2014. július 3., csütörtök

   SIPUCAI  CSENDÉLET  :    "MÉLTATLAN ÉS FELHÁBORITÓ"
 HEVES TILTAKOZÁS A SVIHÁK
MACHINÁCIÓI ELLEN...
Herce-hurca a lágymányosi jelölt körül, akit a svihák futtat *
Mit szól ehhez a ELNÖK, aki a svihák lekötelezettje?

Tisztelt Jelölő Bizottság!
Tisztelt Választási Bizottság!


A BZSH Jelölő Bizottsága 2014. június 16-i hétfői ülésén teljesítette a BZSH
Alapszabályának 65.§., 66.§., 67.§., 68.§. paragrafusokban meghatározott
feladatait.

A BZSH Jelölő Bizottsága a templomkörzeteket egyenlő mértékben képviselő
testület, tevékenységét tiszteletben kell tartani. 
Horváth József 2014. június 30-án beérkezett ismételt jelölései kapcsán
megállapítható, hogy mivel azonos választási közgyűlésre történne a
jelölése, Horváth Józsefre nem vonatkozik a BZSH Választási Szabályzatának
21.§.-a. Horváth Józsefre már a 2014. június 16-i Jelölő Bizottsági ülés
előtt is érkezett jelölés, amelyet a Jelölő Bizottság megtárgyalt, és a
választási közgyűlés jelöltlistájának összeállításakor figyelembe vett. 

Horváth József tehát nem minősül új jelöltnek, ezért nem vonatkozik rá a
BZSH Választási Szabályzatának 21.§.-a.  

Méltatlannak és felháborítónak tartom Radnóti Zoltán úr szégyenteljes
viselkedését nem Rabbihoz méltó magatartást. Minden igyekezete, amellyel az
ügyvezető igazgatónak jelölteket, illetve a Jelölő Bizottság tagjait
oktalanul lejáratni kívánja, még inkább felhívja a figyelmemet arra, hogy
különös körültekintéssel szükséges eljárnunk minden általa támogatott
személy esetében. 

A továbbiakban megkívánom jegyezni, hogy a Bizottsági ülésen elhangzottak és
az ott született döntéseket senki nem kérdőjelezheti meg annak tisztaságát,
már csak azért sem, mert , a jogi osztály képviseltette magát mint törvényes
felügyeleti szerv, hatályos szabályzat alapján történt minden esemény. Az is
tény, hogy a BZSH Közgyűlése választotta meg a Bizottság tagjait,  valamint
minden Templomkörzet képviseltette magát. A napok óta tartó levélváltásokat,
nyilatkozattételeket, mindenféle beadványokat, magyarázkodást egyszerűen nem
is tudom minősíteni. 


Tisztelettel
Sárközy Gyula
Bethlen Tér

 

 

 

 

 

 

  A "demokrata" svihák TILTAKOZIK É S PERREL FENYEGET .......

 

 

Tiszteletteljes kérés a Bethlen téri körzet vezetéséhez, Sárközy Gyula küldött visszahívása témájában

 

Tisztelt Küldött Társaim!

 

2014. június 17-én minden BZSH küldött meghívó levelet kapott a BZSH közgyűlésre, ami a jelölti névsort is tartalmazta.

 

A meghívóban található - bemásolt hivatalos levél végén található 3 mondat, miszerint " a választási szabályzat 21 §-a alapján..... bármelyik képviselőtestületi tag kérheti, hogy a jelöltek közé újabb személy nevét vegyék fel"

 

Június 16-án ülésezett a BZSH Jelölő Bizottsága aminek a feladata, hogy ellenőrizze a beérkezett jelöléseket, hogy a jelöltek elvállalják-e a jelölést, illetve megfelelnek-e az Alapszabály 4 követelményeinek, miszerint:

"8. § (1) A Hitközség tagja lehet minden zsidó vallású természetes személy, akit valamely körzet, tagozat, vagy csoport tagjai közé felvesz.
12. § (1)
 
- Nem lehet tagja semmiféle választott testületnek és nem tölthet be választott tisztséget a Hitközségnél az, akinek vele együtt élő házastársa nem zsidó vallású.

- Egyébként a Magyar Köztársaság törvényei szerint cselekvőképes hitközségi tag bármely tisztségre megválasztható, szenvedő választójoga van, feltéve, hogy legalább két éve a Hitközség tagja.
- (2) Sem cselekvő, sem szenvedő választójoga nincs annak a tagnak, akit a bíróság ... bűncselekmény miatt elítélt; mindaddig, amíg mentesítése nem következik be.'

A Bizottság elé 5 jelölés érkezett be. 

A Bizottság tagjai - a fentebbiek vizsgálata nélkül - ellenszavazat nélkül 4 jelöltet felvettek a jelöltek közé, míg Horváth Józsefet, aki - bár megfelel mind a 4 feltételnek - nem engedték még elindulni sem a választáson.

 

A "Nem támogató" szavazatát egyedül Sárközy Gyula indokolta meg, súlyos szavakat megfogalmazva - bár erről nincs hangfelvétel - ám remélem lesz olyan egyenes, hogy esetleg itt is leírja majd azokat, hogy mindenki megismerje a véleményét és döntésének hátterét.

 

Ám én (és még többen) demokrataként nem tudtuk elfogadni, hogy egy bizottság - aminek még a jogköre is kérdéses - megvonja a lehetőséget a BZSH közgyűlésének bármely (!) tagjától, hogy akár csak elmondhassa a programját és megmérettessen.

Ezért mint küldött - élve a jogommal - ismét jelöltem Horváth Józsefet.

(És egyébként jelöltem volna bárkit is, akitől ezt a jogot megvonnák, pláne Magyarország egyik legsikeresebb közösségének első emberét.)

 

Mindezek után Sárközy Gyula egy levelet írt több küldöttnek, amiben a következőket írta le:

 

"Méltatlannak és felháborítónak tartom Radnóti Zoltán úr szégyenteljes viselkedését nem Rabbihoz méltó magatartást. Minden igyekezete, amellyel az ügyvezető igazgatónak jelölteket, illetve a Jelölő Bizottság tagjait oktalanul lejáratni kívánja, még inkább felhívja a figyelmemet arra, hogy különös körültekintéssel szükséges eljárnunk minden általa támogatott személy esetében."

 

Sárközy urat a BZSH Bethlen téri körzete delegálta a közgyűlésbe és a Jelölő Bizottságba, éppen ezért két dolog lehetséges:

 

1) a Bethlen téri körzet vallási és világi vezetése bízta őt meg, hogy egy rabbival szemben becsületsértő dolgokat írjon le, majd küldje el e-mail-ben

2) önmaga találta ki és fogalmazta meg ezeket a becsületsértő gondolatait.

 

- Első esetben el kell gondolkodni a Bethlen téri körzetnek, hogy milyen stílusban kommunikál és milyen stílust szeretne behozni a zsidó közéletbe, és, hogy ez milyen következményekkel járhat. (lásd Schwetzoff - Feldmájer Máté eset)

 

- Második esetben, amennyiben a küldöttük - önmaga fogalmazta meg a becsületsértő mondatait, akkor erről kérem nyilatkozzon a körzet vezetősége, hogy Sárközy Gyula képviselőjük, nem az ő véleményüket tette "közkinccsé".

 

Ám ha ez a második eset forog fent, felszólítom a körzet vallási és világi vezetését, hogy azt az embert, aki ilyen szavakat használ - közvetlenül egy rabbival és közvetve egy elnökkel szemben, lehető leghamarább hívják vissza a BZSH küldötti pozíciójából!

 

És / vagy Sárközy Gyula képviselő - szeme előtt tekintve Feldmájer Máté követendő magatartását - önmaga lemond a küldötti státuszáról.

 

Mindettől függetlenül - "becsületsértés" miatt jogi képviselőm büntetőjogi eljárást indít a fent nevezett képviselő ellen.

 

És mindezek mellett tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy ne engedjék a személyeskedést és a gyűlöletet ilyen mélyen és mértékben elterjeszteni önmaguk között, hiszen ez a BZSH és a MAZSIHISZ teljes erodálódásának egyik első lépése.

 

Minket - lett légyen az Horváth vagy Sárközy - a küldőink azzal a mandátummal küldtek, hogy építsük és javítsuk a zsidó közéletet és nem azért, hogy szétrobbantsuk a maradékot.

 

A jelölésemet természetesen fenntartom, 

amely egy részletes programját leíró és mindenkivel megosztó és egy jövőképet felvázoló jelölt mellett szól. 

Egy jelölt mellett, aki a fejlődésről, a közös munkáról és egy szerethető és élhető zsidóságról álmodik, egy olyan modern zsidó közösségről, amelyben az ilyen típusú a gyűlöletnek nincs helye.

 

Tisztelettel,

Radnóti Zoltán rabbi

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése