2013. október 1., kedd

 

NÉPSZAVA:Tízezren a MET mellett

 

Sikerült tízezer támogatót találnia Iványi Gábor jogfosztott felekezetének, így megkísérelhetik visszaszerezni az Országgyűlés Fidesz-KDNP többsége által elvett egyházi státuszukat. A kormány által megkövetelt "tagnyilvántartás" azonban alaptörvényt sért, ráadásul a parlament által elismert 32 egyház közül mindössze öten rendelkezhetnek legalább tízezer hívővel. – irja a Népszava.

Határidőre, szeptember végére összegyűlt a jogszabály által előírt, legalább 10 ezer belépési nyilatkozat, így a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) kérvényezheti az egyházi elismerést - közölte lapunkkal Iványi Gábor. A 2011-ben felekezeti jogaitól megfosztott MET vezető lelkésze lapzártánk idején elmondta: már csak a közjegyzői hitelesítés zajlik, az elismerési kérelem beadása pedig szintén határidőre meg fog történni.

 

 

Az Országgyűlés által - az egyházügyi törvény 2011-es elfogadásával automatikusan - elismert 32 egyháznak korábban és most sem kellett igazolnia, hogy összesen hány "taggal" rendelkezik, hiszen a jogszabályok még az "egyházi tagság" jelentését sem definiálták. Ráadásul a 2011-es népszámlálási adatok alapján (a felmérés során nem volt kötelező választ adni a vallási hovatartozást firtató kérdésekre) az elismertek közül mindössze öt felekezetnek lehet legalább 10 ezer "híve", több, kisebb szervezetnek vélhetően alig pár száz követője van.

Egyházi tagnyilvántartást a hatályos alaptörvény értelmében nem is lenne szabad készíteni. Annak VIII. cikkelye szerint ugyanis minden magyar állampolgárnak joga van vallási meggyőződésének kinyilvánítását mellőznie, azaz például titokban tartani, hogy melyik vallási közösség tagjának, melyik vallás hívének érzi magát. A tagok adataival való állami visszaélés megelőzése érdekében Iványi Gábor korábban lapunknak kijelentette: nem szolgáltatják ki a MET támogatóinak neveit a kormánynak, mert találtak egy olyan jogszerű módszert, amely révén a belépési nyilatkozatok kiadása nélkül igazolhatják a szükséges számú tag meglétét.


Egyházi elismerés folyamata

1. Kérelem benyújtása az emberi erőforrások miniszterének

2. A törvényi feltételek fennállását a miniszter egyházjogászokból, -történészekből, illetve -szociológusokból álló testület bevonásával vizsgálja, 60 napon belül dönt

3. A feltételek fennállását a miniszter közli az Országgyűlés vallásügyi 
bizottságával, amely törvényjavaslatot készít, előtte a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésen eldönti, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a kérelmező szervezet

4. Az Országgyűlés kétharmados többséggel dönthet az elismerésről vagy határozatban utasíthatja el azt

5. Az elutasított vallási szervezet az Alkotmánybíróságtól kérheti a parlamenti döntés felülvizsgálatát


Az elismerés feltételei

- Elsődlegesen vallási tevékenységet végez

- Tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van

- Legalább 100 éves nemzetközi működéssel rendelkezik, vagy legalább 20 éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon

- Magyarország lakosságának legalább 0,1 százalékát elérő taglétszámmal rendelkezik

- Nemzetbiztonsági kockázat nem merül fel vele szemben

- A közösségi célok érdekében történő együttműködésre alkalmas


Részletek a belépési nyilatkozatból

"Alulírott (...) megerősítem a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházban fennálló tagságomat, és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy az egyház tagjai között nyilvántartásba vegyen, és adataimat az egyház működéséhez szükséges mértékben, különösen taglétszáma igazolása céljából, a jogszabályokban meghatározott módon kezelhesse és felhasználhassa (...) Nem vagyok tagja szélsőséges politikai csoportnak, tisztelettel viseltetek minden más meggyőződéssel és vallással szemben. Vallom, hogy minden ember szabadnak, valamint méltóságban és jogokban egyenlőnek születik, ennek jegyében elutasítom a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, cigányellenesség és a diszkrimináció minden formáját."

Molnár Richárd / Népszava

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése