2013. augusztus 17., szombat

לקט, שיכחה ופיאה

 AMI A MULT HETI SZIDRÁBÓL KIMARADT

KI TÉCÉ: A KURTIZÁN ÉS A ROSSZ  ÖSZTÖN

 

Szakaszunk egyik legjellegzetesebb fejezete a zsidó háboru egyik mozzanatával foglalkozik, azt szabályozza. Éspedig: mi a teendő akkor, ha az ellenség – a pogány gojok -  bevett szokásukat követve, kurtizánokat vet be hogy demoralizálja a vele szemben álló felet – történetesen a zsidókat.

 

   A  Sittimben történtek egyértelmüvé tették (lásd Bálák  szakaszában, 4Mózes,  25, 1-9)   ,hogy a zsidók sem immunisak, ők sincsenek fából, és a férfiak nem igen képesek ellenállni az idegen némberek csábitásainak.

 

   Hogy kifogja a szelet a rossz ösztön (Jécer Hárá) יצר הרע vitorlájából – a Tóra itt egy huszárvágással... megengedi hogy a zsidó hadfi elvegye feleségül a kurtizánt aki a "szép fogolynő" (אשת יפת תואר) néven fogalommá vált a zsidó exegetikában.

 

A  Tóra, ahelyett hogy szigoruan tiltaná ezt, azt mondja:

 

"Ha hadba vonulsz ellenségeid ellen, és az Örökkévaló, a te Istened a kezed­be adja őket, és foglyokat ejtesz közülük, és látsz majd a foglyok között egy szép nőt, akit megkívánsz és feleségül akarod venni: vidd őt a házadba, vágja le a haját, növessze meg a körmeit, vesse le fogoly ruháit, és sirassa meg szüleit egy teljes hónapon át. Utána közeledhetsz hozzá és feleségeddé teheted" (5Móz 21,10-13).

 

 Exegétáink egyöntetü felfogása szerint ez a humánus intézkedés, amely a népek háboruiban nem található – kizárólag a rossz ösztön  ellen irányul. Ezt Rási itt egyértelmüen kimondja (a Midrás alapján): "Nem beszél itt a Tóra másról – csak a rossz ösztönről "(vagyis ellene). Lehet ez úgy is értelmezni , hogy ez preventiv intézkedés "ha nincs megengedve – elveszi tilosban" (Rási).

   Jonatán Eibshüts azonban úgy érti, hogy annyiban irányul a rossz ösztön ellen , hogy leszereli, semlegesiti azt. Ugyanis, ha ez eleve megengedett, akkor már nem érdekli a rossz ösztönt. Ő csak a tiltott gyümölcsöt kedveli---

 

    Hogyan lehetséges hogy elvesz a fogoly sikszét – ha az nincs megengedve? – kérdi a lublini "Látnok" és egy chaszid magyarázatot ad a dolognak.

 

   "Mert kiről van itt szó? – kérdezi. Hiszen amikor hadba vonulnak, kihirdetik, hogy "aki fél és gyengeszivü" az fel van mentve és menjen haza. Erre mondja r' Josz Háglili hogy arról az emberről van szó, aki fel van mentve, mert "fél a vétkeitől és következményeiktől. Tehát, marad az aki nem fél, vagyis biztos abban hogy nincsenek vétkei...

 

 "Egy ilyenről feltételezhető , hogy magáévá tenné a szép fogolynőt – ha a Tóra nem engedné meg neki---

 

***

   Érdekes – mondja egy másik chaszid chaszid gondolkodó, aki észrevette hogy az Irás itt egyesszámban  beszél ("Ha hadba vonulsz...) és nem mondja hogy "Ha hadba vonultok...- ami logikus lenne.

 

     Azért – mondja – mert csak akkor lehet legyőzni az ellenséget, ha egység honol, ha az egész nép egy emberként vonul hadba---

 

***

     Miért Rásinál ez a kacifántos szöveg ("Nem beszél itt a Tóra másról – csak a rossz ösztönről "(vagyis ellene). Hiszen mondhatná egyszerüen úgy hogy "itt a Tóra a rossz ösztönről(ellen) beszél.

 

Igen,  magyarázza "Perách Levanon", de vegyük figyelembe amit a Talmud a nők érdemében mond (BT, Jevámot  63a) "---felnevelik gyermekeinket és megmentenek bennünket a vétkezéstől".

 

Nos a "szép fogolynő"ről mondja a Talmud, hogy a vége az lesz – annak dacára hogy a Tóra itt megengedte – hogy  gátlástalan, megátalkodott fia születik(mivel ezzel foglalkozik a következő alfejezet(5Mózes,21,18-21)- Igy nem lehet mondani róla, hogy "felneveli". Marad tehát csak az, hogy "megmentenek bennünket".

 Igy érthető a szöveg_: "nem beszél itt a Tóra másról –csak a rossz ösztönről", mivel a jó gyerek nevelése nem jön számitásba nála...

 

***

  Maga a Báál-Sém-Tov  szellemi vonatkozásban értelmezte a verset: "Ha hadba vonulsz ellenségeid ellen, és az Örökkévaló, a te Istened a kezed­be adja őket, és foglyokat ejtesz közülük..." mondván: Ha hadbavonulsz – egyes számban , mivel minden egyes zsidó embernek nincs nagyobb ellensége mint rossz ösztöne és ha kikellsz  ellene, "az Örökkévalóa kezedbe adja öt", vagyis a Tóra igéri neked hogy legyőzöd őt,  sőt "foglyokat ejtesz..." – vagyis befogod a rossz ösztönt is az Örökkévaló szolgálatára!

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése