2014. május 21., szerda

 

                A JELENLEGI "IKREK" ÉS AZ ELMARADHATATLAN SVIHÁK

A MAZSIHISZ-BZSH FŐ A SAJÁT LEVÉBEN

Nem az a lényeg hogy ki(k), hanem hogy kinek

lesz(nek) a sámesza(i) az új  ügyvezető(k)

Pesti tudósitónk, m.d.Braun jelenti:

  Vihar egy csésze langyos teában, amiben több a citrom mint kellene. Vagyis savanyu. Nem fogjátok elhinni, de manapság a sipucca csak egy megkergült hangyabolyhoz hasonlitható, amelyre valaki(k) egy erős rovarirtót öntöttek. Készülnek a választásokra az új üvig(ek)re, miután kiöntötték a kiöntendőt, mielőtt tiszta viz lett volna a ...csészében. Kiderült ami előre látható volt, nem elég kétszer-háromszor lehuzni...

  A két iker-elnök egymás kezét figyeli –miközben mindketten azt vizslatják megpróbálja-ez örökös üvig. viszzapuccsolni magát az őt megillető helyre. Már megigértek neki fűt (sokmiiliós végkielégitést) és fát (az átvilágitás titkositását) de ő nem igérte hogy csöndben lelép.

Aztán itt van a bélistás kántor és a grafomán svihák, aki főrabbi akar lenni és jár a szája mint a kácsa püspökfalatja és van egy nemrövid lista, amely az üvig.önjelöltek neveit tartalmazza. Tessék arra szavazni, akik H- elnök titkos listáján szerepelnek, de vigyázat, mert T. nem tud ról. Mindketten megigérték Ő-svihákságának a főrabbiságot,  de nem fogják betartani, mert félnek csúnya szájától és attól hogy feljelenti  őket--- liliomtiprásért. Ugyanis már rég nem jelentett fel senkit (legalábbis mióta rabositották – ezért akarja most magát fő- rabisitani).

  Állitólag a svihák sógórnője is jelölteti magát, legyen egy zsidongó dongó is az övig.ek között de többet most nem árulok el. Holnap (csüt.) és vasárnap lesznek a választások és akinek még nincs meg az elnöki cetli – saját érdekében igyekezzen megszerezni, mert szankciók lesznek. Ez vonatkozik főleg a vidékiekre. Nekem ne tegyenek aztán szemrehányást, én időben megmondtam. (EDB)

                                                                                ***

   Most pedig az elnökök akik levelüket megirták:

(Tessék a sorok között is figyelemmel olvasni)

Tisztelt Közgyűlési Tagok, Kedves Barátaink!

A megszólítás nem a véletlen műve. Olyan döntés előtt állunk, melyet helyesen meghozni csak barátsággal, egymás iránti tisztelettel és a közösség iránt érzett felelősséggel lehet. Most nincs helye az egyéni ambícióknak, nincs helye az elvtelen szövetségkötéseknek, nem vezérelhet senkit egyéni érdek és nem befolyásolhat senkit vélt küldetéstudat. A tét ennél sokkal nagyobb: a magyarországi zsidóság sorsa és jövője - melyek most nem nagy szavak. A hazánkban évszázados történelmi múlttal rendelkező zsidóság fennmaradásáról van szó.

Bizonyára mindnyájan érzékelitek, az elmúlt tíz hónapban a BZSH és a Mazsihisz külső és belső környezetében jelentős változások történtek.  A közéletben szervezeteink súlya megnőtt, érdekvédelmi tevékenységünket zsidó hittestvéreink pozitívan fogadják, a mindenkori munkánktól távolságot tartó zsidó értelmiség konkrétan bennünket támogat, a civil szervezetek a MEMENTO70  szerveződés keretében korábban nem tapasztalt bizalmi együttműködésre hajlandóak  velünk, s súlyunk a zsidó nemzetközi mozgalmakban megnőtt. Tudjátok azt is, hisz' az Új Életben és a Mazsihisz honlapján már olvashattátok, a közgyűlési döntéseknek megfelelően végrehajtottuk és befejeztük a gazdasági, jogi és szervezeti átvilágítást. Szervezeteink életében ilyen korábban még soha nem volt. Az elkészült dokumentum feltárta működési mechanizmusunk súlyos hibáit, s kijavításukra javaslatot tett.

Ma objektív, szakmai anyaggal rendelkezünk, amiből tudható, hogy a ránk váró feladat óriási: ahhoz csak erős kézzel, nagy szakmai hozzáértéssel, új, korszerű eszközrendszerrel és a zsidóság iránti elkötelezettséggel lehet hozzákezdeni. A 2014. május 22-i BZSH és a május 25-i Mazsihisz közgyűléseken a fontos költségvetési témákat követően az ügyvezetői poszt betöltésének módjáról is döntenünk kell. Sorsfordító pillanatok előtt állunk: ha helyesen döntünk, az apparátus vezetője képes lesz kialakítani azt az új struktúrát, amelyik biztosítani fogja a fennmaradás és a fejlődés szervezeti, jogi és szakmai alapjait. Helytelen határozattal, személyes érdekeknek a közösség elé helyezésével azonban mindazon értékeket kockáztatjuk, melyeket az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt tíz hónap során sikerült közösen megteremtenünk.

A Mazsihisz vezetőségének és a BZSH elöljáróságának együttes ülése javasolja a közgyűléseknek, hogy az ügyvezető igazgató pozíciójának kevesebb, mint egy évre történő betöltése ne közgyűlési hatáskörben választással, hanem elöljárósági és vezetőségi jogkörbe delegáltan, munkaszerződés megkötésével történjen. Levelünket azért küldjük meg Felétek, mert szeretnénk megindokolni a javaslat szakmaiságát.

1.       A Mazsihisz és a BZSH alapszabálya szerint az ügyvezető igazgatót 4 évre, közgyűlési választással kell kijelölni. A jelenlegi rendkívüli helyzetet, miszerint alig egy évre kívánjuk a pozíció betöltését megoldani, az Alapszabályok nem kezelik. Amennyiben most négy évre választanánk ügyvezetőt, akkor az egész választási rendszerünk felborulna – amit sem a szervezeteket irányító testületek, sem jogi szakértőink nem javasolnak. Azaz e kérdésben mindenképpen el kell térnünk az alapszabály előírásaitól, ami közgyűlési hatáskörben, megfelelő számú szavazattal megtehető.

2.       A megelőző évek tapasztalatai markánsan jelzik, az évente kétszer összeülő közgyűlések alkalmatlanok az ügyvezető szakmai munkájának irányítására, tevékenységének kontrollálására. Nem a véletlen műve, hogy az ügyvezetőnek az évek során túl-hatalma keletkezett: alapszabályunk lassan már negyed százada ebben a kérdésben hibás struktúrát fogalmaz meg. E mechanizmus konzerválta a mindenki által érzékelt anomáliákat és a személyi összefüggések miatt eddig képtelennek mutatkoztunk az égetően szükséges változás pragmatikusan végrehajtására.  Most új helyzet van, ami rendkívüli. A rendkívüli helyzeteket pedig rendkívüli intézkedésekkel lehet kezelni.

3.       A Mazsihisz és a BZSH szervezeteinek működése ma alig áttekinthető módon egymásba folyik. Ez olyan mértékű, hogy gyakran maga a munkavállaló sem tudja, valójában melyik szervezetnél dolgozik, határozatlanok a felelősségek, bizonytalanok, vagy nincsenek hatáskörök. Szervezeteink mai állapotát tekintve az elkövetkező egy évre a Mazsihisz és a BZSH élére ezért azonos személy kijelölését tartja a két vezető testület indokoltnak. Amennyiben a Mazsihisz ügyvezetője és a BZSH ügyvezetője nem egyazon munkavállalónk lesz, az olyan belső pozícióharc kialakulásához fog vezetni, aminek következményei beláthatatlanok – vagy nagyon is beláthatóak. 

Ha megtartjuk a közgyűlések hatáskörében az ügyvezetők választási jogát, akkor nem vállalható kockázatot vállalunk arra, hogy az ügyvezetői pozíciókat két különböző személy töltse be. Felelős döntéssel ezt mindenképpen el kell kerülnünk.  A Mazsihisz vezetőségének és a BZSH elöljáróságának együttes ülése képes garantálni az ügyvezető személyének azonosságát, e változáshoz viszont a közgyűlések támogatása kell.  Ez pedig rajtatok múlik.

A Mazsihisz és a BZSH elnökeiként arra kérünk Benneteket, felejtsétek el korábban tett ígéreteiteket, ne hallgassatok demagóg érvekre, ne higgyetek azoknak, akik a vezetőség és az elöljáróság törekvéseit hatalmi ambíciókkal magyarázzák. Legyetek nyitottak az érvekre és az ellenérvekre, majd felelősen hozzátok meg döntéseteket. Ma, Mindnyájatok kezében ott a van a jövő.

Köszönjük, hogy levelünket figyelmesen elolvastátok

 

Budapest, 2014. május 20.

                                                       

                                                      Üdvözlettel

                                                                                               

                         Tordai Péter                                   Heisler András

                                 elnök                                            elnök

                                  s.k.                                                         s.k.

 

 A LÉBEKANÁL SVIHÁK HOZZÁSZÓLÁSA:

demagóg", „befolyásol", „hatáskör túllépés".
 „szabálysértés", „etikátlanság", „befolyásolás", „harcias fenyegetés".

> Tisztelt Közgyűlési Tagok! 
> Törzsszövegben és nyomtatható levél-mellékletként is szeretném elküldeni nektek Schwezoff képviselő úr levelére írt válaszomat.
>
> 3 levelet kaptam az elmúlt 24 órában.
> Az első – szerintem – egy tiszteletteljes és demokratikus kérés volt.
>
> Az általunk megválasztott BZSH elöljáróságának és a MAZSIHISZ vezetőségének közös kérése a közgyűlés irányába, miszerint a zavartalan működés és a felesleges viták érdekében egy szavazás erejéig adják át az igazgatóválasztás jogát őnekik és az igazgató szerződése 4 év helyett 1 évre szóljon.
>
> A közgyűlés joga, hogy meghallgatja-e ezt az együttes kérést vagy sem. Szavaz és dönt. 
>
> A második levél, amit Schwezoff képviselő úr jegyzett, és érdekes kommentárját adja az előző levélnek, kiemelve (aláhúzva) a következő szavakat: „demagóg", „befolyásol", „hatáskör túllépés".
>
> Majd aláhúzás és kiemelés nélkül: „szabálysértés", „etikátlanság", „befolyásolás", „harcias fenyegetés".
> És persze ne feledjük el a nagybetűkkel leírt végszót:
> NE TÁMOGASSUNK EGY MÉG CENTRALIZÁLTABB VEZETÉSI STRUKTÚRÁT!
> TARTSUK MEG JOGAINKAT!
> Majd kisbetűkkel:
> „Döntenünk kell. / Szavaznunk kell. / Erre küldtek minket. / Ne mondjunk le meglévő jogainkról." stb, stb.
>
> Mindamellett, hogy ez a szóhasználat egy furcsa történelmi kor emlékét hozza be a Síp utcai székház falai közé, felötlött bennem egy emlékkép.
>
> Néhány hónapja ugyanezen a zárt levelezőlistán elhangzott, majd valamilyen módon az országos médiába kikerül, hogy Schwezoff képviselő úr személyét – egy hasonló levélváltás végén, a neki írt válaszlevélben – közvetve megsértették.
>
> Emlékszem a magyar média ettől visszhangzott és a közvélemény rajtunk röhögött.
>
> Éppen ezért nagyon sajnálom, hogy most ismét Schwezoff képviselő úr került középpontba és ő használ „furcsa" kifejezéseket a BZSH elöljáróságának és a MAZSIHISZ vezetőségének döntésével kapcsolatban illetve a BZSH és a MAZSIHISZ elnökével kapcsolatban.
>
> Első meglátásra olyanok dolgokat is állít a Hitközség vezetőségéről, amelyek esetleg már a Büntető Törvénykönyv szerint is büntethető cselekmények (hatáskör túllépés, szabálysértés, stb. (Svihák, mint "szakértő)
>
> Ez fáj nekem nagyon fáj… Mert a hangsúly áttolódik az alkotó munkáról a botrány és a hangulatkeltés irányába, ahogyan ezt a harmadik levélben König képviselő nagyon bölcsen le is írta.
> Értsük meg, hogy ez nem egy választási kampány, nem kellenek hívószavak és harcias csatakiáltások!
>
> Száz szónak is egy a vége, és ezt leírtam a blogomban: Ami a legfontosabb: a közös munka fontossága.
> Hiszen nem az számít, hogy egy igazgató van vagy kettő és nem az számít, hogy 120 ember választja meg, vagy csak 12…
>
> Az számít, hogy a majdani új igazgató együtt tud-e működni a mindenkori két elnökkel, (jelenleg Heisler Andrással és Tordai Péterrel), és az elöljárósággal, aki a fentebbi kérés szerint szeretni erre az évre őt (őket) megválasztani.
(vagyis, magyarán, kinek, kiknek lesz slapaja.samesza, az új üvig)
>
> Ha ez nem működik, akkor ebben a hatalmi vákumban az egész megújulást és konstruktív működést el lehet felejteni.
> Olyan lesz a MAZSIHISZ, mint egy szeme világát vesztett medve, amelyik össze-vissza kacsázik, és mindeközben súlyánál fogva közben tör és zúz.
>
> Ne feledjük, a Szövetségeknek jelenleg is van két megbízott ügyvezető igazgatója (Tordai Péter és Heisler András), akik – jelenleg – ezt a munkájukat társadalmi munkában végzik (lehet, hogy alapszabály-ellenesen???), ám az ő munkabírásuk is véges. Éppen ezért – az igazgatóválasztás – a saját működésünk fenntarthatóságának a záloga.
>
> A választóknak – nekünk – meg kell értenünk, hogy mi vagyunk a honi zsidóság erejének megtartói,(Nebich), akiket a küldőik nem azért küldtek oda, hogy erejüket fitogtassák, hanem azért, hogy szolgálják a honi zsidóságot és vallási életet, hogy támogassák az épülését és ez esetben a megújulását, nem elfeledve, hogy a jövő csak ez az út lehet.

>
> A siker alapjainak kezdete a közös munka, ami egymás hangjának meghallása, a folyamatos egyeztetés és a zsidó közvélemény véleményének kikérése. Enélkül bármiféle kampány vagy választás, vagy tehetséges vezető kudarcra van ítélve.
>
> Azaz a BZSH elöljáróságának és a MAZSIHISZ vezetőségének közös kérésében szó sincs bármiféle jogmegvonásról, egyszerűen ennek az egy évnek a nyugodt működéséről van szó.
>
> És éppen ezért kérek minden küldöttet és így – a 20 éves barátságunkra való tekintettel – Dávidot is, feleslegesen ne keltsen félelmet a leveleivel.
> Legyünk bölcsek, segítőek, alázatosak és előre mutatóak!
(Milyen szép, milyen alázatos...)
> Budapest, 2014, május 21, 5774, ijjár hónap 21.
> Tisztelettel: Radnóti Zoltán rabbi
>
>
>

  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése