2013. április 20., szombat

A HETI SZAKASZ A CHASZID SZEMSZÖGBŐL – EMOR 2013

 

     AZ ÖTVENEDIK  KAPU

 

"Számláljatok ötven napot"(3.Mózes,23,16)

 

Emor szakaszát rendszerint az Ómer-számlálás napjaiban olvassuk. Benne találjuk az utasitást a számlálásra: "és számláljatok magatoknak----hét teljes hét legyen". Utána hozzáteszi a Tóra hogy "számláljatok ötven napot".

 

    Első látásra úgy tünik hogy valami itt nem stimmel: hétszer hét az csak negyvenkilenc és nem ötven – mint ahogy valóban 49 napot számlálunk- Mit jelenthet tehát a "számláljatok ötven napot"?

 

     Továbbá: Ha jól megnézzük a számlálás szövegét, észre fogjuk venni, hogy nem úgy számolunk mint rendesen, nem mondjuk "első nap az Omerban',vagy "második nap az Ómerban" – hanem hogy "egy nap", "két nap" az Ómerben és igy tovább. Mi az oka és értelme a számlálás ezen formájának?

 

 TISZTULÁSI FOLYAMAT

 

    Ezt megérteni – vissza kell fordulnunk az első számláláshoz, ami az egyiptomi kivonulásnál kezdődött és a Szináj hegy lábánál ért véget. Itt azért számolták a napokat mert már igen nagyon várták a megigért Tórát, valősággal epekedtek érte és a nagy vágyakozástól számolták a napokat, mikor virrad már rájuk a nagy nap. "Egy nap, két nap, három" – igy számolták "mennyit kell még aludni" a nagy napig.Ez megmagyarázná a számolás ilyetén formáját, de a Zóhár szerint  

itt egy más, szellemi meggondolás is fennforog.

 

    Ugyanis, az egyiptomi elnyomatás keserves évei nagyon rossz hatással voltak a zsidókra és sokan közülök elmerültek az egyiptomi tisztátalanság mocsarában, amit "a tisztátalanság 49 kapu"jának nevez a kabbala, Ebben a züllött állapotban képtelenek voltak a Tóra átvételére és befogadására.

 

Ezért számláltak tehát negyenkilenc napot, mikoris naponta tisztultak és megtisztultak és levetettek egyet és mást az egyiptomi bálványpraktikák egyikéből-másikából. Igy egyik napról a másikra sikerült elhagyniuk  egy-egy tisztátalan kaput és feljebb emelkedni a szentség fokozatain – a "negyvenkilenc szent kapu" keretén belül- migcsak a végén, hét hét elteltével, amikor megtisztultak Egyiptom mocskától, mind a 49-től – váltak alkalmassá  hogy átvehessék, elfogadhassák a Tórát.

 

MINDEN NAP – EGY-EGY "KAPU"

 

      Ez a folyamat nem volt egyszeri, hanem évről-évre ismétlődik. A Peszách és Sávuot között időszakban, nekünk is át kell esnünk egy tisztulási folyamaton és feljebb jutnuk a 49 "szent kapu" fokozatain. A számlálás minden napján a zsidó ember fénylik mint egy drágakő és kifényesit egyet-egyet szive tulajdonságai közül és az Örökkévaló nyit nekünk egy további "kaput" , a fénylő szentség  kapuját.

 

    Igy már érthető miért nem számolunk úgy hogy "első nap" ," második nap", hanem úgy hogy "egy nap", "két nap". Minden "nap" egy kaput jelent a szentség sorában- Az első napon van egy kapunk, mig a másodikon – kettő. A harmadik napon – már három szent kaput számolunk. Ezért igy – egy, kettő három – egész 49-ig – hogy ezzel tudassuk a világgal hogy elértük az  egyiptomi negyvenkilencet – csak forditott irányban, a szentség felé.

 

AZ 50. – ISTENI AJÁNDÉK

 

     Azonban az ember képessége véges és bármennyire is igyekszik és erölködik – csupán a 49 kaput tudja elérni, mig az ötvenedik magas neki és elérhetetlen.

  

   Igenám, de itt segitségünkre siet maga az Örökkévaló és ajándékba adja nekünk az ötvenedik kaput – mivel és mikor sikerült önerőből elérni a 49-et. Ez az égi "bónusz" amit az erőfeszitésért kapunk hogy levetközzük magunkról a mindenkori "egyiptom" megrögzött és beidegződött rossz szokásait. A minden korok modern bálványait.

 

    Az eredmény hogy valójában csak 49 napot számlálunk, de ez mintha ötven lenne, mivel ajándékba kapjuk az ötvenediket. Erre utal a Tóra amikor kimondja, hogy "számláljatok ötven napot

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése