2011. május 30., hétfő

ÚJ ŐSI FORRÁS KÖTET KÉSZŰL, A 23. - A TALMUDOKRÓL MAGYAR ZSIDÓKNAK, MAGYARUL. ITT A SYNOPSIS

 

 

SZABADÚSZÁS A TALMUD TENGERÉN

Ideiglenes munkacim (Ősi forrás (23) a zsidó tudomány felső fokáról

 

                                              SYNOPSIS

 T  a l m u d.

 

Ki nem hallotta ezt a szót?

 

És ki tudja hogy mit jelent, mit takar?

 

Azt mindenki "tudja", hogy ez valami zsidó dolog  és valami nagy titkot sejtenek mögötte. Professzionális antiszemiták, akik pedig ebből élnek,  csak rossz, hamisitvány forditásokból szemezgetnek, de tulajdonképpen fogalmuk nincs miről beszélnek.

   Nemzsidó ügyvéd-jelöltek világszerte Talmud kurzusokat vesznek, mert úgy tudják, hogy ez erősiti az agyat, az analitikus készséget. Dél-Koreáben nemrég elhatározták a T. kötelező oktatását az iskolákban és e célból Izraelhez fordultak, segitsenek nekik egy reprezentativ kötetet leforditani a koreai nyelvre, mert úgymond, "megtudták", hogy ettől "olyan okosak a zsidók". Ezt ők nem pejorativ mondják, mert náluk nincs kereszténység és igy antiszemitizmus sincs.

 

      Akkor most mi is a Talmud?

 

     Mondhatnók, hogy egyfajta protokolok összessége, amelyek több évszázad halachikus vitáit foglalják össze, mind Babilóniában mind Erec Jiszráélban, amelyekből aztán az állandóan fejlődő és bővülő halacha kijegecesedett; mondhatnók, hogy a zsidó Tóra-ismeret és tudomány tárháza, amelyben létfontosságu témák váltogatják egymást aggádikus legendákkal és néhol szarkasztikusan humoros elbeszélésekkel; mondhatnók hogy a Talmud mint a szóbeli Tan letéteményese egésziti ki a Tórát , az Irott Tant és igy annak szentség jegyeit is magán viseli.

 

    Mondhatnók – és mondjuk is – hogy mindez és ennél sokkal több,

ahogy rá vonatkoztatják a Tóra azon megállapitását, hogy "ez a ti bölcseségetek és értelmességetek a népek szemében" (5. Mózes ,היא חכמתכם   ובינתכם לעיני העמים

 

   Mindez igaz és ennél  még sokkal több.

                                                              *

      A Talmudot leforditani bármely európai nyelvre, úgy hogy érthető is legyen, sokak ha nem is mindenki számára – egy reménytelen vállalkozás, amely egy 30 tagu tudományos kollektivát és legalább egy emberöltőt igényel. Magyarra leforditani – képtelenség. Az eddig létező magyar "forditások" inkább ferditések (egy-egy jámbor kisérlet egyes legendás részek (elbeszélések-Ágádták) leforditására, nomeg Luzsénszky Alfonz antiszemita hamisitvány gyüjteménye, amiért az elkövetőt annak idején a Horthy biróság elitélte. Németül létezik a komplett Goldschmidt forditás, ami a  maga nemében nem rossz és kutatóknak kisegitó mankóként szolgálhat és Amerikában léteznek az Artscroll forditások (Shottenstein), amelyek szakértők szerint megközelitik a kivánatosat.

 

    Ez a könyv nem kivánja  megvalósitani a lehetetlent, nem szándékozik leforditani a Talmudot, csupán izelitőt adni belőle, hogy az intelligens olvasó tudja miről beszél és a zsidó olvasó megtudja belőle, miért vádolják a potenciális gyilkos-jelöltek őt, szüleit és gyermekeit azzal a "forgatókönyvvel" amely a nemlétező "Cion bölcseit", úgymond szolgálta.

 

       Ez  a könyv, amelyben "szabaduszást" próbálok tanitani a Talmud tengerén, egy ismeretterjesztő kötet lesz, (mint minden eddigi magyarnyelvü könyvem); a háttér, a metódika, a tárgyalási módszer ismertetésével, valamint a talmudi fogalmak közkinccsé tételével és a Talmud bölcsek jellegzetes mondásainak reprezentativ gyüjteményével.

 

   Ebből a könyvből megtudja az érdeklődő olvasó, hogy:

 

   * Két Talmud van, egy babilóniai és egy Erec-jiszraéli, az előbbi az ismertebb, dominánsabb, többnyire arameus nyelven iródott, mig az utóbbi héber nyelvü, kevésbé ismert, egyszerübb és kevesebb benne a skolasztikus vita.

 *  Az is kiderül az olvasónak, hogy kik voltak a talmud művelői, a tanaiták és amoriták nemzedékei; melyek voltak azok a demokratikus(!!) eszközök, amelyek segitségével a kötelező Halachát* megállapitották és az egyénieskedő magánvéleményt annullálták (mivel a többség dönt!); miként folytak le a Szánhedrin (Synhedrion) tárgyalásai; kik lehettek tagjai, stb. stb.

 

 

 Nem tudom mikorra igérhetem a könyv megjelenését. Ha élek és Isten erőt ad – amikorra kész leszek vele és amikor a kiadó (?) kiadja. Előre láthatólag két éven belül. Csak azt remélem hogy "sirja" nem irósztalom fiókja lesz.

 

    Naftali  ben Dvora Kraus

 Rechovot, Israel,

a világteremtés 5771. évében

(2011. Május 15)

                                  ------------------------------------------------------------

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése