2011. május 19., csütörtök

FELDMAJER INVITÁLJA AZ EMIHET: CSATLAKOZZON A MAZSIHISZHEZ! * A SZOMBAT KÉRDEZETT, DE NEM KÖZÖLTE  LE VÁLASZAIT, MI KÖZÖLJÜK AZOKAT ÉS KOMMENTÁLJUK ŐKET - - -

 

"A Szombatra költött minden forint csökkenti a holokauszt túlélők ellátására fordítható összeget; ezen újság támogatása miatt sok idős embernek nem jut elég gyógyszer, élelmiszer"

-mondja a kétes körülmények között ujra "választott" Mazsihisz elnök a Szombatnak * Tóra- magyarázata: Már nem kövezik meg a házasságtörőt, tehát vannak haladó tendenciák a zsidóságban * A Mazsihisz tagjai jogi személyek és "a jogi személyek nem élnek!" Nem válaszol a kérdésre, miért fáj neki jobban Trianon mint a Soá

 

                                             ----------------

A Szombat egyik önjelölt, frilansz ujságirója, ismert destruktiv figurája az un. zsidó közéletnek (jelölt volt Budán de az ottani elnök törölte a listáról) – interjut akart késziteni Feldmajer Péterrel a választások előtt. Elküldte a kérdéseket, az örökös elnök válaszolt – de feltételt állitott: csak teljes egészében közölhető, a szerkesztőség nem húzhat belőle. Alkalmasint tudta, hogy a Szombat nem közli az irományt, mivel abban FP durván kirohan a szerkesztő és emberei ellen.

    Megszereztük a kérdés-felelet paksamétát és itt közöljük, mivel FP-t is megilleti a nyilvánosság (ezt nem fogja leadatni az Új Életben...), másrészt meg lássa mindenki, hogyan vélekedik az ujraválasztott Mazsihisz elnök a zsidóság sorsdöntö kérdéseiről. (Megjegyzéseinket zárójelben, dőlt, világoszöld betükkel közöljük)

 

 Most átaduk a szót Feldmajer Péternek:

 

 

 

"Az egyik liberalizmusára büszke zsidó témákkal foglalkozó időszaki lap újságírója kérdéseket tett fel. Megígértem, hogy írásban válaszolok nekik. Mindent félretéve – mert sürgetett a lapzártára hivatkozva – meg is írtam, és közlésre elküldtem, azzal a feltétellel, hogy csak egészben közölhetik, változtatni rajta csak az engedélyemmel lehet rajta. Persze nem közölték le, mert nem azt írtam bele amit ők szeretettek volna és bírálni merészeltem őket. Eddig tartott a sajtószabadság, az objektív hírközlés- - -

 

Ebben az újságban bármilyen valótlanságot, rágalmat gondolkodás nélkül közölnek, de ha őket bírálják egyből kitör a cenzúra.

 

Amit írtam, most idemásolom

 

a.)

Tisztelt Feldmájer elnök úr!

!

1.  Küldöm a kérdéseket. Kérem, válaszoljon rájuk, ha lehetséges, ma estig vagy legkésőbb 24 órán belül, mert közeleg a lapzárta. (Ezért kerestem telefonon). Továbbá kérem, hogy az 1., 2., 5., 6., 7., 9. és 11. kérdést továbbítani Zoltai ügyvezető igazgató úrnak, mert őt nem tudom elérni telefonon. Ha lehet, Őt is arra kérném, hogy minél előbb válaszoljon.

Köszönöm, üdvözlettel:

                   (aláirás)

 

u.i: kérem, jelezze, ha megkapta a kérdéseket, köszönöm

 

A KÉRDÉSEK ÉS A VÁLASZOK

 

 

1.    a.) Hogyan értékeli az elmúlt éveket?

      

      Négy évvel ezelőtt, amikor az elnöki programbeszédemet elmondtam, két fő célt jelöltem meg: az egyik a vallásos élet továbberősítése volt, a másik a szervezett zsidó életben részt nem vevők felé történő nyitás.

 

Mindkét célt sikerült megvalósítani, ha nem is úgy, ahogy szerettem volna, de az elképzelések és a realitások között mindig vannak különbségek.

 

Hosszú évek után először került arra sor, hogy újonnan kinyomtatott imakönyveket tudtunk az érdeklődők(no de ki érdeklődik?!)  kezébe adni. Megjelent újra a Tóraszöveg, és mindenkinek a rendelkezésére áll egy könnyen használható, magyar fordítás. Kiadtuk a kilenc kötetes Machzort és a Haftórákat is magyar fordítással. Mindez nem pótolja azt, hogy jó lenne egy teljesen új, modern, autentikus magyar fordítással kiadni ezeket a könyveket, de ez hosszú éveket vesz igénybe, és kellenek olyan tudós emberek, akik vállalkoznak erre az iszonyúan nehéz feladatra.

 

Sikerült kiadnunk vallási alapműveket, legutóbb például Israel Meir Lau könyvét,        ( miután átverték az izraeli főrabbit és könyvét az általa bojkottált Dohány templom képével a cimlapján adták ki...) amely mellőzhetetlen útmutató azoknak, akik a vallási szabályok iránt érdeklődnek, akik azokat be szeretnék tartani.

 

Régi tervem valósult meg akkor, amikor végre sikerült elkezdeni a zsinagógákban lévő régi Tóratekercsek szakszerű felújítását, a hibák kijavításával és a fizikai állapotuk rendbetételével azokat ismét „kóserré” tették. A Tórák felújítására különböző pályázati pénzeket biztosítottunk, és nagyon remélem, hogy a következő években sikerül ezt a folyamatot felgyorsítani. A soa előtt egy közösség állandóan felülvizsgáltatta a Tórája állapotát sajnos, az utóbbi évtizedekben erre nem volt lehetőség. Nemcsak vallási kötelességünk az, hogy igyekezzünk minden zsinagógában biztosítani a hibátlan Tórákat, hanem erkölcsi kötelességünk, hogy az eleinek által ránk hagyott Tóratekercseket rendbe tetessük, és használjuk.

A zsinagógák egyre nagyobb aktivitást mutatnak, ugyanakkor messze nem éri el a rendszeres látogatók száma azt a szintet, amelyet szeretnénk.

 

   Már van több olyan kisebb zsinagóga, amelyikben a rendszeres látogatók számának csak a helyiség kicsiny mérete szab határt, egyszerűen nem férnek be többen.

A MAZSIHISZ csak annyit tehet, hogy segít biztosítani a fizikai feltételeket. A zsinagóga fő vonzerejét azonban mindig az ott működő rabbi, vallási vezető adja. (Az eredményből következtetni lehet erre a "vonzerőre" - - -)

 

Nem az én kezdeményezésemre, de teljes támogatásom mellett végre sikerült független vállalkozóknak Budapesten egy szigorúan orthodox, kóser éttermet nyitni.

Nagyon fontos az, hogy ez a vállalkozás nem a hitközség pénzéből kívánja magát fenntartani, hanem üzleti alapon működik. Büszke vagyok rá, hogy felvehetik a versenyt Európa hasonló éttermeivel. A napokban sikerült megnyitniuk egy külön tejes éttermet, ahol a fiatalság ízlésének inkább megfelelő ételeket árulnak, tésztákat és – mindenek előtt - ehető, ízletes, kóser pizzákat.

A MAZSIHISZ minden elvi(??!!) és szervezési támogatást megadott ehhez a vállalkozáshoz, és remélem, hogy továbbra is sikeresek lesznek.

 

Nagyon fontos lenne, hogy valaki nyisson egy fiatalos, orthodox kóser gyorséttermet is, ahol a mai modern kornak megfelelő ételeket árulnának, (pl. hamburgereket, swarmát más néven gyrost), mert az emberek többsége ma ezeket keresi.

 

Hosszú vajúdás után létrejött a Magyar Zsidó Kongresszus. Ebben a szervezetben a magyarországi zsidó csoportok túlnyomó többsége részt vesz, de több olyan igen fontos csoport is van, amely távol tartotta magát. Jobb lett volna, ha a ciklus elején sikerül az MZSK felállítását lehetővé tévő alapszabály - módosításokat elfogadtatni.

Az eddigi működés tapasztalatai pozitívak, de mint minden szervezetnél, itt is az abban résztvevőktől függenek az eredmények. Azt minden esetre nagy eredménynek tartom, hogy először a MAZSIHISZ történetében nemcsak tanácskozási jogot kaptak olyan zsidó csoportok, amelyek nem zsinagógai keretekben működnek, hanem konkrét anyagi, politikai ügyekben is dönthetnek.

 

Ehhez kapcsolódóan igen nagy jelentőségűnek tartom, hogy sikerült a pályázati alap értékét megőrizni, továbbá az összegek jelentős részéről olyan bizottságok döntenek, amelyek önállóan működnek, és amelyekben a MAZSIHISZ-hez tartozó zsinagógák küldöttjei nincsenek többségben.

 

1.b.) Mit tervez?

 

            Abban az esetben, ha lesz olyan személy vagy személyek, akik jelölnek a MAZSIHISZ elnökének a következő ciklusra, és a közgyűlés megválaszt, két fő célt kívánok előtérbe helyezni.

 

Az egyik a magyar orthodoxia és neológia vallási hagyományainak további erősítése. Elő kívánom segíteni azt, hogy a vallási élet ezen hagyományokat követve minél magasabb színvonalú legyen, más szóval, egyre profibban tudjanak a MAZSIHISZ-hez tartozó zsinagógák elsőrendű vallási szolgáltatásokat nyújtani.

 

Ennek a kulcskérdése az oktatás. Nem szabad sajnálni semmiféle erőforrást ahhoz, hogy a zsidó oktatást továbbfejlesszük, ideértve a bölcsödétől az érettségiig tartó tanulást, és mindenek előtt az OR-ZSE-t, mert itteni képzésű vallási funkcionáriusok nélkül a magyarországi zsidóság elvesztheti a saját gyökereit. (Bla-Bla-Bla).

 

Szükség van arra, hogy továbbra is fennmaradjon az autentikus zsidóság Magyarországon, olyan, amely követi a magyar zsidó hagyományokat. 

 

A másik terület, a nem a MAZSIHISZ-hez tartozó közösségekkel fennálló kapcsolatok erősítése. Ennek elsőszámú helye a Magyar zsidó Kongresszus. Le kell vonni a tanulságokat az elmúlt két év működéséből, ahol kell, ott változtatni kell a szervezeti rendszeren, tisztázni kell, hogy azok a csoportok, amelyek nem csatlakoztak, milyen érdemi kifogásokat fogalmaznak meg, és ha lehet,figyelembe kell venni azokat a szervezeti struktúra módosításakor.

A következő ciklus végére olyan helyzetet kell teremteni, hogy a ’70-es, ’80-as években születettek, akik már a rendszerváltás után nőttek fel, illetve azóta születtek, túlnyomórészt át tudják venni a magyarországi zsidóság vezetését. (Bla-Bla-Bla)

 

 

2.    Hunvald-ügy.

 

a.) A Mazsihisz és a BZSH ügyvezetője azt ígérte, közbenjár egy immár súlyos bűncselekményekkel gyanúsított politikus ügyeinek elsikálásában? Méltó ez a zsidó hitközség ügyvezetőjéhez?

 

A telefonbeszélgetés szövege az Ön interpretációját nem támasztja alá. Ettől függetlenül a lefolytatott és jogellenesen nyilvánosságra hozott magánbeszélgetés során elhangzottak nem szerencsések. Mindenkinek lehetnek rossz mondatai, a segítő szándékot azonban értékelni kell.

 

b.) Nem féltek, hogy növeli az antiszemitizmust, ha kiállnak mellette ezek után?

 

Az antiszemitizmus növekedése nem ezzel függ össze, hanem a szélsőjobboldal erősödésével. Persze a zsidókkal szemben ellenérzéseket tápláló csoportoknak a támadásokra jó ürügyet szolgáltatnak az olyan sajtótermékek mint pl. a Szombat, amely abból a célból, hogy növelje az anyagi forrásait, és minél nagyobb jövedelmet biztosítson a főszerkesztőnek – aki minden érdemi kontroll nélkül rendelkezik a pályázati összegekből összeharácsolt milliókkal - és a szerkesztőség tagjainak, folyamatosan alaptalan vádaskodásokat közöl, valós tényeket hamis színben tüntet fel. Ez az összeg igen jelentős. A magyarországi zsidó közösség nehéz anyagi helyzetbe került. Az Aranyvonat program befejeződött, több ezer idős ember támogatása került veszélybe, sokaknak nem tudunk tovább segíteni a gyógyszer-, villany-, gáz- számlák kifizetésében, vannak, akiknek a napi élelmiszer biztosítása is nehézségeket okoz. 

A Szombatra költött minden forint csökkenti a holokauszt túlélők ellátására fordítható összeget, ezen újság támogatása miatt sok idős embernek nem jut elég gyógyszer, élelmiszer.

 

   Az elmúlt évtizedben az egykor magas színvonalú irodalmi lapot bulvártermékké süllyesztették le. Szomorú vagyok e miatt, és ezzel nem vagyok egyedül. 

 

Az alapos és éles kritika érthető, szükséges.

 

Magam is nagyon fontosnak tartom az erkölcsi fedhetetlenséget, de mindenkire egyenlő mércét kell alkalmazni.

 

Ezért is fogadtam elkeseredéssel, hogy a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöksége megszegve minden létező morális szabályt, a Szombat főszerkesztője szerelmének (élettársának) ítélte oda a Várhegyi György-díjat. Ez alappal keltett felháborodást többekben. Sokan - köztük én is - nem azért vettünk részt annak idején - a saját  magunk és családunk biztonságát is kockáztatva - a MAZSIKE megalapításában, hogy ilyen nyilvánvalóan belterjes és visszatetsző döntéseket hozzanak a nevünkben is.

 

 Majd öt évig voltam a MAZSIKE elnöke, és nem  hagytam volna, hogy ilyen határozat szülessen. Szegény  Várhegyi Gyuri bácsi biztos forog a sírjában. Sajnálom, hogy egy több mint húsz éves szervezet becsületét bemocskolták a Szombat főszerkesztőjének személyes előnye kedvéért.

 

A Főszerkesztő úr azon védekezése, hogy ő nem volt bent a teremben a szavazáskor, egyszerűen szánalmas.

 

A magas erkölcsi mércét mindenkinek saját magának kell elsősorban betartania és  ezt megkövetelni másoktól is.

 

(A fenti "válasz", amely nem válaszol a feltett kérdésre, nem egyéb mint egy példátlanul éles kirohanás a Szombat  és szerkesztője ellen, amely és aki nem biztositják Feldmajernek és társainak azt a szervilis immunitást, amit pl. az Új Élet biztosit. Nagyon valószinü hogy a Szombat emiatt nem közölte az interjut. Ha Feldmajer biztos abban, hogy a Szombatnak a Mazsihisz által juttatott évi többmilliós "támogatás" (vagy  "hallgass pénz", héberül ,dmé lo jechrác') "csökkenti a holokauszt túlélők ellátására fordítható összeget" – úgy ezt egy tollvonással megszüntetheti és az érintettek szük körén kivűl senki nem fog neki ezért szemrehányást tenni.

   Ennélfogva ezt az egész nem idevaló passzust nem lehet nem Bla-Blának tekinteni, amit Feldmayer eleve azért iktatott ide, mert nem akart a Szombat kellemetlen kérdéseire válaszolni).

 

 

c.) Milyen természetűek Zoltai ügyvezető úr kapcsolatai az MSZP politikusaival, mi indokolja fenntartásukat. Munkája bizonyosan nem igényli az ilyesmit. 

 

      A zsidó közösség vezetőinek kötelessége korrekt kapcsolatokat ápolni a politikai élet vezetőivel, ideértve a mindenkori kormánypártokat és az ellenzékieket is.

 

  Ez nem kérdés, hanem állítás, vagyis a saját kérdésére Ön megadja egyben a választ is. Javaslom, hogy ha saját magával kíván interjút készíteni, a megfogalmazott kérdéseire saját maga akar válaszolni, akkor azt tegye meg, és ne küldje el nekem, majd elolvasom az újságban az öninterjúját.

 

 

3 .      Hányan választók és választhatók jelenleg a MAZSIHISZ-ben jelen pillanatban a kultuszjáradékok befizetése alapján?

 

Az Ön kérdése tökéletes tájékozatlanságról árulkodik. A MAZSIHISZ-nek nem természetes, hanem jogi személyek a tagjai. Az egyes zsinagógák, hitközségek küldenek a szabályzatban meghatározottak szerint képviselőket a Közgyűlésbe. A Közgyűlés tagjai pedig választók és választhatók. A jelenlegi Közgyűlésnek 120-126 tagja volt. (Ez a szám azért változik, mert újabb hitközségek jöttek létre, illetve a rabbik - akik száma változik - hivatalból tagjai a Közgyűlésnek).

 

4 .   Csak a Mazsihisz SZMSZ-e ismer különbséget jogosultságok tekintetében választók és választhatók között, illetve az Önök e tárgyban kiküldött levele, amelyben figyelmeztetik az egyes körzeteket, hogy különösen a választhatók tekintetében nézzék meg alaposan, fizetett-e az illető kultuszjáradékot. A magyar választójog nem ismer ilyen különbségtételt. Ez hogy lehetséges? Azokról, akiknek például életkoruk miatt nem kell kultuszjárulékot fizetniük, hogyan lehet eldönteni, jogosultak-e szavazni?

 

Az Ön kérdése tökéletes tájékozatlanságról árulkodik. A MAZSIHISZ Szervezeti és Működési Szabályzata nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A MAZSIHISZ nem küldött ki ilyen levelet. A MAZSIHISZ tagjai jogi személyek, így kultuszjáradék fizetési kötelezettségük nincs..

 

 Életkoruk csak a természetes személyeknek van, a jogi személyek nem élnek. (Ezt egyszerüen nem értjük, de ennek biztos az az oka, hogy nem vagyunk kőrösi ügyvédek)

 

5 .    Igaz , hogy olyan levelet küldtek el a körzetekbe vagy a körzetek némelyikébe, amelyek erkölcsi alapú szelektálásra szólították volna fel őket delegáltjaik tekintetében? Ez nem jogsértő? Milyen alapon tehet ilyet a Központ?

 

A MAZSIHISZ nem küldött levelet a „körzetekbe”.

 

6 .   a.)  Alkalmazottak is szavaznak majd munkáltatójuk, Zoltai Gusztáv személyére ezen a választáson is?

     

Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat a Közgyűlés gyakorolja.

 

      Sokféle jogi megoldás képzelhető el, és mindegyikben lehet kifogást találni. Például a bíróságok vezetőire Magyarországon kizárólag az ott dolgozó bírók szavaznak, vagyis olyan személyek, akiknek a bíróság elnöke a munkáltatója lesz, és a véleményüket szinte mindig elfogadják.

A küldöttek túlnyomó többsége nem áll munkaviszonyban a MAZSIHISZ-szel, a rabbik kizárása a szavazók közül pedig fel sem merülhet.

 

6b. ) Így Ön legitimnek tekinti a választást?

      Igen, mert a jelenlegi választási szabályoknak megfelel. Természetesen minden választási szabályzatban lehetnek kifogásolható részek, és ha a kifogásokat kellően megindokolják, akkor szükség lehet a szabályzat módosítására. Ezt történt a legutóbbi választás után is, több ponton módosításra került sor. Az azonban biztos, hogy az ilyen kifogásokkal, módosítási javaslatokkal nem a választás megkezdése előtt néhány héttel, vagy éppen a választások folyamata idején kell előállni. A választások befejezése után mindenkinek lehetősége van levonni a tanulságokat, és jelezni, milyen javaslatai vannak. A választási ciklus első felében ezeket összegezni kell, és a közgyűlés elé kell terjeszteni, azok értékelése végett.

 

A legutóbbi választáskor például anomáliák születtek, egyes budapesti zsinagógákból aránytalanul sokan kerültek be a MAZSIHISZ közgyűlésébe, néhány zsinagógából pedig csak 1-2 ember. Ezen aránytalanságok lehetőségének kiküszöbölése végett idén a zsinagógai – körzeti szavazáskor közvetlen választással történik a Budapesti Zsidó Hitközség MAZSIHISZ küldöttjeinek megválasztása. 

 

7.  a.)   A pár száz főt, akik rendre szavaznak (kérdés, hogy hányan fizetik rendszeresen a kultuszjárulékot) nem érzi kudarcnak?

 

 7 b.)  Hogyan képviselhetik Önök „az egész zsidóságot” így?

 

  a.)  A MAZSIHISZ tagjai jogi személyek, és a jogi személyek képviselői vesznek részt a MAZSIHISZ választásában. A jogi személyek nem fizetnek kultuszjáradékot. (Bla-Bla-Bla).

 

b.) Azt gondolom, hogy jól képviseljük az egész magyarországi zsidóságot, másoknak más a véleményük.

 

Éppen arra szolgálnak a négyévenkénti tisztújítások, hogy a küldöttek titkos szavazás útján kifejezhessék a véleményüket. Az, hogy ez milyen széles kört ölel fel, kizárólag a hitközségi tagokon múlik, ha passzív a többség, és csak kevesen mennek el szavazni a zsinagógákban, akkor nyilván más lesz az eredmény, mint ha sokan. Az 5771-es választás eddig tapasztalatai azt jelzik, hogy kissé megnőtt az aktivitás, de messze van attól, hogy elégedettek lehetnénk.

 

A magyar jogrendszerben több olyan szabályozás van, amely a részvételi küszöbtől függetlenül eredményesnek és érvényesnek tekinti a választást, ilyen rendelkezést tartalmaz például az önkormányzati választásokról szóló törvény.

 

8.    Miért csak a kormányváltás után beszélt a családja trianoni traumájáról? Volt rá máskor is alkalom? Azt, hogy "előbb-utóbb vissza kell állnia a világ rendjének", úgy érti, határrevíziót vár?

 

Trianon kérdésével már több nyilvános beszédemben is foglalkoztam. Az ügyben való nézeteim egyetemista korom óta nem változtak, azokat többször és több helyszínen kifejtettem. Érintettem ezt a témát  például a Bukaresti Magyar Intézetben tartott előadásomban.

Többek közt a következőket mondtam: - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

(Itt következne egy kb. 2500 szavas "filozófiai" disszertáció,  vagyis egy régi  Feldmayer beszéd, aminek az ég világon semmi köze a feltett kérdéshez, vagyis ötszörös Bla-Bla-Bla. Nem láttuk kötelességünknek ezzel olvasóinkat terhelni, adassa le ezt az elnök út leibzsurnáljában, az Új Életben. A kérdés, amit a kérdező – jellemzően? – helytelenűl fogalmazott meg, úgy kellett hogy szóljon: hogyan mondhassa egy zsidó vezető a Bazilikában, hogy nála és családjánál, Trianon nagyobb trauma mint a Sóá? Mert ezt mondta Feldmajer. Ez a kérdés, ez a probléma, a többi csak Bla-Bla, a szokásos fiskálisi süket duma. (Birtokunkban a  bazilikai  "kinyilatkoztatás" teljes szövege. Ha kell – leközöljük).

 

9. Miért nem lehet Ön szerint az EMIH a MAZSIHISZ tagja, az Alapszabály mely kitételének nem felel meg?

 

Arról, hogy egy jelentkezőt felvesznek-e a MAZSIHISZ taghitközségei közé, a Közgyűlésnek kell dönteni.

Az EMIH minden olyan kritériumnak megfelel, amely figyelembe veendő egy felvételi kérelem elbírálásánál. Ezért, ha az EMIH kérné a felvételét a MAZSIHISZ-be, én feltétlenül támogatnám a kérelem teljesítését, javasolnám a felvételüket. Azt, hogy többség támogatná-e, nem tudom.

 

A helyzetük hasonló lehetne, mint a Magyarországi Autonom Ortodox Izraelita Hitközségé. A belső életüket, a működésüket semmi sem befolyásolná, ugyanakkor részt vehetnének a döntések előkészítésében, megvitatásában és meghozatalában.

 

10).    Hányan élnek Önök szerint a Sulchan Aruch előírásai szerint? Komolyan vehető-e az Alapszabály ezen kitétele?

 

A MAZSIHISZ tagjai nem természetes, hanem jogi személyek. Az egyes taghitközségek alapszabályukban rögzítik, hogy a közösség a Sulchan Aruch előírásait tekinti irányadónak.

 

Az, hogy melyik közösség ezt milyen szigorúan értelmezi, az azt irányító vezetőktől függ.

 

A MAZSIHISZ tagjaihoz tartozó zsinagógák között megtalálhatók a magyar ortodoxia szigorú hagyományait követők, a Chabad hagyományait követők, a Status Quo Ante hagyományokat követők, a neológ hagyományokat(???!!!)  követők, köztük olyanok amelyek mindig engedélyezik az orgona használatát, olyanok, amelyek csak hétköznapokon és olyanok, amelyek egyáltalán nem .

A vallási vezetők többsége a Rabbiképzőben végzett (úgy is néznek ki),  de többen nem.

A Rabbiképzőben végzettek gyakorlata között is jelentős eltérés van. Többen pont olyan szigorúan tartják és tartatját be a zsinagógákban a szabályokat, mint bármelyik ortodox közösségben, mások viszont a neológia hagyományainak(???!!!) szigorú tiszteletét követelik meg.

 

Működnek a közösségekben olyan rabbik, akik ortodox rabbi oklevéllel rendelkeznek, és olyan vallási funkcionáriusok, akik a  lubavicsi mozgalom iskoláit végezték, vagy olyanok akiknek  nincs speciális iskolai végzettségük, csak éppen mindent tudnak,(??????) mert otthon megtanulták.

Nagyon jó, hogy ez így alakult ki, sokszínű zsidó világot kell fenntartani és fejleszteni. 

 

A Tóra-i parancsok és az azokon alapuló Sulchan Aruch törvénygyűjtemény rendkívül sok és bonyolult szabályt tartalmaz.

 

Azt, hogy ezek közül ki és mit tart be, személyes döntésének a következménye, ráadásul az évszázadok során ugyanazon szabályokat különböző személyek, különböző korokban más és másféleképpen értelmezték.

Magyarországon például sokféle vélemény létezik a hamvasztásos temetés megítélésében.( Az un. "neo-lógia", prof. Lőwinger Sámuel tanulmányában, (Budapest, 1932, a szerző kiadása) határozottan tiltotta és elitélte. Lásd Naftali Kraus "Mit mond a Halacha" cimű könyvében, (Ősi Forrás sorozat(15), Budapest, 2005, 131-133 ol). Lőwinger Sámuel a "Ferenc József" rabbiképző tanára, később igazgatója volt. De honnan tudná ezt a mai elnök?)

 

  Viszont nem ismerek olyan magyarországi véleményt a közelmúlt évszázadokból, amely a házasságtörők élettől való megfosztását követelné, pedig ez egy egyértelmű és ellentmondást nem tűrő tórai parancs. (Itt és most FP vagy karaita elveket vall (ha tudja mi az), vagy önerőből ir szamárságokat, ebben a témában,  nem először. Nem tehet róla. Nem kapott sajnos zsidó nevelést, de ha legalább hallgatna, betartana egy Példabeszédekben előforduló, idevágó, bibliai verset, amely úgy szól, hogy "Még az ostobát is bölcsnek tartják ha hallgat és értelmesnek azt aki csukva tarja a száját". (Példabeszédek, 17, 28).

 

 

Arra a kérdésre, hogy a magyarországi zsidóság tagjai mennyire követik a vallási szabályokat a kutatók tudnának választ adni, pl. prof. Kovács András akinek ez a szakterülete.(Bla-Bla-Bla!).

Én személy szerint úgy érzem, hogy a túlnyomó többség nem ismeri és így nem is követi a vallási szabályokat, de most már biztosan többen ismerik, és követik őket, mint 20 évvel ezelőtt.

 

Jó lenne, ha minél több embert sikerülne meggyőznie az egyre aktívabb magyar rabbikarnak(és a plafon nem szakad le...), hogy ismerjék meg a vallási szabályokat, és azok közül minél többet tartsanak be. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és bármennyire is türelmetlen vagyok, be kell látnom, hogy a holokauszt szörnyűséget túlélt, és az ateizmus évei alatt meggyötört magyar zsidóság nehezen tér magához. Személyesen senkit sem lehet hibáztatni az írástudók közül azért, hogy az ateizmus uralma elől elmenekültek az országból, de tény az, hogy a legtöbben, akik továbbadhatták volna a magyar zsidó hagyományokat (előimádkozók, melamedek, más vallási funkcionáriusok) elmentek.

 

Az elmúlt 20 év kevés volt arra, hogy újból mindenütt legyenek ilyen emberek. Elég, ha arra utalok, hogy csak a legutóbbi időben vált az valóra, hogy ismételten legyen Magyarországon egy állandó mohel, akire mindenki nyugodt szívvel rábízhatja a kisfiát. Nem kell rettegnünk, hogy egy tapasztalatlan ifjonc, aki azt hiszi, hogy mindenhez ért, esetleg a baba egész életére kiható sérüléseket okoz. Az egyik ilyen pár éve elkövetett hiba százakat tántorított el a brisztől, attól, hogy az újszülöttet a szülők a vallási szabályok szerint felvetessék Ábrahám szövetségébe.

 

11 .  Hol ismerteti elgondolásait, programját a következő négy évről?

 

Igen sokat járok a különböző zsinagógákba, és ott válaszolok a feltett kérdésekre.

Abban az esetben, ha lesz olyan személy, vagy olyan személyek, akik méltónak tartanak arra, hogy jelöljenek a MAZSIHISZ elnökének a következő ciklusra, úgy a programomat a MAZSIHISZ 2011. május 15-re összehívott közgyűlésen fogom ismertetni.

 

       (Ezt az igéretét sem tartotta be FP. Bár volt aki jelölte (sameszai) május 15.én, a választás napján, nem ismertetett semmiféle programot.

Miért?

 

Mert nincs mit ismertetni, A program – hatalmon maradni és azon osztozkodni az örökös üv.ig.gel.)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése