2013. március 14., csütörtök


AMIKOR A "RABBITESTÜLET" TILTAKOZIK...
     Archivumunkban, mint minden rendes zsidó házban, szintén peszach előtti nagytakaritás 
folyik, folydogál, mint a Kőrös vize. Ennnek során előkerült a fenti dokumentun, amelyben 
a pesti rabbi "testület", mármint a sipuccai, vehemensen tiltakozik valami vagy valaki ellen. 
Ilyen agilitás ritkán található az alulirott rabbiknál – ezért is érdekes a kérdés, mi ütött beléjük 
nagy hirtelen? Talán a szombatszegések ellen tiltkoznak, vagy az egyre ritkább zsidó esküvőket siratnák, esetleg a brit milák teljes negligálását?
 A szőveg nem erre mutat.
 Esetleg a jogtanácsos jogtipró kirúgása ellen kellnek ki a zsidó igazság bajnokai? Ez sem 
logikus, egyrészt a dátum miatt, másrészt mivel a mániákusan nótórius feljelentő is aláirt itt, 
ami ellent mondana spicliskedésének.

Akkor mégis miről van itt szó? Talán az aki ellen irányul ez a tiráda - tudja? Hálásak 
lennénk ha közölné velünk. Megigérjük hogy nem kommentáljuk.

Csak közzétesszük.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése