2013. május 5., vasárnap

 

 

A MINISZTER CSAK EGY ÉVET TÉVEDETT…

 

A FELSŐBIRÓSÁG HATÁROZATA ELLENÉRE-

A HATÓSÁGOK TOVáBB ÜLDÖZIK a MET-et

 Iványi Gábor lelkész, a MET alapitó elnöke, az alábbi levelet

Intézte az illetékes miniszternek melyben rámutat tévedésére*

            "Levelüket  nem tudom elfogadni, azzal szemben a biróságnál keresettel élek" –irja Iványi Balognak


A levél:

 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKŐZŐSSÉG

Elnök

 

Dr. Balog Zoltán úrnak, Emberi Erőforrások Minisztere

Budapest

Tisztelt Miniszter úr!

 

 

Aprilis 24-n megkaptam 17480-7/2013/EKEF iktatószámu 1evelüket, mely arról tájékoztat, hogy nyilvántartásba vételünkre és az ezzel összefüggő kérdések rendezésére "a 201 l. évi CCVI. tv. ( ... ) az Alkotmánybíróság IV/23 52/20I2. számú határozatát követően hatályban

maradt rendelkezései" alapján nem  látnak lehetőséget.

Levelüket nem tudom elfogadni, azzal szemben a biróságnál keresettel  élek.

 

 

Az Alkotmánybiróságnak nem a IV/2352/2012. számÚ, hanem a VI/2013.(|||-1.) sz. határozata alapján kértük jogaink hely)reállitását. Az utóbbi, idei, alkotmánybirósági döntés alapján a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (több más felekezettel együtt) egyházi jogállását nem veszítette el, az egyesületté történő átalakulásunk nem kikényszeríthető, jogállásunk pedig 2012. január l-jével visszamenöleg helyreálIítandó. Az a körülmény, hogy az Ehtv. Alkotmánybíróság által megsemmisitett paragrafusait utóbb a Parlament ennek ellenére az Alaptörvény részévé tette, nem teszi ezt az újabb diszkriminációt alkotmánányossá. Ugyanez áll a törvénytelenül visszatartott elöző évi, egyházunknak járó egy százalékos felajánlásokra és az idei rendelkezések visszaszorítására is.

 

Az egyházi törvény újabb, tervezett módositásánál a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségge1 (és a többi jogfosztott egyházzal is, akiket ugyancsak fel kellene sorolni uk az Ehtv, mellékletében) mint legális, jogaikat hajdan törvényesen megszerző és azokat tisztességgel gyakorló felekezetekkel kell számolniuk, akik státuszát az Alkotmánybíróság fent idézett határozata is megerősítette.

Budapest, 2013. április 29.

 

Tisztelettel:

                                 Dr. Iványi Gábor

'-

                       

H 1086 Budapest, Dankó utca 11.

Tel:+ 36-1-577-0510, T el/Fax:+ 36-1-577-0503, e-mail: ivany;g.bor@wjlf.hu, WWW.meregyl=hu

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005  Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése