2013. augusztus 6., kedd

NŐK A BIBLIÁBAN

 

          BOSZMÁT, JEHUDIT – ÉZSAU FELESÉGEI

 

     Bár Ézsau unokatestvérünk nem nagyon szimpatikus szinben van feltüntetve a Bibliában – a méltányosság okán nem érezzük magunkat felmentve, hogy feleségeiről röviden ne számoljunk be. Bár a történelem folyamán Ézsau felvette Edom és Róma kettős, élesen Izrael-ellenes szerepét – mégis csak Izsák ősapánk fia és Jákob ősapánk fivére volt. Felesége tehát menyei, illetve sógornői voltak a két ősapának.

 

         Ézsau először negyven éves korában nősült. Ekkor elvett egyszerre két chitita leányzót, Jehuditot, Beéri lányát és  Boszmátot Élon lányát (1. Mózes,  26, 34). Az irás tanusitja (uo.) hogy mindjárt az elején bosszuság forrása voltak Izsáknak és Rivkának, "mivel bálványimádók voltak" (mondja a Midrás) és mivel Ézsau nem tanult apjától és nem választott magának feleséget a rokonságból, vagyis a cháráni Lábán családjából.

 

     A Midrásbölcsek, akik igen nagyon nem kedvelték Ézsaut és mindazt amit ő jelentett napjaikban – minden cselekedetét negativen értékelték. Azt hogy 40 éves korában nősült – aminek lehettek objektiv okai, lévén Ézsau vadász, aki naponta kockáztatja életét – oda magyarázták, hogy apját akarta ezzel utánozni, mivel Izsák is 40 éves volt amikor elvette Rivkát. "Amig negyven éves nem lett – Ézsau férjes asszonyokra vadászott és elvette őket férjeiktól. 40 éves korában – apját utánozva – megnősült" (Börésit rábbá, 65,1).

 

     Amikor a szülők elküldték Jákobot, hogy menjen el Lábánhoz, Cháránba és vegyen magának onnan felséget – Ézsau kihallgatta a beszélgetést, amelyben anyja, Rivka, azt mondja Izsáknak: Megundorodtam az élettől a chettita lányok miatt! Ha  Jákob is ilyen chettita lányt venne feleségül, az ország lányai közül – minek élek én?! Ekkor Izsák megáldotta Jákobot és mondta neki, hogy ne vegyen feleséget a kanaánita lányok közül. És  látta (Ézsau), hogy Jákob szót fogadott és elment – ekkor "(be)látta Ézsau hogy rosszak a kanaánita lányok apja szemében... és elment Ézsau Jismáélhoz (aki nagybácsija volt) és elvette Mochlátot, Nevájot hugát, Jismáél, Ábrahám fiának a lányát – feleségei mellé, feleségül" (1. Mózes, 28, 8-9).

 

                                                          * * *

   Ézsaunál tehát leesett a tantusz. Látta és belátta, hogy szüleinek nem tetszenek a kanaánita lányok; hallotta hogy elküldték Jákobot Cháránba, Lábán házába, ahonnan Rivka is származott és ő is lépni kényszerült. Öccse mintájára ő is "elment", de nem Lábánhoz, ahol esetleg elvehette volna Leát – hanem Jismáélhoz, a nagybácsihoz, aki család volt ugyan, akárcsak Lábán, de valahogy nem az igazi és elvette egyik lányát, Mochlátot, "feleségei mellé", vagyis nem vált el chittita felségeitől, hanem vett egy továbbit.

 

Pszikta rábbá (12, 17) tömören jellemzi Ézsau feleségeit: "ment és elvett gójtekat, akik füstöltek bálványaik előtt és Izsák megvakult a füsttől". (A gójte kifejezés költöi túlzás, hiszen akkor nem lévén zsidók, mindenki gój és gójte volt, Lábán is és lányai is, csak ők a családhoz tartoztak szegről-végre és főleg nem voltak kanaániták, a romlott náció tagjai).

 

       

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése