2013. március 24., vasárnap

A HETI SZIDRA CHASZID SZEMSZÖGBŐL – SMINI 2013(PESZÁCH UTÁN)

 

           A SZENTÉLY ŐRIZETE

 

"És megjelent az Örökkévaló Dicsfénye az egész nép előtt"

(Mózes 3, 9, 23).

 

       Ebben a szakaszban – Smini -   elbeszéli a Tóra miként állitották fel Izrael fiai elsőizben a Hajlékot. Ez Niszán hó elsején történt és az isteni Dicsfény – a Schiná -  ragyogott a Hajlékon. Ahogy az Irás közli velünk : "---és kimentek és megáldották a népet és megjelent az Örökkévaló Dicsfénye az egész nép előtt" (uo).

 

      Azonban a Dicsfény tartőzkodása a Hajlékban – nem volt örökös. A hely maga ahol állott – nem lett megszentelve és miután a Hajlékot szétszedték és a zsidók onnan tovább vonultak – a hely profán maradt miután a Hajlék ideiglenes ottléte nem szentelte azt fel.

Ezzel szemben a jeruzsálemi Szentély, ahol az  Örökkévaló dicsfénye nagyobb mértékü volt – a szentség még azután is megmaradt, hogy az ellenség lerombolta. Ide vonakozik Maimonidés azon megállapitása hogy "annak dacára hogy elhagyatott és kietlen (a Szentély) továbbra is szentnek számit" (Bét Hábchirá, 6, 15).

 

     A MICVA ÉRVÉNYES MA IS

 

                        Ez az alapja annak hogy a félve-tisztelet parancsolata és halachái a mai napig is érvényesek. Ugyancsak Maimonidés irja, kötelező erővel, hogy "annak ellenére hogy a Szentély lerombolva áll és puszta a helye –a zsidó ember köteles félve tisztelni azt – ugyanúgy ahogy akkor tette amikor felépülve állt és müködött Jeruzsálemben. Ne menjen be ahová nem szabad bemenni stb". (uo)

 

     Itt felmerül egy érdekes kérdés: Szintén Maimonidés irja (uo. a fejezet végén), hogy az egyik tevőleges micva a Szentély őrzése. Ez az őrszolgálat nem az ellenség ellen van, hanem egyfajta diszőrség, az isteni Dicsfény tiszteletére, mert – mint a Midrás mondja – "nem ugyanaz ha egy palotát őriznek, vagy ha nem őriznek" (Midrás Zutá, Korách, 18,4).

 

Ezt a parancsolatot annak idején a kohaniták és leviták teljesitették, ők álltak több helyen diszörséget. Mivel azonban ma is ott van a Schiná a lerombolt templom helyén – a micva ma is aktuális, de nem láttunk ezidáig semmi

hajlandóságot vagy igyekezetet Izrael nagyjai részéről ezen micva betartására.

 

       ÉLETMENTÉS MINDENEKELŐTT

 

     A kérdést kihegyezi az az alapvető hit ami abban jut kifejezésre hogy "minden nap várom hogy jön" (a Messiás)ahogy azt a 13 hitágozatban mondjuk (Áni Máámin). Hiszen minden nap, minden percben, lejöhet a harmadik Szentély az égből (Rási és Toszfot, Suká 41, stb) –és akkor őrzés nélkül marad, amig megszervezik és előkészitik az őrséget. Miért nem gondoskodnak tehát őröket állitani napjainkban is, ott ahol szabad és lehet felmenni a templomhegyre?

 

    A válasz az lehet, hogy a Temlom lerombolása óta – immár 2000 éve – a Szentély helyének őrzése életveszélyes lehet.Ha a gójok látnák, hogy a zsidók őrőket állitanak a Templomhegy körül – lehet hogy megtámadnának őket. És miután Pikuách Nefes (életmentés) mindenek előtt – ez a micva is elodázódik, amig meg nem érkezik a teljes megváltás.

 

Mindez azonban csak a fizikai értelemben vett őrségre vonatkozik, amit nem vagyunk képesek müködtetni, mivel tartunk a gójokkal való konfliktus veszélyeitől. Ez nem vonatkozik a micve szellemi  vetületeire, amelyek érvényben vannak ma is és igy  be kell tartanunk az őrség parancsolatát – annak szellemi vonatkozásaiban.

 

      A SZELLEMI SZENTÉLY

 

 Mit jelent ez?

 

    Minden egyes zsidó ember egy Hajlék az Örökkévaló számára. Ugyancsak háza és holmijai amelyek segitségével ő az Örökkévalót szolgálja. A Tóra arra tanit bennünket , hogy mindez egyfajta őrzést igényel  -egyfajta diszőrséget az istenszolgálat minden megnyilvánulásának.

 

Egy zsidó embernek megkülönböztetett tisztelettel kell viselkedni mindennel ami a Tórához és parancsolataihoz tartozik. Szent könyvek, kegyszerek – minden ami az istenszolgálat része, annak jelképe vagy tartozéka.

 

Ez a tisztelet amit ezeknek  a "privát" dolgoknak adunk – előkészitésnek számit a megujitott szentélybeli diszőrségnek, a harmadik Szentélyben, rövidesen, napjainkban 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése