2011. február 14., hétfő

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG : HOVÁ LETT A LAU KÖNYV ÉS MIKET MONDOTT A KIRUGOTT TÁBORNOK AZ ÜV.IG.RŐL MIELŐTT JÓBA LETTEK? MIÉRT PÉNZELI A MAZSIHISZ A SZABADKAI KATÓLIKUS, MISSZIONÁRUS EGYESÜLETET?

 

OJVÉ: AZ UJ (IZRAELI) NAGYKÖVET 
 MÉG MAGYARUL SEM TUD - - -

 

Emlékszünk még a régi viccre? A régi ánti időkben két rendőr járja a pesti utcát (hogy miért mindig kettő? Arról járt egy külön vicc, de ezt majd máskor). Odalép hozzájuk egy külföldi túrista és egy cim iránt érdeklődik. Megpróbálja németül, majd angolul, franciául – semmi. A zsaruk nem értik. Amikor az  leverten el, azt mondja rendőr 1 rendőr 2-nek: Látod, pajtás, milyen hülyék ezek a külföldiek? Még magyarul sem tudnak!...

 

    Most, hogy kitudódott az új dezignált izraeli nagykövet kiléte – nagy a zavar sipuccai berkekben. Kiderült, hogy a következő nagykövet, bizonyos Ilán Mor, aki Berlinben volt helyettes nagykövet és Lieberman külügyminiszter bizalmi embere – egy nagy hiányossággal küszködik: nem tud magyarul!

 

  Az eddigi gyakorlattal ellentétben (majdnem minden izraeli diplomata anyanyelvi szinten beszélt magyarul, a siputcai "rendörök" nagy örömére) – az új nagykövet öt világnyelven beszél (a héberen és a jiddisen kivül) – de Csoknyakkal, valamint (és főleg) az üv.ig.gel, csak Lazarovits bácsin keresztül fog tudni értekezni.

 

    Ne irigyeljük őket!

 

     Komámasszony, hol a könyv?

 

        Már lassan eltelt három hét azóta, de a Lau könyv csak nincs sehol. Sem az első verzió, a Dohány képpel a boritóján – azt bevonták, bezúzták, eltüntették, átköttették (a fölösleges törlendő), de az új sincs sehol. A boltokban nem árulják, senki nem látta. Állitólag a svihák tábornok, a pincében őrizteti, mert el akarja tüntetni irásos bizonyitékát felsülésének. Lau főrabbinak küldtek egy példányt, de a jogokért elbliccelték a fizetést. Tipikus siputcai wirtschaft.

 

  A Kohn-gresszus nem fog táncolni

 

      A jövő vasárnapi un. Zsidó Kongresszus (a sipuccai vezetés egyik fedőszervezete), jobb minőségű szendvicseket fog produkálni mint az eddigiek. Ez a mostani, nem egyszerü gittegylet-szerü "határozatokat" fog szentesiteni, hanem tüntetés lesz a lelépő vezetés mellett – a következő választások elibe.

 

      A várt "forradalmi" változások, a helyzetre való tekintettel, elmaradnak és helyettük lesz egy egységfront az elnök és az üvig között. Mivel most mindkettejüket támadják és kritizálják és mivel mindkettejüknek sok vaj van a fején – most fogjuk szembetalálni magunkat az együttmüködés szép példájával: a két diszpéldányból egy lesz: a "helyzetre" (??!) való tekintettel megegyeznek és kiegyeznek."Jó, hát legyen már úgy ahogy én mondom", -  mondta  az egyszeri rosekól amikor kijelentette, hogy hajlik a kompromisszumra. Az üvig lesz az elnök és Csoknyak az üvig (egy megfelelő stróhman segitségével , aki üres óráiban, mint verőzsák fog szerepelni).

 

   Ezek persze a jelen pillanatban csak logikus feltevések, nem lehet tudni mi lesz, mert a "helyzet",  hölgyeim és uraim, a helyzet, a nagy helyzet, igencsak cseppfolyós és elnökünk nem fogja eltürni hogy az egész sipucca egy nagy marcali temető legyen, mert ez zsenáns az Ország (nagy Ó-val) számára, amit nem engedhetünk meg magunknak és – azt megigérhetjük, hogy - "Nem lesz többé trianon!", Nem, nem soha és Magyarország nem volt hanem lesz.

 

    Jó étvágyat a szendvicsekhez, drága hittestvéreim. Becsinált csirke(fogó) most nincs, de a választások után majd  lesz az is...

 

        A TUUM ÉS A  TIMTUM

  

     Vigyázat, elvtársak, ez egy nehéz cim, még Andika sem érti, pedig ő aztán a nagyokos. Még a svihák"rabbi" fészbukján is ir, pedig ott  aztán csak nagyon intelligencs játtok rúgnak a labdába (és egymásba).

 

  Pedig az első szóról tudhatja hogy mi az. Ez egy katólikus szerb , misszionárus szervezet, amely eluralkodott az elárvult szabadkai zsinagógán és  gazdátlan zsidó temetőn és ezért a Mazsihisz pénzeli.

 

    Nem kell elhinni. Tessék bemenni a Googleba (nem kerül pénzbe). Ott ezt tetszik találni a Tuumról:

"A Vajdasági Keresztény Ifjúság (hivatalos neve: Vojvođanska Hrišćanska Omladina – Vajdasági Keresztény Ifjúság; rövidítései: VHO, VKI) a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (majd Szerbia és Mongtenegró, ma Szerbia) első és egyetlen keresztény ifjúsági szervezete. Elnöke Negyela László Márk (2002-).

Alapítására 2002. november 5-én, Árpád-házi Szent Imre napján került sor. Céljai a keresztény értékek közéleti síkon való bemutatása, felvállalása, a keresztény fiatalok érdekvédelme, a keresztény ökumené helyi és regionális szintű elősegítése, kulturmisszió.

Legismertebb rendezvénye az „Esték a ferenceseknél”, mely Szabadka kulturális életének része. Szakrális rendezvényei közül megemlítendő az „Ádventi gyertyagyújtás”. Az advent vasárnapjain végzett vesperás keretében megtartott igehirdetésen Szabadka katolikus, evangélikus és református közösségei egyaránt bekapcsolódnak. A kezdeményezést XVI. Benedek pápa 2005-ben köszöntötte.

2009-től Adveniat regnum tuum Egyesület néven folytatja tovább tevékenységét. Az Egyesület a TUUM rövidítést használja. A névváltoztatással egyidőben a TUUM "Kövess Engem!" című folyóirata is új nevet és új külsőt kapott. Ni(c)kodémus - A haladó szellem címmel jelenik meg. 2009-ben Zsinagóga.com néven indította el a szabadkai zsinagógaval foglalkozó kutatási műhelyét. 2010. májusában az Egyesület megkezdte a szabadkai zsidó temető digitális archíválását."

 "II.korszak 2009-; Adveniat regnum tuum Egyesület

A Vajdasági Keresztény Ifjúság 2009-től TUUM Egyesület néven folytatja tovább tevékenységét. Célja a keresztény közéletiség megteremtése, az évezredes keresztény, európai értékek védelme és bemutatása. Tagjai olyan, a magyar történelmi egyházak valamelyikéhez tartozó, értelmiségi fiatalok, akik hiszik, hogy az Isten országa már itt, a Földön elkezdődött, akik hiszik, hogy a teremtett világ védelme az ő felelősségük is, akik szakrális és profán világban egyaránt az Igazságot keresik. Az Egyesület új arculatához igazodik a Ni(c)kodémus című folyóirat is."

 

    Azt teccik kérdezni, hogy mi közünk nekünk, magyar zsidóknak, ehhez a misszionárus ("kulturmisszió"!) társasághoz?

 

Csak annyi hogy ezek eluralkodtak a gazdátlan szabadkai zsinagógán, ott "kutatási mühelyt"  gründoltak és "megkezdték a szabadkai zsidó temető digitális archiválását".

 

    Ezért valaki a Sip utcában a szárnyai alá vette őket és most a Mazsihisz pénzeli a szerb katólikusok ezen misszionárus szervezetét.

 

  Nem teccik elhinni, ugye? Mi találtuk ezt ki? Tessék csak elolvasni, egy sor mindössze:

 

31.

Udruženje – „Adveniat regnum tuum“ – Egyesület

Zsidó értelmiségiek Szabadkán a Kiegyezéstől 1950-ig

200,000

 

    A Mazsihisz legutóbbi pályázati nyerteseinek listájában, a hetedik (utolsó) kategória, utolsó tétele ez, amely 200.000 forintot irányoz elő egy katólikus, misszionárus szervezetnek, egy teljesen érdektelen könyv állitólagos kiadására.

 

    Ki a felelős ezért? Miféle érdekcimboraság hozta tető alá ezt a határozatot, "miközben Ujpesten éheznek" (az üvig kedvenc szavajárása). Persze kétszázezer forint ma nem sok pénz. De amikor egy érdemleges zsidó tárgyu könyv sem lett támogatásra érdemesitve – miért kell egy csőd előtt álló zsidó szervezetnek a katólikus missziót anyagilag támogatni.

 

 A Tuum "Egyesület"et, (milyen ártatlan, semmitmondó név mögé bujnak napjaink misszionárusai) valaki nagyon menedzseli a sipuccában, mivel már több pozitiv, söt örvendetes hir jelent meg róla a honlapon. Ki lehet ez? Kideritjük. Miért teszi ezt? Kideritjük.

                                                                   *

     Ha nem szándékos a misszionárusok menedzselése, hanem ez  "megszokásból", tudatlanságból, vagy nemtörödömségből történik – akkor jön a fenti cim második része – a T I M T U M. Ez a héber szó magyarul bárgyuságot, eltompulást, butulást jelent...

                                                                        *

MIKET MONDOTT A KIRUGOTT TÁBORNOK AZ ÜV.IG.RŐL MIELŐTT JÓBA LETTEK? – erről legközelebb

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése