2013. október 1., kedd

 ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI
                     AZ ELVESZETT NEGYEDÓRÁK

"Hillél mondotta: Ne különülj el a közösségtől, ne bízd el magad halálod napjáig, ne ítéld el felebarátodat, míg nem voltál az ő helyében, ne mondd érthetetlen dolgokra, hogy idővel érthető lesz, és ne mondd: majd ha ráérek, tanulok, mert hátha nem fogsz ráérni... "
 (Atyák, 2, 4)
   Vita folyik afelől, melyik Hillél nevéhez fűződik a fenti mondás. Egyes nézetek szerint ő a második Hillel, az előzőekben szereplő GamIiél fia, Jehuda, a Fejedelem unokája. A klasszikus Misna-magyarázók és a tudományos álláspont viszont áHítja, hogy ő a nagy "Öreg", a fejedelmi dinasztia megalapítója. Az idézet öt felszólítást foglal magában, amelyekre Jochanán Ben-Zákkáj a jávnei iskolát megalapozta (Prof. Ben-Cion Dinur).

  "Ne különülj el a közösségtől!"

 Hillél tanításai részben beépültek a zsidó élet mindennapjaiba, részben szólásmondásként is fennmaradtak a zsidó kultúrában. Ez a mondás, hogy "ne különülj el a közösségtől", feltehetően kihatott a későbbi korokban is a zsidó összetartás tudatos vállalására. A Talmud szerint, "amikor Izrael népe bajban van, és egy zsidó elkülönül a közösségtől, jön két angyal, s azt mondják neki: ez az ember ne részesüljön a közösség vigaszában".

   Mások is ehhez hasonlóan vélekednek: "Amikor a közösség bajban van, ne legyen olyan, aki azt mondja, én hazamegyek, eszem és iszom, és béke legyen lelkemnek... hanem szenvedjen együtt az ember a közösségével... és mindenki, aki együtt szenved a közösséggel, az a közösség vigaszában is részesüL" (Uo.)

   "Ne bízd el magad halálod napjáig!"

   Nem lehetsz biztos abban, hogy életed végéig igaz ember vagy, és soha nem térsz majd le a helyes útról, hiszen Jochanán, a főpap (a hasmoneusok korában) nyolcvanéves volt, amikor hűtlenné vált az öreg Mattitjáhu örökségéhez, és a szadduceusokhoz csatlakozott. (Bráchot, 29) Ez a mondás akként is érthető, hogy ne higgy magadban.

  Az egyik guri rebbe, reb Pinchász Menáchem Álter, gyermekként azt kérdezte apjától, hogy a Tóra miért csak az utolsó fejezetben írja Mózesról, hogy "Isten embere"?
- Azért - felelt a rebbe -, mert Mózes, nagyon szerény lévén, nem akarta magáról ezt állítani. Közvetlenül a halála előtt írta le ezeket a szavakat, mert végül mégiscsak tudatnia kellett a világgal, ki is volt Mózes...

   "Ne ítéld el felebarátodat, míg nem voltál az ő helyében!" Ha valaki megtévedt, helytelenül viselkedett, esetleg vétkezett, ne ítéld el őt (ha bíró vagy, ne ítéld őt halálra), mert nem tudhatod, te másként, jobban viselkedtél volna-e az ő helyében. Ez vonatkozik arra is, ha magas állású személyt ítélsz meg, mert nem mondhatod, hogy te másképp cselekedtél volna, amíg nem voltál a helyében, s ne feledd, neked is vannak emberi gyengéid. Ha valóban voltál olyan helyzetben, mint az, akit eIítélsz, csak akkor szólhatod meg felebarátod magatartását (Rábbénu Jona Girondi).

   "Ne mondd érthetetlen dologra, hogy idővel érthető lesz!" Ezt a gondolatot sokféleképpen lehet magyarázni. Az egyik ilyen, hogy beszélj érthetően, ne reménykedj abban, hogy majd később megértenek, mert még az is lehet, hogy az érthetetlen beszéd tévedés forrása lesz.

  "Ne mondd: majd ha ráérek, tanulok!"

  A nagyon elfoglalt ember, ha van egy negyedórányi ideje, gyakran mondja, mit kezdjek ilyen rövid idővel, ennyivel nem érdemes belekezdeni a tanulásba. Lehet, hogy soha nem lesz sok időd, és akkor ezek a negyedórák is elvesztek, s az elvesztegetett idő soha nem tér vissza. Végül is az egész élet ilyen negyedórákból áll (Tiferet Jiszráél).

  "...hátha nem fogsz ráérni... "

   A lublini Látnok egyik híve, Ros Hásánákor azért imádkozott, hogy az elkövetkező évben legyen meg a párnószéja (megélhetése). "Üzletet" ajánlott a Jóistennek, miszerint hajlandó néhány rubellel kevesebb jövedelemmel beérni, ha azt már a hét elején megkeresheti, minek következtében a hét többi napját Tóra-tanulással töltheti.
Másnap a Látnok elmesélte ennek a hívének, hogy imája nagy derültséget váltott ki az égben. Mit gondolsz - kérdezte -, az égieknek pont a te pénzed hiányzik? S miből gondolod, hogy az Örökkévaló annyira kedveli a te imáidat, meg Tóra-tanulásodat? Lehet, hogy éppenséggel azt szereti, ha fáradságos munkával dolgozol.

Végül a Látnok még hozzátette: Honnan tudod, hogy a Teremtőnek éppen akkor kellesz, amikor "ráérsz"? Hátha akkor, amikor nem érsz rá...?

 AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(16)
          
          KOPONYA A VÍZ SZÍNÉN

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése