2011. február 6., vasárnap

 

KELETEUROPAI  ZSIDÓ VALÓSÁG: A VÉG KEZDETE BULGÁRIÁBAN (A BOZSIHISZNÁL )IS 

 
SZÓFIA ELISMERTE A CHÁBÁDOT

MINT ÖNÁLLÓ HITKÖZSÉGET

 

A MINISZTERELNÖK, BOJKO BORISZOV, A SÁLIÁCH, JOSSY SALAMON RABBI  JÓBARÁTJA, KÖZBENJÁRT AZ ELISMERÉS ÉRDEKÉBEN, AMIT A BOLGÁR "MAZSIHISZ" PRÓBÁLT MEGTORPEDÓZNI – SIKERTELENÜL

 

  Lehet, hogy Pesten nem tudják, de Szófiában is van Mazsihisz. Lehet, hogy ott Bozsihisznek hivják. Ott is, akárcsak nálunk, a kommunista rendszer maradványa, amely szivósan őrzi monopóliumát és ellenez mindent és mindenkit, aki a zsidóság feléledését akarja elősegiteni.

 

   Sok különbség van az ottani és a magyarországi helyzet között. Amikor a chábád küldött oda érkezett, közel 10 évvel ezelőtt – ott egy végnapjait élő, szinte haldokló, hitközséget talált, amely kevesebb mint 4000 öreg zsidót számlált. Rabbi nem volt, sakter nem volt (kinek kell?), zsidó iskola nem volt ("nincs igény") és volt egy kommunista ügynők, aki a rendszerváltásig a szófiai nagy templomot uralta és külföldi zsidó összejöteleken képviselte a bolgár zsidóságot, (illetve a Pártot).

 

   Amikor a Chábád sáliách, Jossy Salamon rabbi odaérkezett (Pestről, ahol az itteni Chábád jesiva egyik növendéke volt) a helyi és országos hitközségek élén egy-egy asszimiláns zsidó állt (nemzsidó feleségekkel és gyerekekkel), akik nem látszottak lelkesedni Chábádért, amely "zavarja vizeiket".

 

    Igy a hitközség, a bolgár "mazsihisz", az első percttől fogva mindent megtett hogy a Chábád munkáját elgáncsolja és lehetetlenné tegye. Ebben segitségére volt az ottani Joint is, aki egy izraeli néptanitót hozott oda mint...rabbit. Ez (nevek a szerkesztőségben) a mikve kulcsát a zsebében tartotta és annak adta oda akinek és amikor akarta. Ha hazament szabadságra (az izraeli Cholon városába) – a kulcsokat magával vitte.

 

       Már évek óta ez a "rabbi" sincs jelen Szófiában, nyugállományba vonult és a Joint háromszor évente hozza őt Bulgáriába, a nagy ünnepekkor és... Purimkor. Közben megnyilt ott egy Lauder féle "zsido iskola", ahol a sáliách gyerekeit lezsidózták és kiüldözték a többségükben gój diákok (akárcsak a pesti Lauderben) és azok most magánuton tanulnak, amig a Chábád – most már mint elismert zsidó hitközség – valódi zsidó iskolát létesit.

 

                                                         *

   Ma Szófiában a Chábád-Ház egy ismert és elismert zsidó központ,(Cime:Stara Planina 38, Sofia), ahol sokan imádkoznak naponta és Tórát tanulnak, könyveket adnak ki, stb. A sáliách kezében  több mint tiz ezer(!!) zsidó név és cim szerepel, nemcsak  a fővárosban, hanem a szórványokon is.

    
Az elismerésért három éve küzd a sáliách. Ez sok előnnyel jár mert megszünteti a "nagyhitközség" monopóliumát, adómentességet és állami támogatást biztosit. Ma a Bozsihisz élén totál nemzsidók állnak (már nemcsak a feleségek) és ez vonatkozik mind a helyi (Szófia) mind az országos elnökre. Ebből a szempontből a magyar helyzet jobb, de Magyarországon (a Sip utca szerint, száz ezer zsidó van (szerintünk sokkal több).

 

 Bojko Boriszov, a jelenlegi bolgár miniszterelnök, aki azelőtt Szófia főpolgármestere volt, a sáliách Salamon jó barátja és támogatója. Annak idején megigérte hogy segiteni fog és most betartotta igéretét. Az elismerés, mint önálló hitközség, amely vallási szolgáltatások adására jogosult - mind a birósági bejegyzés, mind a vallásügyi minisztérium ellenjegyzése alapján – nagy távlatokat nyit a bulgáriai zsidóság fejlődése elé. Az oktatásügy minisztérium segiteni fogja Chábádot egy zsidó iskola létesitésében, további sáliáchok jöhetnek és végre lesz Bulgáriának egy valódi rabbija, aki nem nyugdijas és nem...Cholonban lakik. Arről már nem is beszélve, hogy nem generális és nem ám-hoórec.

 

A Sáliách ezuton is mond köszönetet mindenkinek aki segitett, de főleg Noách Gál-Glender, izraeli nagykövetnek, aki az első perctől fogva pártfogolta és segitette a Chábád Házat mind áldozatos munkájában, mind az állami elismerés kivivásában.

                                                              ***

     A Holokausztban a bolgár zsidóság megmenekült, mivel Borisz király erélyesen nemet mondot a németek deportálási követeléseinek. Voltak ilyen-olyan megszoritások, de a bolgár nép nem antiszemita és a náci propaganda nem talált itt olyan termő talajra mint Magyarországon. Ennek egyik oka valószinüleg az egyházi uszitás "hiánya" , mivel Bulgária nem római-katólikus ország. A bulgár zsidóság nagy része a  második világháboru után Izraelbe allijázott.

 

    (Forrás: COL, Sturem és keleteurópai tudósitónk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése