2013. szeptember 13., péntek

JOM KIPUR  - SZOMBATON (9.14)

     GYERTYAGYUJTÁS ZSIDÓ NŐKNEK!!!

יום הכיפורים תשע"ד

MA – 18.42

                 Az idők – budapestre értendők

 A szombat és ünnep fogadó, péntekesti gyertyagyujtás, a zsidó nők privilégiuma, előjoga.

 

Ez a három specifikus női micva egyike és a szombat / ünnep fényei idillikus békességet árasztanak a zsidó házakban. Ez a jó zsidó házasság – egyik – titka.

 

A Halacha előirásai szerint férjes asszonyok gyujtanak gyertyát - (zsidó!) férjük jelenlétében. Haszidoknál szokás, hogy hajadon lányok is gyujtanak gyertyát – egyet – mihelyt el tudják az áldást mondani. Férjes asszony két gyertyát gyujt, vagy többet, aszerint  ahány gyermeke van.

A sábbát/ünnep fényei nem férnek össze a rádió hangjával és/vagy a tévé villogásával. Ez két homlokegyenest ellenkező médium. Péntek/ünnep este kizárjuk házunkból a külvilágot és szellemi életet élünk a szombat fényei mellett.

 

Tehát ma estefelé – JOM KIPUR, A NAGY BÖJT ELŐESTÉJÉN- 18.42 órakor- a háziasszony meggyujtja a gyertyákat és elmondja az áldást:

 

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHÁDLIK NÉR SEL

SÁBÁT  VÖSEL JOM HÁKIPURIM

HÉBER ERDETIBEN:

 

ברוך אתה ד', אלוקינו מלך העולם,

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים

Magyarul: Áldott vagy te, örök Istenünk, a világmindenség ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival és meghagyta, hogy meggyujtsuk a szombat és a Jom Kipur fényeit.

UTÁNA MONDJA A HÖLGY A SECHEJÁNUT, HOGY MEGÉLTÜK EZT AZ IDŐT:ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

          ÁLDOTT VAGY TE ÖRÖK ISTENÜNK

A VILÁG URA, AKI ÉLETBEN TARTOTT ÉS

MEGŐRZÖTT BENNÜNKET ÉS ENGEDTE

MEGÉRNÜNK EZT A MAI NAPOT!

               שבת שלום –  וגמר חתימה טובה

..................................................................

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése