2014. január 24., péntek

A HETI SZAKASZ(5) – MISPÁTIM – 2014

IRJA:SMUÉL GLITSENSTEIN rabbi

„ Gyógyíttassa meg!”

Egyszer  volt egy ember aki evezett a folyón. Erős sodrásba került, és felborult a csónak. Istenhez imádkozott, és kérte, mentse meg az életét, ne hagyja elveszni a vízben. Hamarosan arra jött csónakjával egy halász. Az ember az evezőjébe kapaszkodva sodródott a vízen. A halász kötelet dobott neki, és hívta, szálljon be a csónakba, ki akarta menteni.

De az ember nem fogadta el a segítő kezet, azt mondta, nem kell neki a kötél és a halászcsónak, mert majd az Örökkévaló az ő istene megmenti az életét. A halász pedig folytatta munkáját, az ember csak lebegett tovább az evezőbe kapaszkodva, s magában imádkozott, hogy az Örökkévaló mentse meg az életét, s ne hagyja elveszni a vízben.

Kisvártatva arra jött egy nagy turistahajó, és egy asszony a fedélzetről észrevette a vízben az embert. Azonnal szólt a kapitánynak, egy percen belül már dobták is a mentőövet, hogy kihúzzák a folyóból. De az most sem fogadta el a segítséget, mondván az Örökkévaló majd megmenti őt. A hajó is folytatta útját az ember meg maradt a vízben, már fennhangon imádkozva segítségért. Egy helikopterről aztán kötélhágcsót eresztettek le hozzá, hogy kihúzzák a már majd megfagyott embert, de az nem fogadta el a segítséget, mert majd az Isten…

   Meg is halt szépen a folyóban, a testét sem találták meg soha. Mikor az Örökkévaló színe elé került, panaszosan fordult felé: Miért nem segítettél Uram, úgy imádkoztam hozzád, igaz ember voltam az életemben, csak Benned hittem mindig, hogy hagyhattál elveszni a folyóban?

A Jóisten pedig azt mondta neki: Miért panaszkodsz rám, hiszen küldtem neked a halászt a csónakkal, a turistahajót, a helikoptert, s te minden segítségem elutasítottad. Csak magadnak köszönheted, hogy most itt vagy.

***

Komoly vita folyt a zsidóságban arról, hogy ha minden dolog, így egészségi állapotunk is Isten akaratából olyan, amilyen, akkor szabad –e orvoshoz menni ha betegek vagyunk? Ha az Örökkévaló úgy akarja, mindenképpen egészségesek leszünk, ha pedig betegek vagyunk, az is nyilvánvalóan az Ő szándéka szerint való. Sokan gondolják, hogy a különböző betegségek, balesetek Isten akaratából történnek, s meggyógyíttatni magunkat az isteni terv és gondolat ellenére való dolog.

A megoldás  és válasz a kérdésre a heti szakaszunkban található. „ Ha felkel és jár mankójával az utcán, akkor aki megütötte a mulasztását térítse meg, és gyógyíttassa őt meg!”(2Mózes, 21).

 A Tóra itt egyértelműen kimondja, hogy meg kell gyógyíttatni a sérültet.

 

Bölcseink tehát azt tanácsolják, hogy ha elesett, szegény, vagy beteg embert látunk, semmiképp se gondoljuk, „á, nem segítek neki, hiszen Isten akaratából szegény, beteg, vagy sérült”, hanem minden igyekezetünkkel azon legyünk, hogy a gyógyulását elősegítsük. Hiszen mi kis emberek sosem láthatjuk át az Örökkévaló tervét, nem ismerhetjük céljait, a lélek feladatait az életben. Pillanatnyi állapot alapján nem ítélhetjük meg a végtelen  isteni gondolatot. Óvakodjunk tehát ítélkezni embertársunkon. Helyette segítsünk neki.  S ha valaki maga olyan elkeseredett, hogy nem akar a betegségéből kiutat találni, mert isteni büntetésnek, vagy akaratnak tartja, segítsük őt is, s mutassuk meg neki a gyógyuláshoz vezető utat, hiszen az Örökkévaló maga mondta, hogy „gyógyíttassa őt'".

(Forrás: Nagyfuvaros Press)

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése