2011. május 9., hétfő

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI (82)

                         KÉT MORÁL ÜTKÖZÉSE

 

 Aki az alábbi három jó tulajdonsággal rendelkezik, az Ábrahám ősapánk tanítványának mondhatja magát. Akiben viszont három más [rossz] tulajdonság van, az a gonosz Bileám [Bálám] tanítványa.

 

   Jóindulat,  alázatos szellem, szerény lélek - a ló tulajdonságok.

Rosszhiszemüség [rosszindulat], fennhéjázás, kevély lélek - ezek a rossz tulajdonságok.

 

 További különbség: Ábrahám tanítványai élvezik az e világot, és öröklik a túlvilágot... a bileámiták a poklot öröklik, és alászállnak az enyészetbe... (Atyák, 5, 19).

 

 Ábrahám és Bileám szembeállítása, a személyes példamutatáson alapuló szerénység, a tiszta erkölcs bemutatása a pogány amoralitással szemben.

Ezért - jegyzi meg Tiferet Jiszráél -, aki sikerrel "utánozza" Ábrahámot,

az tanítványának vallhatja magát. És ez nemcsak a zsidókra, hanem a Föld minden emberére vonatkozik, mert ő mindenki számára követhető példa.

 

                                     ****

 

    A neves exegéta, Cofnát Pánéách felteszi a kérdést, vajon mit jelent az, hogy "Ábrahám tanítványai élvezik az e világot", amikor köztudott, hogy azok szűkölködnek a leginkább?

 

    Ábrahám tanítványai, lévén igen szerények, megelégszenek azzal, ami jut nekik, és szegénységük ellenére is boldogok. Bileám tanítványai viszont nagyravágyók, mindig elégedetlenek, sosem elég, amijük van, így egész életük pokol...

 

A két ellentétes erkölcsi és életfelfogás kihat az ember életének minden történésére, sőt az ember éveinek számára is. Ezért halt meg Bileám is fiatalon.

 

                                 ****

 

Bileám, aki próféta volt, visszaélt a belé helyezett bizalommal. Bálák moabita királynak azzal akart segíteni, hogy kiátkozza a zsidó népet. Az átok visszájára fordult, és áldássá változott, és ekkor azzal próbálkozott, hogy Moáb és Midján erkölcstelen lányai révén bűnbe vigye a zsidókat. Ez viszont 24 ezer zsidó életébe került.

 

                      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése