2013. május 3., péntek

A HETI SZAKASZ –BÖHÁR-BÖCHUKOTÁJ(3) 2013

V ENDÉGOLDAL

IRJA: Glitsenstein Smuel, Rabbi

 

KAMATOSTÓL

 

Ismert vita ez a világban, hogy vajon mi a jobb, ha a fejlett országok támogatják anyagilag a fejlődő országokat, ellátják segélyekkel, és pénzt adnak nekik, vagy jobb lenne inkább hagyni a szegényeket szegénynek, a gazdagokat gazdagnak? Egyfelől nagyon szép dolog pénzzel segíteni a szegényeknek, de a másik vélemény szerint ez nem hoz hasznot az érintettek számára, mert hozzászoknak az eltartottsághoz és kiszolgáltatottsághoz, és nem is próbálnak majd kitörni a szegénység világából. 

A zsidóság szerint minden embernek a maximumot kell  megtennie azért, hogy a maga kenyerén éljen. Erőfeszítést kell tennie, dolgoznia kell.

 

Maimonidés (Rambam) szerint inkább ne adjunk pénzt, hanem máshogyan segítsünk, tanítsuk meg őket valamire, amivel maguk tudják magukat ellátni és fejleszteni. Sokkal értékesebb ezt a tudást átadni, mert az életben aztán egyedül is boldogulni tudó, életképes embereket nyerünk.

 

Heti szakaszunkban le van írva egy különleges szabály, miszerint nagy micva pénzt kölcsönadni, de bűn kamatot kérni érte:

„Ha elszegényedik testvéred és lehanyatlik keze melletted, támogasd őt, akár idegen, akár lakós, hogy élhessen melletted.  Ne végy tőle kamatot és többletet, hanem félj Istenedtől, hogy élhessen testvéred melletted. Pénzedet ne add neki kamatra és többletre ne add eledeledet. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy adjam nektek Kanaán országát, hogy legyek a ti Istenetek.”(3.Mózes, 25, 35). 

 

Miért nem szabad kamatra kölcsönadni? Mert akkor a fent leírtak szerint úgy szerzünk pénzt, hogy nem dolgoztunk érte.

 

Az antiszemiták sokszor mondogatták a háborús időben, hogy a zsidók kamatra adnak kölcsön, micsoda dolog ez? Ugyanakkor erre ők kényszerítették a zsidóságot, mikor nem engedték nekik, hogy rendes munkát végezzenek,szakmát tanuljanak, vagy  boltot nyissanak, így akarták őket kivonni az életből, megfosztották őket a tisztességes pénzkereset lehetőségeitől.

 

A békés időkben azonban, amikor nyitva áll a kapu, és tudunk dolgozni, akkor kell is folyton szorgoskodni, hiszen a szombattal kapcsolatosan a Tórában le van írva, hogy hat napon át végezzünk munkát, és a hetediken pihenjünk. Ennek a mondatnak mindkét részét komolyan kell venni.

 

 Igen, a „hat napon át dolgozzunk” - ot is!


(Forrás: Emberbarát Nagyfuvaros hetilap)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése