013.11.27. 06:16

 

Uram! Dilettánsként maga a történelmet a szelektíven kiválogatott adatok szűrőjén keresztül láttatja és a politikai propaganda szintjére süllyeszti le. A különítményesek "dunántúli gyilkolászásait" megelőzték a vörösök gyilkolászásai, az ún. fehérterror a vörösterrorra adott válasz volt. A nagyobb felelősség mindig a kezdeményezőé és nem a már elkövetett tettek utólagos megtorlóié. A politikai indíttatású terrorra, annak brutalitására korábban nem volt példa Magyarországon, a válaszcsapás is ezzel arányos volt. Ne hamisítsunk, ferdítsünk történelmet, jó? A másik, hogy Horthy publikált töredékes és amúgy is a komcsi korszakban válogatott iratairól ugye nem gondolja, hogy a zsidókérdés kimerítő és hiteles oknyomozó iratanyagát tartalmazza? Horthy taktikázik, mert a politika erről szól. Szóbeli ígéretek, kinyilvánítások helyett a tettek a mérvadóak. Egy igazi történész alaposan mérlegeli is ezt a körülményt. Miért nem az 1943-as jegyzőkönyvre hivatkozik, amikor Horthy kerek-perec ellentmond Hitlernek és kimondja, hogy a zsidókat nem verheti agyon?! Ő volt az egyetlen aki ellent mert mondani Hitlernek, Magyarországról deportálták a legkésőbb a zsidókat, és csakis a német megszállás után! Ez nem érdem? Legalább a pesti zsidók megmentésének esélyét megteremtette, és ne tessék a nemzetközi lobbisták leveleit már megint túlértékelni, az megint a diplomácia szokásos eszköztára volt, a valóságban melyikük mentett meg egy zsidót is ténylegesen? Ugye nem gondolja komolyan, maga amatőr kis propagandista, hogy egy hadban álló ország vezetője nyomására fegyveres páncélos csapatokat mozgósít az ellenfél vezetője a kérése érdekében?! Szóval az eszem megáll, ekkora csúsztatás láttán. A végén még "kiderül", hogy Horthy az egész világgal dacolt, csak hogy elvitesse a zsidókat, nem pedig Hitlerrel dacolt, nehogy már 1943-ban elvigyék a zsidókat! Abban egyetérthetünk, hogy Horthy nem érdemel különösebb kultuszt, de ne tessék már ennyire eláztatni! nem zavarja, hogy nem volt háborús bűnös? Hogy a nürnbergi perben tanúként hallgatták meg? Hogy a németek házi őrizetben tartották a háború végéig? Hogy Sztálin kifejezetten kérte a megrökönyödött magyar komcsikat, hogy Horthyt ne bántsák?

 

     Két vélemény – két igazság. Vagy talán több igazság is van? Talán árnyaltabban kell gondolkodni? Talán nem klissékben? 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése