2013. április 7., vasárnap

A HETI SZAKASZ – CHASZID SZEMSZÖGBŐL – TÁZRIÁ 2013

 

 A BRIT – AZ ÖRÖK KÖTELÉK

 

   "És a nyolcadik napon metéltessék körül..." (3.Mózes,12,3)

 

   A brit-micva parancsolatát a nyolcadik napon kell teljesiteni, ahogy az Irás ezt kimondja. Néha előfordul hogy a csecsemő beteg  és ekkor el kell halasztani  a Britet a megadott pontos idő rovására,

 

Maimonidés a halasztást ezekkel a szavakkal indokolja:"Az életveszély mindenek felett. Hiszen lehet körülmetélni később is, de egy  zsidó életet nem lehet visszahozni (ha i.ö. meghalt) soha sem" (Hilchot Milá, 1, 18).

 

      VISSZAMENŐLEGES BEHATÁS

 

    Maimonidés szavaiból az világlik ki, hogy még ha késve történik a körülmetélés (az emlitett egészségügyi ok miatt) az visszamenőlegesen hat és olybá vétetik mintha időben lett volna megtartva – vagyis a nyolcadik napon. Igy lehet érteni indokának két részét:

 

Elöször is: életveszély elhalaszt minden micvet.

Másodszor: Lehet körülmetélni később is.

 

Ez azonban első látásra kissé érthetetlen: hogyan képes egy későbbi cselekedet megváltoztatni egy korábbi helyzetet?

 

Gyakorlatilag vannak a Tórában példák arra hogy vannak  dolgok amelyek hatása visszamenőleges. E z olyan esetekre vonatkozik, amikor a retroaktiv hatás nem alkot uj helyzetet – hanem csak megvizsgálja és megállapitja a valós helyzetet.

  A milára ez azonban nem vonatkozhat, mivel a brit ,mondhatnók, egészen uj helyzetet teremt – a szentség állapotát a körülmetélt csecsemőnél-

 

  A SZENTSÉG MIBENLÉTE

 

       Ez az "új helyzet" azonban – valóban - egyáltalán nem új, hanem csak felfedi azt a valós helyzetet amiben a csecsemő leledzik. Nem a Brit milá teszi  a zsidót szentté, hiszen ez a szentség benne van mibenléténél fogva. Ez egy olyan szentség amit az ember nem képes megszerezni magának önerőből vagy cselekedetei által. Ez "fentről" kell hogy jöjjön. A milá – vagyis a körülmetélés - csak eltávolitja a burkot, vagyis a klipát, ami akadályozza a szentséget hogy láthatóvá váljon.

 

    Ez az oka annak hogy a brit hatásos lehet viszahatólag is. Mihelyt eltávolitják a burkot, a fitymát, még ha ez késve is történik -  ez felfedi hogy a zsidó szent önmagában, létezésében, születésétől fogva- Ez a szentség egész idő alatt ott volt nála, elrejtve és most derült fény rá – a körülmetélés aktusa által.

 

        AZ ÖRÖKKÉVALÓ METÉLI  A MAKACS SZIVET

 

           Ezzel érthetőbbé válnak Maimonidés idézett szavai - "Egy zsidó életet nem lehet visszahozni" (vagyis életre kelteni)- A szószerinti értelmezésen kivül, arra is utal ez, hogy soha egyáltalán nem lehet semmissé tenni a kapcsolatot egy zsidó lélek és az Örökkévaló között – tekintet nélkül arra hogy kiről és milyen zsidóról van szó.

Ez  a kapcsolat adott és örök és felette van minden változási lehetőségnek. Ez a nem mindennapi kapcsolat a brit milá által jut kifejezésre.

 

     A körülmetélés micvája utal rá és szinte magában foglalja  – az istenszolgálat  egészét. "És metéljétek körül szivetek makacsságát" (szószerint burkát) mondja a Tóra (5.Mózes, 10,16). Nem elég hogy valaki "a szivében zsidó" és örök, eltéphetetlen kapcsolatban van az Örökkévalóval. Ennek tettekben kell megnyilvánulni,

 

    És akkor amikor "körülmetéljük szivünk makacsságát", érdemesek leszünk arra hogy az Örökkévaló metélje körül szivünket (uo) – az  igazi és teljes megváltásban.

 

       

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése