2013. szeptember 11., szerda

16 évvel ezelőtt : Habsburg  Ottó kimentette magát – és levelet irt

Egy nap az új Máchzor történetéből

Sajtótájékoztató az Írók Könyvesboltjában(1997)

1997 szeptember 16-án, délután 4 órakor került sor a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület idei, talán legszebb programjára. Megjelent ugyanis az új fordítású, a kétnyelvű imakönyv sorozat 742 oldalas II. kötete, az Izrael Fohásza - A Zsidó Újév Imarendje című nagy fontosságú, egyszersmind igen tetszetős kiadványa, s ebből az alkalomból tartották meg a könyv premierjét.

A rendezvényre az Írók Andrássy úti Könyvesboltjában került sor, az érdeklődők népes táborának jelenlétében. Oberlander Báruch rabbi, az imakönyv kiadásának kezdeményezője, eredetileg meghívta Habsburg Ottót, az Európai Parlament tagját, a kontinens nyugati térfelének ismert közéleti szereplőjét, aki méltán és méltó módon képviselte volna e rendezvényen történelmi családját.

Habsburg Ottó végül levélben üdvözölte az esemény résztvevőit a fontos alkalomból, s szóban is közölte: örülne a közeli személyes találkozásnak. Hangsúlyozta: örömmel tisztelegne a magyar zsidóság szellemi nagysága előtt.

Volt még egy ünnepi mozzanata a premiernek. Az Írók Könyvesboltja igazgatónője, Nagy Bernadette ugyanis kiemelkedő közéleti tevékenységéért elnyerte Budapest Terézváros Önkormányzatának Díszoklevelét.

A Nagyünnepi Újévi Imakönyvet Dr. Schöner Alfréd, az Országos Rabbiképző Szeminárium főigazgatója mutatta be. Rendkívül színvonalas előadásban ismertette a korábbi fordítások történetét, s elemezte a jelenlegi fordítás kiemelkedő szépségét. Szólt Friedmann Miklós – Jiszrael Menáchem Hákohén – ortodox kántorról, az egyik legnépszerűbb pesti cházánról, aki szépívű pályáját a Páva utcai templomban koronázták meg, és akinek emlékét ez az imakönyv igyekszik méltó módon megőrizni. Oberlander Báruch kiadói köszöntöjében méltatta a szerkesztő, Naftali Kraus izraeli író és publicista sokirányú érdemeit, fáradhatatlan tevékenységét a siker érdekében. Külön aláhúzta, hogy az imasor összeállításánál hangsúlyos figyelmet fordítottak a magyarországi áskenáz hagyományokra, s e nuszáchtól semmiben sem tértek el. Ez azért fontos, mert a hagyományok megőrzése a tradíciók újraélesztői számára is létfontosságú szellemi kérdés. Megköszönte a támogatók önzetlen segítségét, akiknek emléke ezáltal fennmarad.

Benedek István Gábor, a könyvpremier zárszavában megköszönte Fábián György képszerkesztő művészi értékű munkáját, s köszönetet mondott a sajtó nagyszámú képviselőjének a megkülönböztetett érdeklődése miatt.

A hallgatóság soraiban foglalt helyett Dr. Komoróczy Géza professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Intézetének vezetője, és Hovanyecz László a Népszabadság munkatársa is. Itt, ezen a könyvbemutatón készült el az az interjú, amely 1997. november 1-én, szombaton, oldalnyi terjedelemben jelent meg a Népszabadság Hétvége című mellékletében.

Az interjú egyben tisztelgés is Oberlander Báruch rabbi lassan évtizedes magyarországi tevékenysége előtt, melynek során új dimenziói nyíltak az újjászerveződő és erősödő zsidóságnak.

Smuél B.(enedek)

*

Dr. Habsburg Ottó levele

 

Pöcking, 1997 szeptember 5.

Igen tisztelt Rabbi Oberlander!

 

Dr. Habsburg Ottó, aki csak néhány órára volt itthon átutazóban Erdély és onnan Stockholm felé, engem bízott meg, hogy melegen megköszönjem augusztus 28-án kelt faxját, amit csak most kapott kézhez és amit érdeklődéssel olvasott el. Szívesen válaszolt volna személyesen, de erre csak a hónap közepe felé kerülhetett volna sor és nem akarta Önöket ilyen sokáig váratni.

Nagyon örül, hogy újból megjelenik "A Zsidó Újév Imarendje", hiszen ez is hozzájárul a történelmi alap helyreállításához, és annál jobban sajnálja, hogy a könyv szeptember 16-i bemutatójára nincs módjában eljönni, pedig igazán szívesen vett volna részt e felemelő pillanatban. Azokon a napokon az Európai Parlament tartja plenáris ülését Strasbourgban, amelyről nem hiányozhat...

Az őszi nagy ünnepekhez Önnek és a zsidó hitközség tagjainak minden jót kíván és meleg üdvözleteit küldi.

Szívélyes üdvözlettel:

Gelsey Erzsébet

Titkárság

(Forrás: Egység, 1997)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése