2013. szeptember 30., hétfő

HETI SZAKASZ CHASZID SZEMSZÖGBŐL- NOÁCH(NOÉ)

A MATERIÁLIS FELFOGJA A SPIRITUÁLIST

 

„Noách életének hatszázadik  évében, a második hónap tizenhetedik napján, fölfakadt a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.” (1Mózes 7,11)

 

      A fent említett versre azt mondja a Zóhár (első rész, 117,a), hogy „a hatodik évezred hatszázadik évében megnyílnak a bölcsesség kapui fent, és a bölcsesség forrásai lent, és a világ  rendbe jön (vagy: felkészül) a hetedik évezredre”.

 

    Eszerint a Zóhár kétféle felfedésről, megnyilatkozásról beszél, amely a hatodik évezred  hatszázadik évében következik be: az egyik a bölcsesség kapuinak megnyílása fent – amely a Tóra bölcsességére vonatkoztatható - , míg a másik, ami ugyanakkor következik be, az a "bölcsesség forrásai" lent, vagyis ebben a világi -természettudományok fejlődéséről és kiteljesedéséről van szó.

 

     ELŐKÉSZÜLETEK A MESSIÁS JÖVETELÉRE

 

       És valóban abban az időben, amit a Zóhár itt megjövendöl (e sorok írásakor a zsidó időszámítás 5773-at ír, ami a hatodik évezred nyolcadik százada), vagyis az elmúlt kétszáz évben – óriási fejlődés következett be, mind a zsidó, mind a világi tudományokban. A Tóra berkeiben napvilágra került a haszidizmus, vagyis a Tóra belső, spirituális értelmezése, míg a világi természettudományok haladása is meglódult és beláthatatlan következményekkel járt – szinte minden téren.

 

     Azonban tudnunk kell, hogy az említett Zóhár szerint az új, gyorsított fejlődés és felfedezések arra valók, hogy a világot mintegy előkészítsék a hetedik évezredre, vagyis a messiási korszakra.

 

 Az egyszerű, logikus értelmezés szerint, érthető lehet, hogy a Tóra kabbalisztikus, spirituális, „belső” értelmezése és ennek elterjedése az egész világon – előkészület a messiás jövetelére. Hiszen akkorra jövendöli Jesája prófétánk, hogy „...tele lesz a föld az Örökkévaló ismeretével, ahogy a tengert víz borítja”. (Jes 11,9). Kétségtelen, hogy a Tóra „belsö, spirituális” értelmezése, előkészület erre az állapotra.

 

    De mi köze a világi tudományok fejlődésének ehhez a messiáshoz?!

 

       A MATERIÁLIS „LÁTJA” A SPIRITUÁLIST

 

       Egyike a legfontosabb dolgoknak – ami a messiási korszak jellemzője lesz – az a próféciai rendeltetés, amit Jesája úgy fejezett ki, hogy „megjelenik az Örökkévaló dicsősége, és látni fogja minden ember (szó szerint minden „hús”), hogy az Örökkévaló beszélt!” (Jes 40,5)

 

 A chaszid tanítás értésünkre adja, hogy a messiási időkben minden ember („hús-vér”), vagyis a materiális világ, látni, érezni és érzékelni fogja, hogy léte és mibenléte „isteni”, vagyis az Örökkévaló(tól függ). Más szóval ez azt jelenti, hogy nemcsak a szellemi énünk lesz képes (fel)„fogni” az isteni erő sugárzását, hanem a materiális („hús”) énünk is. Maga a materiális világ lesz hordozója az isteni jelenésnek.

 

     Ennek előkészítése rejlik a világi  tudományok megjelenésében. Ennek célja az Örökkévalót szolgálni,  mivel „mindent a dicsőségére teremtett”. (Atyák 6,11) Mivel kell, hogy meglegyen a lehetőség a szabad választásra, megadatik az embernek ezeket az erőket más célra, néhol az eredeti cél ellenére - használni.

 

   Azonban amikor a zsidó ember ezeket a tudományokat a Tóra  tanulására és  az istenszolgálatra használja – ezzel előkészíti a világot feladatára a megváltás korában, amikor minden egyed a materiális világban eszköz lesz az isteni fény terjesztésében.

 

      AZ ISTENI EGYSÉG MEGJELENÉSE

 

   Azért léptek szinre ezek tudományok éppen ebben az időben, közel a messiási időkhöz, hogy a zsidó népnek lehetősége legyen a teremtés ezen részeit is a Tóra és az istenszolgálat fokozására felhasználni hogy ezzel mintegy előkészitsék a világot a megváltásra.

 

     Éppen a világi tudományok fejlődése az, ami közelebb hoz bennünket az Isten egységének alapos és igazi megértéséhez. Valaha azt gondolták, hogy a természet erői külön-külön, magában álló erők, és hogy az anyag különböző összetevőkből áll. Ma már tudjuk, hogy gyökerében minden egy alapelemből ered, amely nem  más mint az isteni egység kifejezője.

  Erre az egységre derül fény rövidesen, az igazi és teljes megváltás idején.

 (Likuté Szichot 15. kötet,  42. oldal)

 

             

    

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése