2013. október 3., csütörtök

 

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(15)

                AZ ÖRÖKKÉVALÓ AKARATA

 

"Legyetek óvatosak a hatalmon lévókkel, mivel azok csak a saját érdekükben barátkoznak, amikor az hasznukra van, de nem állnak az ember mellé, amikor az rájuk van utalva."

 

    Ugyancsak ő (Rabban Gamliél, Jehuda, a Fejedelem fia) mondotta: "Teljesítsd az Ő akaratát, mintha a tied lenne, hogy Ő is teljesítse a te akaratodat, mint sajátját. Érvénytelenítsd akaratodat az Ő akaratával szemben, hogy Ő is érvénytelenítse mások akaratát a tieddel szemben." (Atyák, 2, 3, 4)

 

   "A hatalmon levők" alatt jelen esetben az Erec Jiszráélt megszállva tartó római hatóságokat kell érteni. A zsidók mindössze vallási ügyekben rendelkeztek autonómiával, minden egyéb kérdésben a római hatalom döntött sorsuk felett. Mint minden megszálló hatalom, így a római is azon volt, hogy a helyi lakossággal való kapcsolatot ne közvetlenül, hanem azok képviselőivel tartsa. Így néhány embernek bizonyos előjogokat biztosítottak (vám beszedése, adóbehajtás), ezek azt hitték, hogy ezáltal az elnyomó hatóságokkal egyenlő jogokkal rendelkeznek. Ezeknek tanácsolja Gamliél, hogy legyenek óvatosak, mert a hatalom csak addig "barátkozik", amíg neki van szüksége rá.

 

 

Már Smájá is, Hillél egyik tanítómestere figyelmeztette annak idején tanítványait arra, hogy mélyebb barátságba ne keveredjenek a hatalmassá gokkal. Kapcsolatot tartani természetesen szükséges, csak ezt kellő távolságtartással kell tenni.

Mindezek a gondolatok egyértelműen olyan korokra vonatkoznak, amikor a zsidók idegen uralom alatt éltek.

A fenti idézet második része, Gamliél szavai, nem a hatalommal, hanem az Istennel való "egyezségre" utal. A gondolat lényege: amennyiben egy zsidó a Tóra által megszabott módon él, ami Istennek tetsző cselekedet, akkor Isten is magáévá teszi az ő akaratát, ami nem más, mint jól, egészségesen és békességben élni.

 

                                ****

" Teljesítsd az Ő akaratát!"

 

   Hajtsd végre az Ő akaratát legalább olyan lelkesedéssel és odaadással, mint ahogy a saját dolgaidat intézed. (Ovádjá Bartinora) "Érvénytelenítsd akaratodat az Ő akaratával szemben!" Ha az ember valamilyen értékes dolgot akar elhelyezni akár egy edényben vagy dobozban, azt mindenekelőtt megtisztítja, hogy semmi se károsítsa meg azt az értékes dolgot. Így az ember, ha az Örökkévaló akaratát a szívébe akarja zárni, meg keH, hogy "tisztítsa" szívét minden hívságos érzéstől, hogy az alkalmassá váljék az Isteni Akarat befogadására. (A laddii Snéur Zálmán, a Tánjá szerzője.)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése