2011. május 27., péntek

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ VALÓSÁG

REMÉNY/ESÉLY  HALACHIKUS BETÉRÉSRE

 

A minap közölt hirünk a halachikus betérés lehetőségéről, amelyet az Emih által létesitett ortodox Bét Din müködése keltett – nagy érdeklődést váltott ki széles zsidó körökben. Nem titok, hogy Magyarországon van bizonyos érdeklődés a zsidóság iránt és ez egyes esetekben betérési szándékban jut kifejezésre. Vannak emberek, vagyis nemzsidók – gójok – akik meggyőződésből akarnak csatlakozni Jákob népéhez és ezért hajlandók vállalni a zsidó vallás nem könnyü feltételeit.

 

Ugyanis, amit sokan nem tudnak, a halachikus betérés első előfeltétele, hogy a zsidó-jelőlt deklarálja: magára vállalja betartani a zsidó vallás törvényeit, melyek között a legfontosabbak a szombat tartás, a kóser konyha, a családi élet tisztasága (Mikve havonta, stb). Ha ezt nem vállalja, vagy a rabbik nincsenek meggyőződve, hogy a vállalást komolyan gondolja – nincs betérés és ha mégis betéritik is , az érvénytelen.

 

  A kevés  komoly zsidó-jelölt, akik meggyőződésből akarnak betérni – eleve nem megy a Sip utcába, mivel az ottani téritésnek nincs hitele és azt sehol a világon nem ismerik el. Igy, ha egy ilyen jelölt mégis be akar térni – nem érdekből, hanem meggyőződésből – annak külföldön, vagy Izraelben kell ezt tennie, ami egy nehéz és hosszú procedúra. Már sokszor elmondtuk: a zsidóság nem téritő vallás, nincs érdekelve prozelitákban és csak akkor térit, hosszas lebeszélési folyamat után- amikor a három tagu rabbi Bét-Din meg van győződve a delikvens komoly szándékáról.

 

    Ennekfolytán eddig nem volt Magyarországon reális betérési lehetőség, mivel a kevés ortodox rabbi nem értett szót, sem az asszimliáns zsidókkal, sem a betérni szándékozó gójokkal. Ismételjük: nem azokról van szó, akik valamilyen érdekből akarnak betérni és "megélhetési zsidók" szeretnének lenni, vagy esetleg "önjelölt" zsidók, akik belátták hogy ez igy nem megy és most fiktiv papirral akarják legalizálni magukat és azokról sem akik egy  zsidó lányt akarnak feleségül venni és ezért hajlandók ezt az "áldozatot " is meghozni.

 

   Ez kizáró ok!

 

     Azon kevesekről van szó, akik meggyőződésből hajlandók a zsidóságot megtanulni, betartani és vállalni minden követelmény teljesitését – miután intenziven lebeszélték és elmondták neki milyen rossz, nehéz és veszélyes ezen világban zsidónak lenni.

 

      Ezek részére alakul most az EMIH Bét Din, amely nem pénzért fog csinálni gijurt. Nem fiktiv, hanem igazi  halachikus betéréseket, amelyeket az egész zsidó világban elismernek.

 

      Ezt csak üdvözölni lehet.

 

      Az EMIH Bét Dinjében nem fognak ülni tudatlan, Ám-Hoórec "rabbik". Olyanok akik nyiltan sikszekkal élnek, miután elhagyták hites feleségüket, gyermekük anyját, aki  szintén "betért" őérettük. (Ujabban, halljuk, az újitott sikszet is már betéritették, természetesen a Sip utcában, ahol az egyik biró (Dájjen) maga az illető "rabbi" volt!

 

  (Ugyanis a Sip utcában az a gyakorlat, hogy két állandó Dájjen van (Deutsch Róbert (Jidu) és Fröhlich, a kirugott tábornok) és a harmadik mindig az, aki a delikvenst jó pénzért "előkészitette", vagyis kitanitotta mit mondjon. Igy az aki a jelöltet "hozza", eleve biztositja, hogy a fiktiv betérés gördülékenyen, zökkenőmentesen menjen. Igy volt nemrég a kétsikszes svihák a Dájen egy régi delikvens betérésénél, aki már évek óta kisérletezik – sikertelenül).

 

 AZ EMIH  Bét Dinjében magyarországi és külföldi ortodox rabbik fognak űlni, a betérés  valódi lesz, chalachikus és nem könnyü – de az egész világon elismert.

Ez csatlakozik az EMIH többi tevékenységéhez, az új iskolához, a könyvkiadáshoz, a Szabadegyetemhez – mindahhoz amit a Sip utca nem csinál.

 

     De nem is kap ezért az EMIH üvözlő leveleket, sem a katólikusoktól, sem a protestánsoktól ...

 

 

      KI ÜDVÖZLI FELDMAYERT?

 

     Na ki?

 

    Nem a zsidók, sem bel sem, külföldön. Még Csvecskenbojm sem aki legalább az üv.ig,nek küldött táviratot.

 

Hanem?

 

    Ime a honlapocska lelkendezve közöl ma két levelet, amelyet Csoknyak két nagy szellemi vezetőtól kapott, akikre felnéz a magyar zsidóság. Ime, nem lehet mondani, hogy a zsidó elnöknek, aki "fényes győzelmet" aratott a fiktiv választáson – nincsenek szellemi-vallási gyökerei.

 

Ime a két üdvözlő levél, egyik a katólikus, a másik a református püspöktől! Az egyik "szeretettel gratulál" és sok sikert kiván,  mig  a másik "felülről kapott erőt, bölcsességet további, felelősségteljes egyházkormányzói munkájához".

 

    Háát, a bölcsesség éppen ráférne az ősúj elnökre, az "egyházkormányzóra".

  

Nem mondjuk el hogy a levelek milyen körülmények között születtek, mert nem akarjuk az elnök urat megszégyeniteni...

 

A SZOMBAT VÁLASZA "FELDMAYER GOROMBASÁGAIRA"


A Szombat szerkesztősége a hitközségi választások előtt interjút kívánt készíteni a Mazsihisz elnökével, Feldmájer Péterrel. Az elnök írásban kérte újságírónk kérdéseit, melyre nyilvánvalóan közölhetetlen – a lapban közel 8 oldal (egy negyed lapszám) – terjedelemben, a válaszadási határidőt napokkal túllépve, a Szombat szerkesztőit és a lapot kiadó Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségét is becsmérelve válaszolt. Miután írását, az interjúhoz csatolt felszólító levele szerint csak teljes egészében, és azon lapszámban nem kommentálva közölhettük volna – mely elvárás a sajtószabadság viszonyai között elfogadhatatlan (ám jól jellemzi megfogalmazóját) – eltekintettünk a közléstől. – irja a Szombat szerkesztősége tegnap.

 

 ( Mivel leközöltük Feldmayer kötekedő levelét, amelyben valóban kibujt a válaszadás alól – semmi okunk rá, hogy a méltányosság okán ne közöljük a választ is. A szerk.)

Szövegét nemrég közzétette facebook oldalán és a Mazsihisz honlapján. – folytatja a Szombat válaszát. "Jellemző módon e két fórum egyike sem kommentálható, de Feldmájer írásos válaszai – úgy véljük – nem is érdemlik meg a részletes kommentárt. Jól láthatóan nem adott újságírónk kérdéseire tárgyszerű válaszokat, s a tartalmi hiányosságokat gorombaságokkal igyekezett ellensúlyozni.

Sajnálatos, hogy Feldmájer a Mazsike elnöksége neki írott levelét nem említette, mely részint cáfolta bizonyos becsületcsorbító állításait, részint kérte, hogy tekintsen el ennek közlésétől.

Annak azonban örülünk, hogy Feldmájer Péter fontosnak tartja az „erkölcsi feddhetetlenséget.” Ennek szellemében javasoljuk, gondolják meg vezetőtársaival, nem kellene-e megsemmisíteni a BZSH  és a Mazsihisz  jogszerűtlenségektől érintett tisztségviselő-választásainak eredményeit (beleértve a Mazsihisz-elnöki posztét), és új választást kiírni.

                               

A Szombat szerkesztősége

 

Minden kommentár fölösleges. A Szombatnak igaza van. 

 

KI LEHET HITKÖZSÉGI FUNKCIONÁRUS?

 

  Sok olvasónk tesz fel ujabban a kérdést. Vagy hogy "ki lehet egy zsidó iskola igazgatója", vagy "ki tanulhat rabbinak a szemináriumban"?

 

Válaszunk: attól függ melyik hitközségról van szó. A "református" zsidó származásuaknál, lehet egy gój; vagy egy olyan ember, akinek az anyja siksze, csak az apja zsidó; egy nő lehet "rabbi",  a "rabbi" lehet deklaráltan "meleg", a rabbinő "langyos",  volt párttikár, honlap szerkesztő. Minden "megy", a kérdés csak hogy hová.

 

   Tanácsunk: tessék megtekinteni a szóbanforgó "hitközség" alapszabályait (ha nem titkosak). Ott meg van irva, hogy osztályvezetőknek, körzeti elnököknek, stb, stb, zsidóknak kell lenni a szó szoros és egyetlen értelmében; feleségük vagy élettársuk nem lehet siksze, stb, stb. Az nincs  megirva hogy rabbik (Főrabbik), elnökök, titkárok és osztályvezetők nem térithetnek be maguknak sikszekat, (a Sip utca fentemlitett "téritéseit" kihasználva), de a kérdés most nem erről szólt.

 

Ha szükség mutatkozik rá, közölni fogjuk az emlitett hitközség azon funkcionárusainak listáját, akik zsidók és családjuk is zsidó.

 

SZERK. ÜZENETEK:

Kérdésünkre, a kiddus-kádis ügyben több helyes válasz érkezett. Nem közöltük öket, mert időt akarunk adni az iiletőnek a dolgok korrigálására.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése