2013. szeptember 13., péntek

    ונסלח לכל עדת בני ישראל
 ולגר הגר בתוכם 
  כי לכל   העם בשגגה!(במדבר,טו,כו)

    סלח נא לעוון העם הזה
כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה 
ממצרים ועד הנה...
    ויאמר ה' סלחתי כדבריך!(שםת יד, יט-כ)


Jom kipur előtt

 

B O C S Á N A T K É RÉ S

        Ilyenkor, a Félelmetes napok előzetesén, , szokásos, illő és kötelező elnézést, bocsánatot kérni az elkövettetekért – amiket nem kellett volna elkövetni.

 

Egy ujság, honlap vagy blogg elsősorban ott és akkor vétkezik, amikor nagy sietségében és/vagy megfelelő és ellenőrizhető információk hiján – megsért vagy megbánt valaki(ke)t, akaratlanul, vagy – néha- készakarva.

 

Ezért, vagy még ennél rosszabbakért, mások párbajoznak, néha a gyilkos szó gyilkos fegyverré válik. Nálunk bocsánatot kérnek, illetve  Tsuvát tesznek, ami egy zsidó patent: megtérni, ami azt jelenti hogy megbánni a multat és megfogadni a jövöre nézve. Nyelvünkön:

  חרטה על העבר וקבלה  על העתיד                  

 

   Ennek értelmében mi is bocsánatot kérünk azoktól akiket akarva-akaratlanul megsértettünk, megbántottunk, félreértettünk vagy (esetleg)mindezt úgy követtük el, hogy alantas tényezők eszközévé váltunk, tudtunkon és akaratunkon kivül.

     (A fentiek nem tévesztendők össze a legitim birálattal, amihez Magyarországon, sajnos – talán az egymást követő két totalitárius rendszer következtében – nincsenek hozzászokva).

   Most azonban nem birálunk hanem elnézést kérünk. 

Mindenkitől

aki megbántva érzi magát. Volt és jelenlegi elnököktől, volt és jövendőbeli üvig.ek-től, rabbiktól és "rabbik"tól, fő és al szerkesztőktől (Új Élet); fő és alsameszoktól és magyarkodó buzgómócsingoktól. Zsidó és "zsidó" szervezetektől; megélhetési zsidóktól, a bulizóktól, az Izraelbe kiránduló "olék"tól, akik felmarkolják a "klita kosarat" aztán visszamennek és kinevetik a gyilkos ellenségektől körülvett, élet-halál harcot vivó Izraelt..

   Mindenkitől bocsánatot kérünk. Igyekszünk nem visszatérni hibáinkra, igyekszünk szordinósabban irni és forrásainkat a lehetőségekhez képest jobban ellenőrizni.Igyekszünk enyhiteni a kritika hangján, tekintetbe véve hogy az "alanyok" nincsenek hozzászokva a nyugati sajtó-normákhoz. Igyekszünk jobbak lenni

    A bocsánatkérés zsidó módja: úgy és addig kell elnézést kérni, amig a megsértett kiengesztelődik   עד שירצה את חברו

     Bocsánatot kérünk és reméljük hogy a felmentés megadatik, Ha azt akarjuk hogy Fent megbocsássanak és beirjanak az Élet könyvébe – akkor nekünk is meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek.

    Maimonidés irja, hogy az akitől bocsánatot kérnek "ne legyen kegyetlen", hanem bocsásson meg.

   Ennek szellemében és reményében kivánunk kedves olvasóinknak egy biztonságos, barátságos, öntudatos zsidó ujévet.

כתיבה וחתימה טובה

    Naftali Kraus

      

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése