2013. augusztus 16., péntek

  "A MAZSIHISZ ALAPSZABÁLYA OLYAN MÉRTÉKBEN

DILETTÁNS ÉS HIÁNYOS, HOGY ALKALMATLAN

SZEREPE BETÖLTÉSÉRE"

 

VILLÁNYI TIBOR, VJB ELNÖK, LEVELE

A MAZSIHISZ KÖZGYŰLÉSE KÜLDÖTTEI RÉSZÉRE

 

"Tisztelt Küldött-társaim!

 

Talán vagyunk többen olyanok, akiket nem lepett meg a Horovitz-Heisler-levélváltás,  (LÁSD A BLOGBAN A MULT HÉTEN) sem tartalmában, sem stílusában.

 

 A Választási és Jelölőbizottság véleménye azonban ismét rámutatott arra, amelyre mi, győriek már a ,,választási kampány" idején minden bennünket felkereső jelöltnek hangsúlyosan felhívtuk a figyelmét:  a MAZSIHISZ hatályos alapszabálya jogtechnikai szempontból olyan mértékben dilettáns és hiányos, hogy alkalmatlan szerepe betöltésére. Csak példálózóan: az alapszabály nem tartalmazza a választott vezetői tisztségek megszűnésének eseteit, a választott funkciók időbeli egymásra csúszásának lehetőségét nem zárja ki,sőt előrevetíti, adós az alapszabálysértés következményeinek meghatározásával, stb.,stb.

 

Teljesen függetlenül az említett levélváltástól, meggyőződésem, hogy ilyen ,,alapszabállyal" nem lehet felelősen működtetni egy jelentős javakkal és összegekkel gazdálkodó sokérdekű szövetséget.

 

Több éve az alapszabályi felszólító rendelkezés ellenére sem került sor az Alapszabály kötelező mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat megalkotására, ilyenre még tervezet sem készült a VJB elnökétől  kapott korábbi  tájékoztatás szerint.

 

Éppen ezért, annak érdekében, hogy a MAZSIHISZ megnyugtató belső szabályok alapján láthassa el felelősségteljes munkáját, másra fordítható energiákat ne a belső szabályok hiányosságaiból adódó parttalan viták vonjanak el, javaslom, hogy a közgyűlés soron kívül hozzon létre egy felelős bizottságot egy működőképes és korrekt alapszabály, valamint szervezeti-működési szabályzat megszövegezésére.

 

Ugyanakkor nem tartanám szerencsésnek, ha e munkában vezetőként vennének részt azok a személyek, akik a mostani szabályozatlanságért korábbi tevékenységükkel vagy mulasztásukkal felelősek. Az utóbbi közgyűléseken lehetett szakszerű és higgadt jogászi hangokat is hallani, jobb lenne az ilyen munkát pozícióvágy és személyes érdek nélküli hozzáértőkre bízni.

 

Ellenkező esetben marad ami volt:  a továbblépésre alkalmatlanság, a külső szemlélők vagy sajnálkozó, vagy lenézően kárörvendő tekinteteitől kísérve.

 

Jelen levelemben hangsúlyozottan és csakis eljárási-technikai kérdésekre koncentráltam. Egy új alapszabály előkészítése során felvetődhetnek ezeken túl tartalmi kérdések is, ezekre a válaszadás azonban nem a most általam javasolt szakbizottság, hanem kifejezetten a közgyűlés és a rabbiság hatásköre lesz, az teljesen külön témakör, ezért most nem is érintem.

 

Kérem tisztelt Küldött-társaimat, álláspontjukról  szíveskedjenek tájékoztatni mindannyiunk számára elérhető módon, hogy egy gyors, de hatékony együttgondolkodást követően mihamarabb érdemi lépéseket tehessünk.

 

Győr, 2013.augusztus 15.

 Hittestvéri üdvözlettel:

 Villányi Tibor

Győri Zsidó Hitközség elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése