2014. május 3., szombat

 HETI SZAKASZ CHASZID SZEMSZÖGBŐL –BÖHÁR-2014

 

KAMATSZEDÉS ÉS FELTÁMADÁS KÖZÖTT

   Heti szakaszunkban megjelenik a kamatszedés tilalma. Ez a tilalom olyan súlyos elbirálás alá esik, hogy Bölcseink kimondták: a kamatszedő uzsorások nem kelnek életre a feltámadáskor.

  Itt rögtön kérdezheti valaki: mi a kapcsolat a kettő között? Kell hogy legyen valami közös nevező :Lett légyen a kamatszedés bármilyen sulyos - a büntetés, úgy tünik, nincs arányban a  vétekkel.

 

     A rebbe hangsulyozza hogy az uzsorakamat szedő tagadja a Tóra alapvető tézisét. Az Örökkévaló úgy teremtette ezt a világot, hogy az áldás és bőség csak és kizárólag fáradságos munka eredménye lehet. Úgy hogy ne legyen szégyenkenyér. A kamatszedő viszont munka nélkül nyerészkedik, amikor pénzét kamatra adja kölcsön az arra rászorúlónak.

 

   Érthető tehát az ellenérzés a kamatszedővel kapcsolatban (A kamat egyik elnevezése a héber nyelvben – a hivatalos ribit-en kivül – nesech, ami  harapást jelent, vagyis aki kamatot vesz, az kvázi harapja mint egy kutya, a neki kiszolgáltatott kölcsönkérőt). Amilyen nagy micve pénzt kölcsönadni kamatmentesen – olyan nagy vétek kamatot szedni.

 

Mindennek ellenére azonban kell valami magyarázat arra, mi köze a kamatszedésnek a holtak feltámadásához-

 

   "Érdem szerint fizet"

   Az Örökkévaló az emberrel úgy viselkedik ahogy az  vele– vagyis érdeme szerint. Ha egy zsidó ember pénzt kölcsönöz egy megszorultnak és ne vesz tőle kamatot – ezáltal ő mintegy "társa" lesz a kölcsönt kérőnek és segit neki abban hogy megtudjon élni. Ebben az esetben az Örökkévaló is igy viselkedik vele szemben és "társul" vele, illetve segitő társa lesz, éppen úgy ahogy a talmud mondja, ha egy  zsidó Tórát tanul, akkor "az Örökkévaló együtt tanul vele"(Támid, 22,b).

 

     Ezzel szemben ha egy zsidó nem ügyel arra, hogy ne essen a kamatszedés vétkébe, ez azt jelenti hogy ő nem hajlandó "társulni" enbertársával abban hogy megtalálja megélhetését – mivel nem hajlandó neki pénzt kölcsönözni kamatmentesen, ahogy ezt a Tóra előirja.

 

  Ebben az esetben Fent is igy viselkednek vele szemben és nem segitenek neki, hanem hagyják vergődni és "önerőböl" próbálni megélni-

 

       AZ ÖRÖKKÉVALÓ RÉSZVÉTELE

 

    Ennek fényében már érthető hogy ez az ember, miért nem kel életre, amikor a holtak feltámadnak. Ugyanis ez a szituáció azt fogja jelenteni, hogy a mi materiális világunk eszköz lesz az Örökkévaló önönmagának, magában álló és egyedi Lényének és ezáltal az emberi test is örök lesz, ahogy az Örökkévaló örök. Ezt el lehet érni azáltal hogy betartják a Tórát és parancsolatait ebben a világban és ezáltal eljutnak az örökkévalóságba és a megujult világ megfelelő "lakhely" lesz az Örökkévaló számára.

 

       Azonban ezt nem tudjuk, sajnos, önerőből elérni, mivelt az ember maga behatárolt természeténél  fogva. Ha mégis képesek vagyunk "megforditani a világot", hogy az eszköz lehessen az örökkévalóság számára – erre nem vagyunk egyedül képesek, hanem kell hogy az Örökkévaló "besegitsen" nekünk, ahogy fentebb idéztük a Talmudot: "az Örökkévaló együtt tanul vele"(Támid, 22,b).

 

Igy már más. Igy ezt közös erővel tesszük; a mi gyarló emberi erőnkkel és az Örökkévaló végtelen erejével.

 

     ---ÉS HA EZ NINCS

      Azonban aki kamatra ad kölcsönt, ezzel okozója lesz annak, hogy vele szemben is úgy viselkedjenek ahogy ő viselkedik embertársával. Ahogy ő nem segiti azt a  materiális megélhetésének megszerzésében – ugyanúgy nem segitik őt Fentről spirituális "megélhetésében".

Igy aztán nincs az ő Tóra tanulásának és micvák gyakorlásának  "ereje", vagyis

 értéke és képessége ahhoz, hogy a világból megfelelő "lakhelyet" csináljon az Örökkévalónak. Ebből logikusan következik, hogy nem részesül abban a kozmikus erőben, amely lehetővé tenné neki a feltámadást.

 

    És ha ez még nem elég: az uzsorakamat által, ami "harap" és igy csökkenti a szentség életelemét – egy még mélyebb bugyorba is eljut. Ott ahol csökken a szentség קדושה  NÖVEKSZIK a tisztátalanság és annak a burka – a klipá קליפה ami nem más mint a halál.

  Ez a kapcsolat a kamatszedés és a feltámadás között. Ez forditva is áll: aki örizkedik a kamatszedés vétkétől – az érdemesül a feltámadásra.

 

     (Likuté szichot, 3. kötet, 1011 ol')

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése