2011. május 12., csütörtök

A MÉRTÉKADÓ HVG SZERINT :

A zsidó rendszerváltás

 ezúttal is elmaradt

"AKI BIRÁLNI MERÉSZELI ZOLTAIT – AZ AZ ANTISZEMITIZMUST ERŐSITI" * A NAGYSZÁJU RADNÓTI "NEM CSINÁL FORRADALMAT" ÉS KI SEM MERTE NYITNI A SZÁJÁT * A LEGCINIKUSABB MEGJEGYZÉS EGRI OSZKÁRÉ, AKI A VÁLASZTÁSI CSALÁS FORGATÓKÖNYVÉT IRTA * KI FUTTATTA A BÖRTÖNVISELT JELÖLTET?

A Mazsihisz legnagyobb tagszervezete, a Budapesti Zsidó Hitközség szerda délutáni közgyűlésén négy évre újraválasztotta Zoltai Gusztávot az ügyvezető igazgatói tisztségre. Mivel kihívójának, Heisler András volt Mazsihisz-elnöknek az indulását korábban megakadályozták, a hivatalban lévő ügyvezető igazgató ellenfél nélkül maradt, győzelme tehát nem volt kétséges. A BZSH elnöki posztján sem történt változás: Streit Sándor legyőzte kihívóját, Kunos Pétert. Nemhogy forradalom nem tört ki, de még az előzetesen valószínűsített mormogásból sem lett semmi.

Bár korábban voltak olyan információink, hogy a jelenlegi BZSH- és Mazsihisz-vezetéssel szemben az elmúlt években többször is kritikusan fellépő lágymányosi rabbi, Radnóti Zoltán fel fog szólalni, erre végül nem került sor, mint ahogy mások sem fogalmaztak meg ellenvéleményt az újraválasztott vezetéssel szemben.

A hetvenkilenc küldöttből hetvenhárom volt jelen, így a közgyűlés érvényes volt. Megválasztották a választás tisztségviselőit, majd – három ellenszavazattal és három tartózkodással – a BZSH-ból a Mazsihiszbe delegált ötvenhat küldöttet. Küldött lett egyebek között Zoltai Gusztáv, Tordai Péter volt Mazsihisz-elnök, Streit Sándor és Egri Oszkár. Egri levezető elnökként bejelentette a kispesti körzet megszűntét.

Az ügyvezető igazgatói posztra hetvenhárom szavazatot adtak le, ebből hetvenkettő volt érvényes; Zoltai Gusztávot ötvenkilenc szavazattal választották. meg Az elnöki posztra ugyancsak hetvenhárom szavazatot adtak le, ebből hetvenegy volt érvényes. A hivatalban lévő elnök, Streit Sándor negyvenegy, kihívója, Kunos Péter harminc szavazatot kapott.

Kunos Péter még a végeredmény kihirdetése előtt a hvg.hu-nak úgy nyilatkozott: nem lát reális esélyt a győzelmére, „bár a változás igénye nemcsak a Hitközségben, hanem mindenfelé jellemző". Kunos a kérdésre, hogy miért kapott az elnökválasztás sokkal kisebb hírverést, mint az ügyvezetőigazgató-választás, így válaszolt: a Budapesti Zsidó Hitközségben az ügyvezető igazgató rendelkezik érdemi hatáskörrel, míg az elnök elsősorban az elöljáróság formai vezetője.

Radnóti Zoltán a kérdésre, hogy az előzetes hírek ellenére miért nem került sor a felszólalására, így felelt: „Nem volt lehetőség. Elvileg a napirend elfogadása előtt lehet minden közgyűlésen felszólalni, de nem volt szavazás a napirendről". „Nem akartam előretörni, mint egy forradalmár. Kontraproduktív dolog lett volna, ha előremegyek, és elmondom a mondókámat" – fogalmazott Radnóti, hozzátéve, hogy amennyiben emiatt a közgyűlés szabálytalan, akkor a Mazsihiszbe delegált ötvenhat küldött mandátuma is érvénytelen, és a vasárnapi Mazsihisz-közgyűlésen nem lesznek BZSH-tagok.

Radnóti hozzátette: nemcsak ő készült hozzászólni, hanem a lágymányosi körzet két másik küldötte is. Radnóti megkérdezte a Mazsihisz egyébként ügyvéd elnökétől, Feldmájer Pétertől, hogy a vasárnap összeülő Mazsihisz-közgyűlés BZSH-delegáltjainak szabályos-e a mandátuma. „Majd hétfőn elmondom" – válaszolt Feldmájer, legalábbis Radnóti állítása szerint. Radnóti mindezek ellenére a halachát idézte: először a közösségen belül kell rendezni a problémákat, s ha nem megy, akkor kell azokat kivinni. „Ha egy rendszert nem lehet belülről kritizálni, az egy nagyon rossz rendszer" – közölte.

Radnóti Zoltán el nem mondott beszéde

Kedves barátaim!

 

Röviden szeretnék szólni, mert a hosszabb történetet valószínű, ismeri mindenki. Nem fogok botrányt okozni, és a jogi csűrcsavarokat sem fogom kiegyenesíteni. Aki a szívével lát, az pontosan látta, mi is történt és mi is történik – itt és most. Nem mondok jelzőt, rátok van bízva. Én csak azt sajnálom, hogy egy elvileg működő rendszerre ilyen árnyékot vetnek az elmúlt hetek eseményei.

 

Valószínű, mindenki tudja, hogy milyen módon lett körzetünk jelöltje levéve a BZSH- és a Mazsihisz-közgyűlés jelöltjei közül, megvonva tőle ezzel a megmérettetés lehetőségét, a megmérés jogát és a közösségért való munka lehetőségét. Ezt, mint mindent ebben a világban akár meg is lehet indokolni paragrafusokkal, de itt nem erről szól a történet.

 

Nem a jogszerűségről vagy hiányáról akarok beszélni, hiszen a választási eljárás egésze hemzsegett a jogszerűtlen mozzanatoktól. Nem erről akarok beszélni, hanem a magyar zsidóság helyzetéről.

 

A mi kezünkben van a lehetőség, és senki mást nem hibáztathatunk a saját döntésünkért – ekképpen döntsetek! – MONDOTTA RADNÓTA A HVG SZERINT.

  A legcinikusabb megjegyzést az elnöklő és "gyözelmét" ünneplő Egri mondta:

" A BZSHa budapesti vallásos zsidóság legmagasabb fóruma, ezért kérem, tartózkodjanak a szubjektív és negatív megnyilvánulásoktól" – kérte a Budapesti Zsidó Hitközség szerdai tisztújító közgyűlésén megjelenteket Egri Oszkár levezető elnök, ahogy ezt az Index tudósitója hallotta.

(Álljon itt zárójelben az Index tudósitása, amiből kiderül, hogy mindenért a - - - sajtó felelős, amely "kiteregette"...):

 

A Budapesti Zsidó Hitközség tisztújítása

a papírformának megfelelően zajlott. (Index)

 

"A BZSH a budapesti vallásos zsidóság legmagasabb fóruma, ezért kérem, tartózkodjanak a szubjektív és negatív megnyilvánulásoktól" – kérte a Budapesti Zsidó Hitközség szerdai tisztújító közgyűlésén megjelenteket Egri Oszkár levezető elnök.

A felszólítás teljesen értelmetlen volt, nyilvános felszólalásra ugyanis a közgyűlésen egyáltalán nem volt lehetőség: másodpercekkel később maga Egri hívta fel rá a figyelmet, hogy nem "kampányközgyűlés" zajlik, a cél a jelölőlistán szereplő személyek megválasztása.

De ha akart volna, akkor se tudott volna senki napirend előtt kínos kérdéseket feszegetni: a közgyűlésnek nem volt napirendje. Mindezek fényében szinte mellékes, hogy a közgyűlés meg sem választotta Egrit levezető elnöknek.

Az izraeli himnusszal és Simon Peresz izraeli elnök előző napi ünnepi beszédének felolvasásával kezdődő procedúra így nem sok izgalommal szolgált: miután hetekkel korábban sikerült megakadályozni [1] az ellenjelölt Heisler András indulását, az egyetlen igazán fontos pozíció, az ügyvezető igazgatóé a szavazás előtt eldőlt.

A képviselőkkel folytatott beszélgetések során többen is panaszkodtak a valódi választási lehetőség hiányára, Zoltai Gusztávot mégis 82 százalékos többséggel választotta újra a BZSH közgyűlése.

Az okok valószínűleg összefüggenek azokkal a szemrehányásokkal, amelyekkel bemutatkozása után többen is az Index tudósítóját illették, amiért a BZSH ügyeit a választást beharangozó cikkben [2] "kiteregette". A szemrehányások nem annyira az írás tartalmi megállapításainak szóltak, mint inkább annak, hogy a vezetés rossz színben való feltüntetése az antiszemitizmust erősítheti. Annál pedig minden, még a bevallottan nem túl fényes status quo is jobb.

 

A Mazsihisz Síp utcai épületének dísztermében megrendezett tisztújítást amúgy is szomorkás hangulat lengte be. A BZSH alá tartozó templomkörzetek túlnyomó többségében csökken a létszám, a hívek és ennek megfelelően a küldöttek többsége idős. Akad mandátum, ami azért üres, mert a hitközség megszűnt, és a BZSH még nem módosította a körzetek közti mandátumfelosztást.

Az egyetlen izgalmat a BZSH elnöki posztjának betöltése jelentette, arra ugyanis a jelenlegi elnök Streit Sándor mellett Kunos Pétert is jelölték. A BZSH-ban először színre lépő volt bankvezér úgy is 30-at kapott a 71 érvényes szavazatból, hogy egyetlen szót sem mondhatott a terveiről, és a küldöttek többsége először látta. Az elnök azonban újabb négy évre Streit marad.

A diplomatikusan nyilatkozó Kunos az Indexnek azt mondta, ha lett volna rá mód, felsorolta volna korábbi magas államigazgatási, banki és üzleti pozícióit, említette volna az Agrobank kétes ügyei miatt kirótt börtönbüntetését, és elmondta volna, hogy a BZSH-nak vonzóbbá kell válnia, nyitnia kell a külvilág és a fiatalok felé, mert ha továbbra is pusztán az intézményrendszert működteti, arctalan marad, elmúlásra van ítélve.

Újraválasztása után Zoltai Gusztáv fogadta a gratulációkat, de a sajtónak, így az Indexnek nem kívánt nyilatkozni. Mint mondta, a bíróság megállapította, hogy nem közszereplő, másrészt lefoglalja az intézményrendszer működtetése.

Mivel vidéken zsidók, pláne vallásosak a háború után alig maradtak, a vasárnap szintén tisztújítást tartó Mazsihiszban a BZSH küldöttei abszolút többségben vannak, következésképpen az a választás is lejátszottnak tekinthető. A BZSH és a Mazsihisz jövőjéről érdeklődő tudósítónak többen is azt mondták, bár a jelen Síp utcában nem túl rózsás, a problémák legkésőbb tíz éven belül megoldódnak, amikor a generációváltás miatt így vagy úgy a fiatalok kerülnek helyzetbe.

                                                              
                                                                              *

A SZERK. MEGJEGYZÉSE: Igy ért végett, dicstelenűl, a mazsihisz üv.igazgatójának és hűséges sameszának, Egri Oszkárnak, választási komédiája. Hirek szerint Egri mélyen szégyeli magát, van is neki miért. Nemsokára még jobban fogja szégyelni magát. Az örökös üv.ig. nem szégyel semmit. Ő hü maradt önmagához, elvtársaihoz és volt zöldséges kollegáihoz.

 Feldmáyer reméli – nem alaptalanul –   hogy  vasárnap ugyanigy meg"választják" majd, ugyanazok a mamelukok. Azok azt sem szégyelték, hogy egy börtönre itélt embert jelöltek Streit ellenében (ez állitólag Frőlichék müve, akik "nem szeretik a regnáló, jóhirű, becsületes Streitet"); ez lett volna a szépség-flastrom a szstálinista, ellenzék nélküli "választásra".

Az egyébként nagyszáju Radnóti a végén ki sem merte nyitni a száját. Miután cserbenhagyta jelöltjét, a naiv, Heislert, most mint egy farokcsóváló szelid pincsi, a halachát idézte: nem szabad a dolgokat "kivinni"; a lényeg hogy a fizetés jön havonta és a kasszakulcs az üv.ig. zsebében van.

 

 Majd vasárnap, a Bálintban, felelőtlen elemek kifigurázzák ezeket a "választásokat", de a redőny már lehúzva, a függöny a Mazsihiszra legördült.

 

                                             ת.נ.צ.ב.ה       

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése