2011. május 2., hétfő

LEBOVITS IMRE LEVELÉT MEGIRTA…

 

 HA ZOLTAI NEM SZÉGYELI MAGÁT – MIÉRT SZÉGYELJÉK SAMESZAI?!

 

 HEISLER BIRÓSÁGHOZ FORDUL HA ÖNKÉNYESEN

MEGSEMMISITIK JELÖLÉSÉT A BZSH ÜVIGJÉRE

 

ÓCSKA ÜGYVÉDI TRÜKKEL PRÓBÁLJA A BEREZELT ZOLTAI MEGAKADÁLYOZNI HEISLER RÉSZVÉTELÉT A VÁLASZTÁSON. MA DÉLUTÁNRA TERVEZI A SIPUTCA A TÖRVÉNYTELEN AKTUST* BECSÜLETES EMBER NEM VESZ RÉSZT EZEN

 

    "Hogy nem sűl ki a szemük?! Hogy nem ég le a bőr a pofájukról? És a mi elnökünk, hogy nem szégyeli magát ennyire kiszolgálni Zoltait?!" – kérdezte ma reggel a Hegedüs egyik idős bálbósza tudósitónkat, akinek nem volt válasza a kérdésre, de elküldte nekünk a corpus delictit, a levelet, amelyben a sameszok választási bizottsága (egy bizonyos Lebovits aláirásával) megsemmisiti saját határozatát, amely lehetővé tette, hogy Heisler András részt vehessen a BZsH üv.ig. jának választásán és ezen jelölt lehessen Zoltaival szemben.

             

                   AZ OMINOZUS LEVÉL, AMELY SZEBBEN BESZÉL. . .

 

 

Tisztelt Központi Jelölő Bizottsági Tag!

A Budapesti Zsidó Hitközség Központi Jelölő Bizottsága 2011. április 28-án ülést tartott, amelyen a BZSH új közgyűlésének bizottságaival, tisztségviselőivel, elöljáróságával kapcsolatban jelölést tett. A Központi Jelölő Bizottság több tagja panaszbeadvánnyal és kifogással élt tekintettel arra, hogy olyan személy is részt vett a szavazásban. akinek sem küldötti, sem elfogadott KJB mandátuma nem volt. A kifogások tartalmazták azt is, hogy olyan személyek vettek részt egyes körzetek részéről az ülésen, akiknek nem volt mandátumuk. Panaszként vetődött fel, hogy két KJB tag nem kapta meg az ülésről való értesítést! így nem tudták jogaikat gyakorolni.

A fentiekre tekintettel a Központi Jelölő Bizottság ülését valamennyi jelöléssel kapcsolatban meg kell ismételni és szabályszerűvé tenni, valamennyi szőba került,

Vagy előterjesztett jelöléssel kapcsolatban.

Ezúton értesítjük, hogya BZSH Központi Jelölő Bizottsági ülésére

2011. május 2-án (hétfőn) 16.00 órakor

kerül sor a BZSH Székházában. Kérjük! hogy az ülésen feltétlenül részt venni szíveskedjék és a jelöléseket a templomkörzete által egyeztetett és jóváhagyott módon megtenni szíveskedjék a jelölések szabályossága és elfogadhatósága

érdekében.

Budapest, 2011. április 28.

H ittestvéri üdvözlettel

Dr. Lebovits Imre BZSH KJB elnöke

 

  Az infantilis okokat olvasva el határozni, sirjunk-e vagy nevessünk. Ma du. 4 órára irtak ki egy ujabb ülést, amelyen a mameluk ügyvédek megsemmisitik saját határozatukat és Heisler nem lehet jelölt.

 

  Mint értesültünk, ebben az esetben Heisler András a birósághoz fordul és ott kér jogorvoslást az abszurd ellen – egy un. order nisi segitségével. Két pesti körzet Bét Din összehivását kéri, de senki nem  remél ettől semmit, "mert a rabbikat is Zoltai fizeti".

 

      Az un, "választási bizottság"ról mondja tudósitónknak a Hegedüs bálbósza rezignáltan: "Persze, ha Zoltai nem szégyeli magát, miért szégyeljék slapajai"?! Az illető névtelen akar maradni, "mert félek az elnöktől"!

 

 A jelen pillanatban az egyetlen tennivaló a választási bizottság becsületes tagjainak: távol maradni! Nem elmenni erre az alantas cirkuszra.

Kifogás? Mondják hogy fáj a foguk, vagy huzat van. Ezek is lesznek olyan jó kifogások, mint az együgyü ügyvédeké.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése