2014. május 7., szerda

 

    ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(54)

                 A ZSIDÓSÁG ÉLETELEME

 

 Jismáél rabbi [Jochanán ben Bróka fia] szokta mondani: "Aki azért tanul, hogy taníthasson, módjában lesz tanulni és tanítani. Aki azonban azért tanul, hogy aszerint cselekedjen, módjában lesz - vagyis minden segítséget megkap ahhoz -, hogy tanuljon, tanítson, valamint a Tant megtarthassa és gyakorolja".

 (Atyák, 4,5).

 

 A zsidóság legfőbb életeleme a Tóra-tanulás. "Mert ez a te életed lényege és tartalma" - mondja Mózes a zsidó népnek. "És búvárkodj benne éjjel és nappal" - mondja Jósua, aki Mózes halála után a honfoglalás vezére volt.

 

A tanulásnak különböző céljai lehetnek. Van, aki azért tanul, hogy megismerje a Tórát, és tudását továbbadja. Van, aki azért, hogy tudja, miként kell élnie. Bölcseink mondják, egy tudatlan ám-háárec még akkor sem lehetne jámbor haszid, ha akarna, mert nem tudja, mit és hogyan kell ennek érdekében tennie.

A Tóra-magyarázók nagy többsége azt vallja, hogy mivel a zsidóság a tevőleges vallásgyakorlás alapján áll, azaz a bölcselkedés a gyakorlati micvák betartása nélkül mit sem ér, ezért a tanulásnak is ezt a célt kell szolgálnia.

Amikor valaki azért tanul, hogy ismeretekkel rendelkezzék, de emellett részt vesz a közösség életében, az dicséretes. Egy ilyennek segítségére vannak abban, hogy sikeresen befejezze tanulmányait, majd tovább tanulhasson és taníthasson és betarthassa a micvákat.

 

   Ha valaki csak azért tanul, hogy megfelelő képesítéssel rendelkezzék a tanításhoz, de nem jár elöl jó példával, s nem tartja be a Tóra törvényeit, tanulása, tudása mit sem ér, mert tanítványai nem fogják becsülni.

 

                                  ****

A zsidók, a legnehezebb időkben is, az üldöztetések évezredei alatt is mindig mindent elkövettek annak érdekében, hogy fiaikat a zsidó vallás törvényeire megtanítsák. A Tóra parancsolatai előírják, hogy minden zsidó köteles gyermekét tanítani, de ugyanúgy köteles azokat a gyerekeket is, akikkel - ebből a szempontból - senki sem törődik. "Micvá - vagyis kötelesség - minden zsidó embernek a zsidó gyerekek neveléséról gondoskodni, még ha nem is a fiai, de nincs más, aki foglalkozzék velük." (Maimonides, Hi1chot Talmud Tóra, 1,2) Ezért nagyon fontos, hogy a zsidó gyerekek részére iskolák, héderek létesüljenek, mert ha gyerekkorban nem kap megfelelő nevelést, már sohasem tudja pótolni. Ez még a szombattartásnál, a kóserség betartásánál is fontosabb, mert azt bármikor el lehet kezdeni, de az alapvető ismeretek megszerzése idősebb korban már nagyon nehéz.

 

   Tiferet Jiszráél - értelmezve a Misna szavait, miszerint "aki azért tanul, hogy taníthasson" - azt állítja, hogy a Misna olyanokról beszél itt, akik elvont tanulmányokat folytatnak, vagyis olyan témákkal foglalkoznak, melyek nem a mindennapi életet érintik, mint pl. a tisztaság törvénye vagy válójog. Az ilyenfajta tanulásnak is megvan a maga haszna - mondja -, de meg sem közelíti azt a Tóra-tanulást - és tanítást -, mely a gyakorlati életben hasznosítható.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése