2014. május 25., vasárnap

 KÖZBEN A DOB UTCA FENYEGETI A SIPOT

 

19.96 % - VAGY FELADJA AZ

 "EGYSÉGET"

ÉS A "KORMÁNYHOZ FORDUL...

IKÖZBEN A MAMELUKOK ÜLÉSEZNEK ÉS  AZ ÜVIG. "MINDENT

VISSZA" KIÁLT – MEGJÖTT AZ ORTH. FENYEFETŐ LEVELE

AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETEK BELŐLE

 

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG

Alapítva: 1871

Tárgy: .MAZSIHISZ - MAOIH vagyonmegosztás

Dátum: 2014. május 23.

Tisztelt Mazsihisz Kűldöttek!

 

Az elmúlt két évben a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és a MAZSIHISZ megbeszélések, tárgyalások és egyeztetések sokaságán van túl, melyeknek célja a MAOIH jogos igényeinek hosszú távú. és megnyugtató rendezése volt. Fél éve, szinte havi rendszerességgel ült össze a Mazsihisz-BZSH vezetése az Orthodox Hitközség képviselőivel. Több megoldási lehetőséget dolgoztunk ki, beszéltünk át, hogy megoldást találjunk a helyzet mindkét fél számára történő elfogadható rendezésére.

A tények és az adatok minden fél számára ismertek voltak! Minden vezetőségi tag ismerte az örökjáradék alapjául szolgáló ingatlanok listáját. Ezen a listán pontosan feltüntettük, hogy melyek azok az ingatlanok, amik az államosítás előtt bizonyíthatóan orthodox tulajdonban veltak. A miskolei és a debreceni orthodox ingatlanokat leszámítva a teljes örökjáradék alap 19,96%-át teszi ki a volt Orthodox tulajdon (értékarányban, ami a járadék fizetés alapja). Ennek ellenére. jelenleg is csak 11,1 %-át kapja a MAOIH a teljes örökjáradéknak. Az egyeztetések során született megoldási javaslat egy több lépcsős rendezésre, ahol három év alatt érné el a MAOIH-nak juttatott örökjáradék nagysága az őt megillető 19,96%-ot. Javaslatok voltak, azonban döntést soha nem hozott a Mazsihisz!

Az összes talá.lkozón bemutatott és a csatolt anyagokból is jól látszik, hogy 15 év leforgása alatt több mint 1,8 milliárd forintot tartott vissza a Mazsihisz az Orthodoxiáll<lk járó örökjáradék összegéből. Ezen tények után az Orthodox Hitközségnek kölcsönö kről és külőn támogatásokról beseélni több rnint cinikus viselkedés a Mazsihisz részéről. Nincs már helye az időhúzásnak, mert a folyamatok hamarosan vis$zafordíthatatlanok lesznek.

A MAOIH mindíg is hitt és hisz a zsidó közösség egységében, és abban, hogy a magyar zsidó közösség újjászervezhető és felvirágoztatható a Mazsihisszel közösen. Felelősséggel tartozunk őseinknek, és az egész magyar zsidó közösségnek a hagyományaink megőrzésével, kőzős értékeink ápolásával és a. közösség újjáépítésével. A magyar zsidó közösség jövőjébe vetett hit volt az egyedüli ok ami miatt nem lépett ki eddig a MAOIH a szövetségből_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

 

         A továbbiakban nem is burkolt fenyegetés hogy az orth- a kormány segitségát fogja kérni  "ami a Mazsihist nagyon  kedvezőtlenül érintheti"M

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése