2013. november 12., kedd

 

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(18)

                  JOCHANÁN, A "LEGKISEBB"...

 

"Rábbán Jochanán ben Zákkáj vette át a hagyományt Hilléltől és SámmájtóI. Ő szokta mondani: ha sok Tórát tanultál, ne légy beképzelt, hiszen ezért lettél teremtve. "

(Atyák, 2,8).

 

 A Talmud Hillél 80 tanítványát tartja számon. Közülük harminc érdemelte ki, hogy az isteni Sechina (dicsfény) rájuk ragyogjon, akárcsak Mózesre. Másik harminc tanítvány pedig megérdemelte volna, hogy megállítsa a napot, mint Jósua. A maradék húsz közepes képességű volt. Mindnyájuk között a legnagyobb Jonatán Ben Uziél, a legkisebb Jochanán ben Zákkáj volt(Szukká 28).

 

 Rábbán Jochanán ben Zákkáj az egyik legfényesebb csillag volt a zsidóság égboltján. A hagyomány Mózeshez, Ezrához, az Írástudóhoz és  tanítómesteréhez, Hillélhez hasonlítja. Hasonlóan ezen nagy edeihez, ő is 120 évig élt, s neki is elévülhetetlen érdemei voltak a zsidóság fennmaradásáért folyó küzdelemben a római uralom idején, s különösen a második Szentély lerombolása utáni időszakban.

 

Ifjúkoráról keveset lehet tudni. Kb. 10 évvel a Szentély pusztulása és a javnei iskola megalapítása után halt meg, s mivel azt tudjuk, hogy 120 évig élt, kiszámítható, hogy a heródesi időkben született.

 

Egy talmudi forrás megemlíti, hogy fiatalkorában már Hillél iskolájában tanult, Hillél már ekkor felismerte kiemelkedő tehetségét, hangoztatván, hogy tanítványából a Tóra mestere lesz. (Pszáhim 3) Mindent megtanult Hilléltől, ami csak megtanulható volt, az Írást, a Misnát, a gemárát, halachát és ággádát, de még a kabbalisztikus irodalom különböző műfajait is.

 

   A jeruzsálemi Talmud elbeszéli, hogy amikor a beteg Hillélt meglátogatták tanítványai, Ben Zákkáj nem ment be hozzá, s akkor a Mester megkérdezte: hol van a legfiatalabb, aki a tudomány atyja és a következő nemzedékek mestere lesz?

 

  Egyébként valóban ő volt az egyetlen, aki - a Hi1lél nemzetség tagjain kívül - kiérdemelte a Rábbán (Mesterünk) megtisztelő címét.

Jochanán tettei, melyeket Jeruzsálem ostroma idején véghez vitt, valamint az a hőstette, mely által a római légiók hadvezérétől, a későbbi Vespasianus császártól kieszközölte, hogy ne foglalja el és ne rombolja le Javne városát - bizonyítják Hi1lél próféciájának valóra válását.

 

  Ben Zákkáj, miután sikerült magát az ostromlott Jeruzsálemből egy koporsóban kicsempésztetnie, Javnét - melyet egyes vélemények szerint már korábban megalapított - a zsidó szellemi élet központjává tette.

(Jochanán életéről és munkásságáról lásd részletesen: N. Kraus: Az Ősi Forrás (3), A Talmud bölcsei, Bpest, 1993. 52-62. o.)

 

                           ****

"Ne légy beképzelt".

 

Ha sok Tórát tanultál, akkor eleve nem leszel beképzelt, mert a Tóra szerénységre nevel (Szfát Emet).

 

Mose-Jechiél, az ozsorovi rebbe szokta volt mondani: "Ha sok Tórát tanultál, akkor bizonyára megfelelő képességekkel áldott meg a Teremtő.

Így aztán ne légy beképzelt, sőt képességeid arra kell hogy késztessenek, hogy még szorgalmasabban tanulj..."

"Ezért lettél teremtve ", vagyis azért jöttél a világra, hogy sok Tórát tanulj. Tehát ez nem a te érdemed, és nincs mire beképzeltnek lenned.

 

Rabbi Saul Brách, a kassai főrabbi, aki az egyik legnagyobb korabeli magyarországi jesíva-vezető és Tóra-oktató volt, szokta mondani: "ha az ember szüntelenül tanul, és nem veszteget el egyetlen percet sem az idejéból- akkor se legyen elégedett önmagával, s ne legyen beképzelt". Legjobb példa erre Mesterünk, rabbi Mose (Máhárám) Sikk (Schück). A 19. század közepén ez a nagy hírű Tóra-tudós elvesztette szemevilágát. Ez annyira lesújtotta őt, hogy szünet nélkül csak sírt. Arra a kérdésre, hogy miért sír, azt válaszolta: ha tudtam volna, hogy erre a sorsra jutok, mennyit tanultam volna...!

 

 Hogy-hogy mennyit? - kérdezték. - Napi 25 órát?

- Ha tudom hogy megvakulok - válaszolta -, kevesebb új dolgot tanultam volna, inkább a korábban tanultakat ismételtem volna...

 

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése