2011. február 4., péntek

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG: MESSIÁSI IDŐK, vagy A VÉG KEZDETE

 

"DOHÁNYOSOK" A KAZINCZYBAN 1x1 HÉTEN

FORDITVA IS LEHETNE – HA KIDOBJÁK AZ ORGONÁT  

 

    Messiási idők Budapesten: a Mazsihisz hivatalosan közli honlapján, hogy a Dohány tempel hivei (kb 15 fő) egyszer egy héten este a Kazinczyban fognak imádkozni és meghallgassák Weisberger Mojse Tuvia (nem Miklós!) rabbi siurját a heti szakaszról.

 

     Ez – röviddel Lau főrabbi látogatása után, ami a meghivók részéről csúf balsiker volt – mesteri húzás az obsitos katona részéről, aki mellékállásban a Dohány "főrabbija" és az űv.ig. samesza (vagy forditva). Miután Lau főrabbi kijelentette - és ez izraeli lapokban meg is jelent – hogy "lábát nem teszi be a Dohányba, ahol az orgonával szombatot szegnek" – az "együttmüködés" trükkje azt van hivatva bizonyitani , hogy minden rendben, bussines as usual.

 

   Most lássuk tehát a mazsihisz honlap ma (pénteken) megjelent, kincstári lelkesedéssel megirt hirét és – örüljünk neki. Hátha      מתוך  שלא לשמה – בא לשמה  (Kérjük Breuert, forditsa ezt le a rabbi uraknak).

 

                    " Együttműködés a Dohány és a Kazinczy között"


"Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi néhány évtized „legforradalmibb" együttműködésére kerül sor a vallásos magyarországi zsidó életben.Ráv Jiszráél Méir Lau látogatásakor bebizonyosodott, hogy a neológia és az orthodoxia képes, tud és akar együtt dolgozni nemes célok érdekében. Most ennek az együttműködésnek új fejezetéhez érkeztünk.

A neológia „zászlóshajójának" számító Dohány utcai zsinagógában évek óta gyakorlat, hogy az esti minjen keretében dr. Frölich Róbert főrabbi vezetésével tanulás zajlik, éppúgy, ahogy a Kazinczy utcai orthodox közösségben is. Most kezdeti lépésként a Dohány-templom hívei heti egy alkalommal a Kazinczy utcai minjenben imádkoznak, ahol Majse Tuvja Weiszberger orthodox rabbi ad tanítást a neológ és orthodox híveknek a heti szidráról.

Az együttműködés, egymás erősítésének szép, és követendő példája ez, s e kezdetet remélhetőleg még sok, hasonló esemény követi majd, az együvé tartozás, és a zsidó egység érdekében és jegyében.
"

*

EDDIG A SZIRUPOS HIR, TÁBORNOKI FOGALMAZÁSBAN. Nagyon jó, kitünő, várjuk a további hireket, mikor mennek, mennyien, a gój bátlenok is, vagy azokat szabadságolják erre az estére? Beférnek az ortodoxiába, vagy van aki kint marad, helyszüke miatt.? Reméljük, hogy az utcán nem keltenek feltünést, mert az  gerjeszti az antiszemitizmust (ami pillanatnyilag lehet jó, de hosszútávon veszélyes), tehát ne verődjünk nagy csopotrokba, hogy a vonulásnak ne legyen tüntetés jellege.

    Zene nincs, drogokat kint hagyni, nők a függöny mögött. Andika is mehet és viheti magával  mazsikei barátnőit, hadd ismerjék meg, hogy van az zsidóéknál.

    Sok sikert elvtársak, hátha ez segit

                                                         *

    Persze kölcsönlátogatás, mint a kölcsönkenyér - visszajár. De itt van egy kis probléma: ahhoz hogy a Dohány elveszitse egy gójis tempel jellegét és olyan legyen mint épitői szánták – ki kell dobni az orgonát és meg kell szüntetni a szombatszegést. Akkor lehetséges a kölcsönös együttmüködés...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése