2013. augusztus 24., szombat

לקט, שיכחה ופיאה

KI T'ÁVÓ: AMI A MULTHEtTI SZIDRÁBÓL KIMARADT

     A GALUT – A GYÜLÖLKÖDÉS MIATT

 

 Szakaszunk egyik fő jellemzője az itt megismételt áldások és átkok felelevenitése, amivel már a harmadik Könyv (Vájikrá) végén, Böchukotáj szakaszában találkoztunk. Itt a Tóra egyértelmüen kimondja, hogy Izrael, vagyis a zsidó nép (beleértve a pesti Weisz bácsit és Kohn nénit) szövetséget kötöttek az Örökkévalóval. A Szövetség megszegése súlyos következményekkel jár.

Voltak idők amikor nem vettük ezt komolyan, eltévelyegtünk és idegen mezőkön legelésztünk. Csak amikor már késő volt, Ausvitz után, vettük észre mit mond itt a Tóra:

      "És elszór téged az Örökkévaló minden nép közé a föld egyik végétől a föld másik végéig, és szolgálsz majd ott más isteneket,amelyeket nem is­mertél, sem te, sem őseid, fát és követ. És azok között a népek között nem lesz nyugtod...hanem ad neked ott az Örökkévaló nyugtalan szívet, elepedő szemet és fájó lelket. És életed bizonvtalan lesz elótted, és félelem fog el éjjel és nappal, és nem hiszel az életedben. Reggel azt mondod, bárcsak este lenne, és este azt mondod, bárcsak reggel volna már"(5Mózes, 28,64-67 ).

 

Miután ez mind bekövetkezett, mondják Bölcseink hogy az első Szentély a három fő vétek miatt pusztult el: bálványimádás, fajtalankodás és emberőlés. Ezzel szemben a második Szentély, ahol ez nem állt fenn – az oktalan gyülölködés miatt pusztult el.(BT, Joma,9b

*

".....mivel nem szolgáltad az Örökkévalót, a te Istenedet, örömmel s vidám szivvel---" (5-Mózes,28, 47).

 

Figyelemre méltó – mondja r' Bunim a psiszhai cáddik,  - hogy a Tóra itt nem részletezi a vétkeket amik miatt a büntetés jár (csupán előljáróban, nagy általánosságban, mondja, hogy nem hallgattatok a szavára), csak itt van az egyetlen könkrét indok, mivel nem szolgáltad őt örömmel.

Innen tanulták a chaszidok hogy az Örökkévalőt, örömmel és vidáman kell szolgálni, ahogy a Zsoltáros is mondja : "Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel, vigadozva járuljatok elibe"(100,2)

*

Egy kocki chaszidról mesélték hogy egyszer olyan nagy beteg volt, hogy a halálán járt. Az ágyát köeülvevő chaszidoknak azt mondta: Csak azt fájlalom és az bánt most, hogy nem tudok veletek táncra perdülni-

Ugyanis – mondta – látom hogy rövidesen meghalok, tehát ez az Örökkévaló akarata. Eszerint most egy micvet teljesitek és azt örömmel kell teljesiteni...

*

Istenszolgálat öröm nélkül – igy egy rabszolga, vagy egy leigázott ember szolgálja a kényurat, durcásan, dacosan- Egy szabad ember örömmel szolgálja Istenét. (Reb Chájim Mivolozsin)

*

A kocki rebbe nevében mondták, hogy a pászuk (ki)forditva is megállja a helyét: Őrültél, örömödet lelted abban hogy nem szolgáltad az Örökkévalót!...

* 

"Keménytekintetű (szemtelen) nép"

 

Ezt hozzá rád az Örökkévaló, ha nem viselkedsz úgy ahogy kell (az átkokból, 28,50). A Talmud ezt úgy értelmezi ,hogy ez "Germámia az edomita, akik ha elszabadulnak, lerombolják az egész világot" (TB, Megilla,6)

(Mielőtt tovább mennénk: Germánia héberül – Németország. Ezt állapitja meg a Wilnai Talmudra irott jegyzeteiben, rabbi Jákov Emdin)

 

Erre mondta a kubavitsi rebbe, r' Sálom-dov Beer Schnéurson egyik beszédében, 1916-ban (az első világháboruj kellős közepén) Szimchát Tórakor, hogy

 

"---hagyományként kaptam, hogy a mezritsi Mággid (a Bást utódja), átadott az Álter rebbenek (Rsz Miladi), bizonyos kulcsmondatokat, a világ  népei  vonatkozásában . kivéve Németországot, amelyre azt mondta, hogy bennük nincs egy szemernyi szentség sem. Egészében rossz, úgy ahogy van és ezért lábbal tapossa, szégyentelenül, az egész világ erkölcsi normáit és az emberi viselkedés törvényeit. Nincs mit remélni tőle------"

 *

"Nincs vevő!" (uo, 68)

        A figyelmeztető átkok sorozata azzal végződik, hogy "majd el akarod adni magadat (a galutban, az ellenségnek) szolgának ---- – de nincs vevő!". Volt aki ezt úgy értelmezte, hogy a fogságba esett zsidó olyan ellenség kezébe kerül, ami maga is szolga (volt) és ezek a legrosszabb, leggonoszabb elnyomók...

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése