2013. április 2., kedd

 

Atyák  BÖLCS TANITÁSAI(92)

 

 

                       EGY SZÉP IFJÚ PROBLÉMÁI

 

  Simon ben Mnászjá rabbi mondta Simon ben Jochájt idézve: "A szépség, az erő, a gazdagság, a tisztelet, a bölcsesség, a hosszú élet, az aggkor díszére válnak mind az igazaknak [cádikim], mind a világnak, miként az írva van: »Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található«. (Példab.16,31). Úgyszintén írva van: "Az öregek koronája - az unokák, a fiak ékessége az atyáik". (Uo. 17,6) Ugyancsak meg van írva: "Az ifjak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj" (uo. 20, 29), valamint: "És elpirul a hold, és szégyenkezik a nap, mert az Örökkévaló, a seregek ura lesz a király Cion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége". (Jesájáhu, 24, 23).

 

 Ugyancsak Simon ben Mnászjá rabbi mondotta: "Ez a hét jeles tulajdonság, amit a Bölcsek felsoroltak, mint az igazak tulajdonsága mind meg találtattak Jehudánál, a Fejedelemnél és fiainál." (Atyák, 6,8).

 

 Simon ben Mnászjá Jehuda, a Fejedelem kortársa és Meir rabbi tanítványa volt. Ő fogalmazta meg, mi a helyrehozhatatlan ballépés. Ez az, ha valaki férjes asszonnyal folytat viszonyt, és annak - ebből a kapcsolatból - gyermeke születik, fattyú (mamzer), mert az egész életében nem tud ettől a bélyegtől megszabadulni.

 

   Barátjával, Joszi ben Hámesulám rabbival egyetemben a "Szent Közösség" néven váltak ismertté. Ezt a nevet azzal érdemelték ki, hogy a napot három részre osztották fel, nevezetesen: egyharmadot Tóra-tanulásra, egyharmadot imádkozásra és egyharmadot kenyérkereső munkára. Többek között azt tanították, hogy az ember - a Tóra-tanulás mellett - tanuljon ki egy mesterséget is. Egyesek szerint idejüket úgy osztották fel, hogy télen Tórát tanultak, nyáron pedig dolgoztak.

 

                                   ****

 

   Az előző Misna a Tóra-tanulásról, annak fontosságáról, hasznáról szólt, amiből az ember számára - mind ezen a világon, mind a túlvilágon - csak előny származik.

 

  A továbbiakban, azon emberi tulajdonságok következnek, melyek ezen a világon szereznek birtokosainak dicsőséget, teszik életét széppé és kellemessé. Sok kommentátor szerint ezek nem mindig válnak az illető előnyére, néha rossz célokra is fel lehet azokat használni.

 

   Midrás Smuél már a bevezetőben megállapítja, hogy minden az ember akaratától függ, s az igaz ember pozitív tulajdonságait mindenekelőtt a Rossz Ösztön leküzdésére fordítja.

  

   Erre Józsefet hozza fel példának, akit a hagyomány igaz embernek tart.

De József közismerten szép ifjú is volt, és végeredményben ennek köszönhette Putifárné kitüntető figyelmét. Mivel ellenállt a kísértésnek, erkölcsi tartása szépségének még nagyobb értéket adott. Midrás Smuél még hozzáteszi, hogy egy csúnya férfinak nem lettek volna hasonló problémái, így nem is érdeme, ha erkölcsös életmódot folytat.

 

    Hasonló példákat lehet még az erővel kapcsolatban is felhozni, amit lehet a köz érdekében, jó célokra is használni, de szenvedhetnek is tőle emberek.

A gazdagság is olyan adottság, aminek a révén sok jót lehet tenni, másnak is, saját magának is. A gazdag tanulhat Tórát, de vagyonát meg is oszthatja másokkal.

 

   A kritikátlan tisztelet hátrányára válhat az embernek, mert tekintélyét nemtelen célokra is felhasználhatja.

 


 

                      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése