2013. június 27., csütörtök

 

Csáki utcai kérdések…

 

  Sokan fordultak szerkesztőségünkhöz, - olyanok aki nem olvassák a Majsihisz közlönyét – mi az amit egy utóbbi bejegyzésben emlitettünk, mint az egyik mai "jelölt" kérdései – valószüleg saját magától. A pontos és teljes információ érdekében, ime Dr Várnai György Úr kérdései.

A szerk.

 

A Mazsihisz elnökjelöltjeivel tisztázandó stratégiai kérdésekrôl

 

 

1). Hogyan biztosítható a zsidóság, ezen belül a zsidó fiatalok jövôje, s

ehhez milyen stratégiai lépéseket kíván tenni?

( 2.  .  Hogyan határozza meg a Mazsihisz és az EMIH viszonyát, és a kialakult 

versenyben hogyan kívánja javítani a Mazsihisz versenyhelyzetét?

3) Tisztázni kell a neológia és az ortodoxia viszonyát. Milyen elô-

nyökkel jár számunkra, hogy az ortodox hitközség a Mazsihisz keretén

belül, ugyanakkor önállóan, tôlünk függetlenül mûködik?

4). Hogyan ítéli meg a vidéki zsidóság helyzetét, és milyen eszközökkel

biztosítható hosszú távon a vidéki zsidó vallási közösségek fennmaradá-

sa és helyzetük javítása?

5. )Milyen eszközökkel látja megvalósíthatónak a fiatalok bevonását a

vallási életbe?

6. )Szükségesnek tartja-e, és ha igen, hogyan képzeli el a rabbiságnak a

korábbiaknál nagyobb mértékû bevonását a zsidóság magyarországi

helyzetének stabilizálási és fejlesztési folyamatába? Korábban a rabbiság

vezetô szerepet vállalt (és sok országban ma is vezetô szerepet játszik) a

hitközségek életében. Hogyan látja annak lehetôségét, hogy a rabbik be

tölthessék e küldetésüket?

7). Hogyan kívánja biztosítani a hitközségek és körzetek, illetve a széles

nyilvánosság részére a gazdálkodás és a cselekvési program megvalósulásának 

átláthatóságát?

8. ) Milyen szerepet szán a Mazsihisz elöljáróságának a vezetésben?

9. )Hogyan képzeli el a vezetés és az ügyvezetés viszonyát, illetve a

Mazsihisz szervezetének a célrendszerhez való alakítását?

10). Milyen magyarországi partnerkapcsolatok mentén képzeli el programja

 megvalósítását, illetve hogyan pozícionálja a neológ zsidóságot a

nemzetközi kapcsolatrendszerben?

11. )Milyen garanciákat ad arra, hogy programja a következô két évben

idôarányosan megvalósul, és ehhez milyen eszközökre van szüksége?

 

dr. Várnai György

a BZSH Hegedûs Gyula

 utcai körzeténekelnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése