2011. március 8., kedd

FÉNY DERÜLT  AZ ÁLNOK HAZUGSÁGRA!

 

ERDŐ BIBOROS NEM VÁLLALT
"VÉDNÖKSÉGET"
 A DOHÁNYBAN RENDEZENDŐ
NŐI  SZINHÁZ-CIRKUSZRA

 

 SCHWEITZER AZ EGYETLEN "VÉDNÖK" * FELZÚDULÁS A ZSIDÓ VILÁGBAN * AZ IZRAELI ÉS AMERIKAI  SAJTÓ ÉRDEKLŐDIK * LEVÉLVÁLTÁS A BIBOROSSAL ÉS A V.O.SAL

 

    "Naftali Kraus úr mellékelt levele alapján csak megerősiteni tudom ezt az álláspontomat. Eszerint zsinagógákban rendezett koncertek ügyében nem tekintem sem fővédnöknek, sem illetékesnek magam. A Dohány utcai zsinagógában tervezendő koncertre nézve, kizárólag a Mazsihisz illetve a Hitközség vezetőit tekintem kompetensnek" –

 

   Ezt irja, többek között, Erdő Péter biboros, primás, érsek, az Esztergom-Budapest érsekség és egyben a magyar katólicizmus feje, Zoltai Gusztáv üv.ig.nek a Sip. u.12-be. Ez egyben válasz  Naftali Kraus levelére is, amelyben kéri a biboros primást, ne adja kezét a blaszfémiához, egy zsinagóga meggyalázásához, "művésznők" által – ami idegen egy zsidó templom lelkületéhez. Az Érseki Hivatal megküldte a levél másolatát Naftali Krausnak, amit itt közlünk

 

  Előljáróban Erdő biboros úr elmondja, hogy "Több mint egy évvel ezelőtt Mága Zoltán müvész úr kérésére fővédnökséget vállaltam egy olyan koncertsorozat felett, amelyet a müvész  t e m p l o m a i nk b a n   kivánt megrendezni jótékonysági céllal. Azt azonban kikötöttem, hogy katolikus templomokban tervezett koncertek esetében előzetesen nyujtsák be jóváhagyásra programjukat az illetékes egyházi hatósághoz - - -"

 

   "Természetesen soha nem állt szándékomban más felekezetek templomi rendezvénye ügyében nyilatkozni, vagy védnökséget vállalni, hiszen azokban az adott egyházak vezetői az illetékesek.

 

Naftali Kraus úr mellékelt levele alapján csak megerősiteni tudom ezt az álláspontomat. Eszerint zsinagógákban rendezett koncertek ügyében nem tekintem sem fővédnöknek, sem illetékesnek magam. A Dohány utcai zsinagógában tervezendő koncertre nézve, kizárólag a Mazsihisz illetve a Hitközség vezetőit tekintem kompetensnek" .

 

     EDDIG ERDŐ BIBOROS LEVELE, AMELY ÖNMAGÁÉRT BESZÉL ÉS EGY PER EGY CÁFOLJA A MÁGA-SIP UTCA HAZUGSÁGÁT A "VÉDNÖK"SÉGRŐL. A BIBOROS, NAGYON HELYESEN, NEM AVATKOZIK BELE EZEKBE A "ZSIDÓ DOLGOKBA" ÉS NEM TÁMOGATJA A BLASZFÉMIÁT, AMIT  NAGYON PÉNZÉHES, DE ANNÁL FELELŐTLENEBB ELEMEK PRÓBÁLNAK RÁKÉNYSZERITENI A MAGYAR ZSIDÓSÁG "ZÁSZLÓHAJÓJÁRA".

 

  (Zárójelben: a magyar neológia marginális elemei, a vegyesházas álzsidók, igy érvelnek: mit érdekel benneteket a Dohány, ahová be sem léptek az orgona miatt?!

 

      Válaszunk: valóban nem lépünk be, mert a Halacha tiltja (szombatszegés orgona által és női kórus), de ettől még a Dohány zsinagóga marad sokak szemében. Az orgonát ki lehet tenni, akárcsak a nőket a kórusból (nem "kihalás által", ahogy a Dohány tábornok "rabbija" ajánlja) és ezzel kóser lesz, minden zsidó számára. De ha egy  tisztes polgárházban kiönt a v.c., akkor a megoldás nem nyilvános házat csinálni  a házból, hanem hivni egy szerelőt...).

 

   Hogy az olvasó Pesten és New-Yorkban, pontos képet kapjon, közlünk itt két levelet: egyiket a fentemlitett Erdő biborosnak, mig másikat "védnök" társának, a volt országos főrabbinak küldtük. Erdő Péter válaszolt, Hoffer Ármin unokája – nem. Az utóbbi azt sem kérte, mutassák be neki a programot, mint ahogy a katólikus kollega kérte...

 

LEVÉL A BIBOROS PRIMÁSNAK

 

 

Bh, 23 Adar 1, 5771 / 2011, február 27

 

 Igen tisztelt Erdő Péter biboros primás úrnak

 A magyar katólikus egyház fejének (*)

 

     Kedves és tisztelt  biboros exellenciás  Uram!

 

    Nagyon szépen kérem, engedje meg hogy egy – nekünk – nagyon fontos  ügyben személyesen forduljak Önhöz egy nagy kéréssel:

 

     Március 20.ra terveznek a budapesti Dohány zsinagógában egy monstre zenei fellépést (Mága Zoltán és barátai) amelyen ismert énekesnők is résztvesznek. Őn és Dr Schweitzer főrabbi szerepelnek mint azt est védnőkei. A program úgy van bekonferálva, mint  "egyházi (templomi) zene".

 

   Engedje meg,  hogy röviden elmondjam: a zsidóságban nincs "egyházi zene" (mióta, kb. 2000 évvel ezelőtt, a Második  jeruzsálemi Szentély rombadőlt a római légiók által). A zsidóságban azóta nem használnak zsinagógákban zeneszerszámokat és az orgona használata a Dohányban – nyilvános szombatszegésnek minősül.

 

Énekesnők, vagy nők egyáltalánfellépése egy zsidó templomban, szigoruan tilos a zsidó vallási törvény (HALACHA) szerint. Ennek megszegése – sulyos blaszfémia, a templom  megszentségtelenitése, meggyalázása.

 

 Abból kiindulva hogy Őnnek nincs tudomása erről (mivel az énekesnők fellépését a szervezők titokban tartják!) – nagyon szépen kérem, könyörgők, közölje az illetékesekkel, (vagyis Zoltai Gusztávval, a Dohány körzet elnökével, aki "mellesleg" a mazsihisz ügyvezető igazgatója is) hogy semmisnek tekinti a védnökséget, és nem hajlandó segédkezet nyujtani a blaszfémiához. Mellékelem a Kultura.hu hirdetését, amely közli a tényt és a müvésznők neveit.

 

Kétségtelennek tartom, hogy az egyház rossz néven venné, ha egy ilyen belső ügyben, egy katólikus (fő)templomban, illetéktelen zsidó beavatkozás lenne egy olyan ügyben, ami kizárólag az egyházi hatóságokra tartozik. (A felmerülő jogos kérdésre, Dr Schweitzer főrabbi "védnök"ségével kapcsolatosan – nincs értelmes válaszom, hacsak nem hajlott kora és ami ezzel jár, valamint az, hogy őt is félrevezették).

 

     Tiszteletteljesen kérem exellenciádat, hallgassa meg egy idős,  ( 80. évét taposó) Pesten született zsidó kérését. Bölcseink azt mondták: "Boldog az a kor, amelyben a nagyok hallgatnak a kicsikre" vagy héber eredetiben: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים (Bab. Talmud, Ros Hasana, 25,b).

 

 E sorok irója egy izraeli iró ( korábban ujságiró), aki az elmult 21 évben 30 könyvet irt magyarul és adott ki Budapesten – zsidó témákban. A könyvsorozat neve: az ŐSI FORRÁS.

 

Tisztelettel és reménységgel, hogy exellenciád meghallgatja a szivből jövö kérést.

 

    Naftali Kraus

 

Rechovot, 76202,  Mendele str 6, Israel.

 

 (*)Szives elnézését kérem, hogy nem ismerem ki magam az egyházi megszólitási formákban és biztos nem jól irom itt, amit kell és illik. 62 éve élek Izraelben és a magyar nyelv ezen vetületét már elfelejtettem (vagy soha nem tudtam).

 

... ÉS A LEVÉL A (VOLT) "ORSZÁGOS"NAK

 

Bh, kedd,  28 Ádár rison, 5771 (2011. március 1

 

Mélyen tisztelt prof Schweitzer József (Jehuda)

(volt) országos főrabbi úrnak, a magyar rabbikar

Doyenjének, Hoffer Ármin zcl unokájának

 

B U D A P E S T

 

Sálom uvráchá!

 

Néhány nappal ezelőtt küldtem Önnek, a hivatal faxán, egy hébernyelvü levelet, amire ezidáig nincs válasz és ebből gondolhatom hogy esetleg nem kapta meg.

 

Ezzel egyidejüleg felhivott az űv.ig. és szavaiból kiderül, hogy nem hajlandók lemondani a Dohányban rendezendő "eseményt", amelyen "neves énekesnők" fognak megjelenni – példa nélkül álló blaszfémia a zsidó templomok történetében. Az illető üv.ig.  kijelentette hogy pénzre van szükségük, ez az "esemény" pénzt hoz a konyhára – és mindezt a közelgő hitközségi választásokkal hozta kapcsolatba.

 

Fölösleges mondanom, milyen méretü chilul Hásém fog okozódni emiatt világszerte  – de ez a Sip utca mai urait nem érdekli. Utánuk az özönviz.

 

   De , hogy ehhez a gyalázathoz Hoffer Ármin unokája segédkezet nyujtson? – ezt nem lehet ésszel felfogni. Nem is hiszem el  - nem tudom mivel verték át, csapták be a v. országos főrabbit, az egyetlent akit Hegyeshalmon túl is ismernek a zsidó világban, hogy védnöke legyen ennek a - - - nem is tudom erre a megfelelő magyar kifejezést. Csak az a pászuk jut eszembe, hogy משיב חכמים אחור ודעתם יסכל....

 

Nagyon szépen kérem, Háráv Schweitzer, legalább a nagyapjára való tekintettel, tegye közhirré hogy semmisnek tekinti a védnökséget és ellenzi ezt a חילול השם  fesztivált. Ezáltal mindketten abba a kategóriába kerülünk, hogy ידינו לא שפכו את הדם הזה.... A mi korunkban már kell gondolni az ajlem hábóra is , és megtérni egy nappal előbb...

 

     Ugyancsak kérem, hozassa titkárnőjével tudomásomra, hogy megkapta ezt a levelet, hogy tudjam, mindent lehetőt megtettem (irtam a biboros primásnak is, lehávdil)  és elegett tettem a והייתם    נקיים מהשם ומישראל kötelességének.

 

     Minden jót, hoszú és egészséges életet kivánok a nagyapja emlékéhez méltó v. országos főrabbinak.

 

    Naftali Kraus

 

Rechovot, 76202, Mendeli str 6, Izrael

 

Csatolva: Az előző héber levél és a hirdetés az énekesnőkről

 

           

                                                     *

MOST HOGY A BIBOROS PRIMÁS REAGÁLT A LEVÉLRE ÉS SZÉTPUKKASZTOTTA A SIPUTCAI HAZUGSÁG LÉGGÖMBJÉT

 – LEHET REMÉLNI, HOGY AZ UTOLSÓ PILLANATBAN A V. ORSZÁGOS IS MEGTÉR ÉS VÉTÓT EMEL A GYALÁZAT ELLEN?

1 megjegyzés: