2014. január 21., kedd

"Együttérző, tisztességes emlékezés az áldozatoknak"

KIK: NE CSINÁLJANAK POLITIKÁT a Szabadság  téri  emlékmű  ügyében

Köves: nemcsak birálat, alternativ programm is kell 

Szerző: MTI


 

Senki ne csináljon politikai faksznit a német megszállás emlékművéből, mert a kormánynak csak az a célja, hogy "hazánkban az emlékezés kultúrája kialakuljon" - írta a Kormányzati Információs Központ. Köves Slomó rabbi másképp látja a kérdést.

 

A történelmi tények önmagukért beszélnek. Eljött az ideje annak, hogy minden áldozatnak emlékművet állítsunk. Ez emberiességi kérdés - írta kedden közleményben a Kormányzati Információs Központ (KIK). Az emlékmű körüli viták érthetőek, hiszen fontos kérdésről van szó, de nagyon reméljük, hogy senki nem vonja kétségbe, hogy az 1944. március tizenkilencedike után történtek áldozatainak kijár az együttérző és tisztességes emlékezés - írták.

1944. március tizenkilencedikén Magyarországot megszállták a náci Németország csapatai, az ország ezen a napon elveszítette függetlenségét. Magyarország Alaptörvénye világosan fogalmaz: "Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra" - idézi a KIK közleménye.

    Ezért döntött a kormány, hogy a megszállás 70. évfordulója alkalmából felállítja a német megszállás emlékművét, amely minden áldozatnak emléket állít. Arra kérünk mindenkit, hogy ne csináljon az együttérző megemlékezőből politikai kérdést. Magyarország kormányának célja, hogy hazánkban az emlékezés kultúrája kialakuljon - írták.

Köves Slomó: a szembenézés elsősorban nem a zsidóknak fontos

Ugyanabban az időpontban reagált az emlékmű ötletére Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija is. Nehéz, de szükséges feladat a szembenézés a múlttal a holokauszt-emlékévben is, az egész társadalomnak fontos, hogy beszéljenek arról, milyen felelőssége volt a magyar államnak a történtekben - mondta sajtótájékoztatón.

Nem lehet megmásítani a történelmi tényeket, és az állam korabeli felelősségének vizsgálatából nem lehet szaktörténészi kérdést csinálni, mert azzal "elnéznének a lényeg mellett" - mondta.

Bár a zsidóknak fájdalmas megtapasztalni, hogy vannak olyan véleményformálók, akik az emlékezéssel párhuzamosan "a jeleit adják egyfajta történelemmaszatolásnak", a szembenézés elsősorban nem a zsidóknak fontos, hanem az egész társadalomnak - vélekedett. Úgy látja, ha a holokausztról beszélnek, ki kell térni a magyarok és zsidók keveset emlegetett ezeréves együttélésére is, amely megelőzte a holokausztot. Hozzátette: szükség lenne egy olyan intézményre, amely ennek az együttélésnek is emléket állít.

Mint mondta, kérdéses, milyen hatással lenne a magyarországi antiszemitizmusra, ha bojkottálnák a holokauszt emlékévet. Van egy pont, amikor valamit bojkottálni kell, de ebben az esetben még nem érkezett el ez a pont - közölte.

Kérdésre elmondta: nem támogatják a Szabadság téri emlékmű felállítását, mert problematikus, ha azt az üzenetet közvetíti, hogy a magyar államnak nem volt felelőssége 1944  márciusa után.

Köves Slomó hangsúlyozta: az emlékév nemcsak azért fontos, mert idén a holokauszt kerek évfordulója van, hanem azért is, mert ez az évforduló korszakváltó pont az emlékezésben. Az idei ugyanis az utolsó kerek évforduló, amikor a holokauszt túlélői még nagy számban élnek.

( A továbbiakban lásd az Emih sajtótájékoztató teljes szövegét)

 

 

AZ EMIH SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA PROGRAMOT HIRDET  

KÖVES:A tiltakozással párhuzamosan

alternatív programra is szükség van

 

Az utóbbi hetekben patthelyzet közeli állapot kezd kialakulni a Magyar Kormány

, a zsidó szervezetek és az izraeli nagykövet, Ilan Mor kezdeményezésére

meghirdetett Holokauszt Emlékév, és a hetvenéves évforduló kapcsán rendezett

megemlékezés körül.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, mint ahogy nevében is hirdeti egy

hit-közösség, mely elsődleges – ha nem egyedüli – céljának a nagy múltú magyarországi

zsidó hitélet és közösségi élet jövőjének a biztosítását tekinti. Hisszük, hogy a

közösségépítés, a pozitív zsidó identitás, a zsidó tudományok és zsidó kultúra

széleskörű megismertetése és megszerettetése a biztos jövő kulcsa.

 

Az utóbbi napokban több olyan szimbolikus jelentőségű gesztus lett a közbeszéd tárgya,

 amellyel kapcsolatban a Mazsihisz – kompromisszumot nem ismerő hangon – jelölt ki

 bizonyos határokat. Megkerülhetetlen, hogy ezek a hangok, ultimátumszerű kijelentések

 a feszültség súlyát érzékeltetendő megjelenjenek a közbeszédben, ugyanakkor fontosnak

tartjuk, hogy ez a párbeszéd kilépjen a gesztusok és ellen gesztusok közegéből. Erre pedig

 csak akkor van lehetőség, ha a problematikus gócok mentén nem csak tiltakozunk, hanem

alternatív programot hirdetünk.

 

A sajtó munkatársai – a Mazsihisz által megjelentetett nyilatkozatok után – kerestek engem

személyesen is, illetve hitközségünket kollegáimon keresztül. Hangsúlyozni szeretném

azonban: a cél elkerülni, hogy az amúgy is kisszámú aktív zsidó közösség egy egymásra

 licitáló nyilatkozat-háború csapdájába kerüljön. Fontosnak tartjuk a Mazsihisz nyilatkozatait,

és úgy gondoljuk, hogy az antiszemitizmus legkisebb jelének elítélése a zsidó közösség minden

tagjának kötelessége. Ebben a kérdésben együtt ke ll tennünk.Ennek az eszmének a szellemében

 vezeti Heisler András MAZSIHISZ elnök és Bodnár Dániel EMIH vezetőségi tag a Tett és

 Védelem Alapítványt.

 

 

I. Túlélők – személyes tapasztalat

 

A Holokauszt hetvenedik évfordulója nem csak egy évforduló, hanem egy korszakváltásnak

 is szomorú fordulópontja. Az elmúlt hét évtized kerek dátumai közül feltehetőleg eza mostani

 az utolsó, amelynek értékelhető számban részesei még élő szüleink, nagyszüleink, dédszüleink

: a magyarországi holokauszt-túlélők.2013.december elsejei állapot szerint 7764 túlélő él, akik

 közül hatvanheten 100 évesek, vagy ennél idősebbek, ezerkétszázkilencvenöten 90 évesek,

vagy énnél idősebbek és a 80 évet négyezer egysz&aacute ;zhetvenhatan töltötték be. A következő

 kerek évfordulón sokan feltehetően már nem lesznek velünk. Az évfordulónak ezt a felbecsülhetetlen

 értékét nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint ahogy azt sem, hogy Magyarország az egyetlen ország

ahol a zsidó közösség tagjai, csak úgy mint a túlélők, honi, helyi zsidók, nem a háború után

 áttelepült menekültek. Magyarország az egyetlen, ahol a Holokauszt után, a poklok pokla után is

 számottevő hazai zsidóközösség maradt helyben. Ez az emlékezést is nehezebbé teszi, egyben egy

 olyan érték, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Utolsó lehetőségünk, hogy a túlélők számára

 morális elégtételt nyújtsunk.Táplálkozzunk abból a tudásból és abból a tragikus élettapasztalásból,

 amelyet számukra, számunkra a Holokauszt jelent.

Spielbergtől, a Jad Vasemig ma már mindenki felismeri, hogy a fiatal nemzedék figyelemfelkeltésének

 és bevonásának legjobb eszköze a túlélők személyes elbeszélésének és a túlélők személyes élettörténetének

 integrálása az emlékezésbe. Az EMIH egy olyan program alkotását javasolja, amelyben a 7764 túlélő a lehető legjelentősebb mértékben interaktív platformot kap, a fiatal nemzedékkel való személyes kapcsolatfelvételre,

 a történelem kreatív feldolgozásának fiatalokkal való közös munkájára, személyes élettörténetük

 feldolgozására és megörökítésére. Ez történhet a külföldi és hazai példák mintájára kölcsönös

 „örökbe-fogadás" programokon, életút videók készítésén és feldolgozásán, családi emlékek

megörökítésén keresztül egyaránt. Az mindenképpen fontos, hogy – ahogy azt a kormányzat is

 fontosnak tartja – a fiatal nemzedék az eddigieknél aktívabb részvételt és inputot kaphasson és

 ebben ezúttal ne a történészek, hanem maguk a túlélők kaphassák az oroszlánrészt.

 

 

 

II. Túlélők – fokozott morális felelősség

 

A túlélők felé fennáll egy másik jelentős morális kötelességünk. Mint a túlélők szimbolikus

kártalanításával foglalkozó Mazsökkurátoraszomorú, közvetlen tapasztalatokból ismeremaz

 említett 7764 ezer túlélő egészségügyi és szociális problémáit. A helyzet nem egyedi, a magyar

 társadalom időskorúinak nagy része hasonló problémákkal küzd. Az orvosi ellátás és a szociális

és mentálhigiéniás helyzet mindenütt komoly feladatokat ró a közösségekre. Ugyanakkor fontos

 hangsulyozni, hogy hetven évvel a tömeggyilkosság után is fokozott morális felelősségünk van

azokkal az emberekkel szemben, akiket a Horthy rendszer által szentesített négy zsidótörvénnyel

először tanuláshoz való jogaiktól, majd fokozatosan emberi jogaiktól megfosztottak, majd

egzisztenciájukból és vagyonukból kifosztottak és következetesen a halálba küldtek. A ma még

 fellelhető túlélők szociális helyzete katasztrofális és lehetőségeikenaz elmúlt húsz évben

 lezajlott kárpótlási folyamatokbansem sikerült érdemben javítanunk. Erkölcsi kötelességünk,

hogy a magyar Kormány által meghirdetett példátlan erőforrásokat rendelkezésre bocsájtó közel

 hétmilliárdos emlékprogramban erre is gondoljunk, és közösen, a helyzetüket segítő lehetőségeket

 is kidolgozzuk. Ez tehát érdemi programjavaslatunk második pontja.

 

III. 1000 éves együttélés

 

A harmadik pont pedig a hiteles történelmi emlékezés. Egyetlen komoly történésznek,

 egyetlen magára valamit is adó polgárnak sem lehet kétsége afelől, milyen súlyos

 volt a Horthy rendszer zsidótörvényeiben, a '44-es deportálásokban és a II. Világháborúban

 a Magyar Államigazgatás részvétele, milyen nagy volt az egész társadalom és véleményformáló

 elit felelőssége. Ez nem egy szaktörténészi kérdés, ez egy morális kérdés. Csak úgy, mint az

egyes-ember számára, úgy a nemzet egésze sz&aac ute;mára sem könnyű a múlttal való

szembenézés, különösen nem ha több évtizedes hallgatással van terhelve, különösen ha

 a „honi zsidóközösséggel" való szembenézés mindezt nehezíti. A megszállás emlékműve,

az Alaptörvény által lefektetett '44 utáni felelősség elodázása, mind jelei a sok ideje halogatott

 építkező, őszinte szembenézésnek, jelei az ötvenes évekből ránk maradt maszatolás rossz

hagyományainak. Nekünk,a zsidó közösségnek a feladatunk ennek a nehéz szembenézés

olyamatnak a segítése, lehetséges könnyítése. A történelmi tények maszatolása számunkra

 fá jdalmas, de legfőképp a magyar nemzet egésze számára zsákutca, egy felelősséget vállaló,

 alkotó, önálló, büszke nemzet jövője szempontjából.

Van azonban egy támaszték, ami segítheti a múlt értékelését: ez pedig annak a keveset emlegetett

ezeréves együttélésnek a feldolgozása, amely szebb és kevésbé szép szakaszaival együtt,

összességében meghatározó értékeket teremtett mind a magyar zsidóság mind pedig a magyar

 nemzet egésze számára. Nincs alkalmasabb időpont egy az ezeréves együttélés, a magyar

zsidóság múzeumának meghirdetésére, mint a mostani évforduló.

A zsidóságról, zsidókról, holokausztról egyre több szó esik a közbeszédben. Eközben a zsidó

 vallásról, kultúráról, a magyar zsidó történelemről vajmi keveset tud a közvélemény. 

Közel 15 éve, hogy rabbija vagyok a Sziget fesztivál, Zsidó sátrának. Annál építőbb

tapasztalatokat, mint amilyeneket a „kérdezd a rabbit standnál" szereztem a hozzám

 intézett kérdésekből kevés alkalommal kaphattam. Számos nemzetközi példa, így pl.

a varsói, vagy a moszkvai zsidó múzeum is mind-mind arra emlékeztetnek,

hogy nem lehet úgy a Holokausztról beszélni, hogy ne beszélnénk zsidóságról,

zsidó közösségről, múltról és annak jelenéről.

 

 

 

 

 

 

 

הל

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése