2014. július 6., vasárnap

 A HETI SZAKASZ CHASZID SZEMSZÖGBŐL - PINCHÁSZ - 2014


 

A ZSIDÓSÁG SZERETETE – FANATIKUSAN

    

„Ezért mondd meg: Íme, én adom neki békeszövetségemet!" (4Mózes 25,12)

 

Az előző szakasz elbeszéli (a végén) a Zimri affért. Amikor a zsidó vezetés tehetetlenül állt, és úgymond „nem tudta, mi a teendő", bár ott voltak a helyszínen Mózes, Elázár, a kohanita és Izrael vénei. Ekkor lépett akcióba a fiatal Pinchász, Elázár főpap fia és kiköszörülte a csorbát. Ezért kapta itt és most az isteni „békeszövetséget".

 

   [Annak, aki nem ismeri a sztorit, röviden: a peori orgia végakkordjaként, amikor a kudarcot vallott Bileám tanácsára a moabita és midjanita lányok megpróbálták elcsábítani az izraeli férfiakat, nem kis sikerrel – a simeonita törzsfőnök provokálta Mózest: elébe járult egy midjanita törzsfőnök kurtizán lányával (és – a Midrás szerint –  megkérdezte ez szabad vagy tilos? Ha azt mondod, hogy tilos, akkor Jitró lányát ki engedte meg neked?!), majd elvonult egy kétszemélyes sátorba, hogy személyesen is demonstrálja a provokációt. Mózes meglepetésében és haragjában szinte elnémult, a szemtanúk hangosan sírtak, és ekkor Pinchász vette a dárdát, utánuk ment, és leszúrta a két vétkest.]

 

     Szakaszunk, ennek folytatásaként, azzal kezdődik, hogy az Örökkévaló elismerésként – és védelemként a Simeonita törzs bosszúja ellen – védelmet kínál és békeszövetséget adományoz Pinchásznak, aki a Midrás szerint (M. Rábbá és Tanchuma) a legfiatalabb volt mind között. „Nem így tanítottál bennünket, Mózes mesterünk, amikor lejöttél Szináj hegyéről! – adja a Talmud (Szánhedrin 82,a) Pinchász szájába –, „…aki egy sikszével hál – zelóták számolnak le vele!"

 

   Ez a "háláchá" úgy van bejegyezve a Talmudban, hogy „ez ugyan egy háláchá, de nem döntenek így", vagyis ha Pinchász megkérdezte volna a bét dint, (bíróságot), hog megölheti-e Zimrit – a válasz nemleges lett volna, (Éruvin,7,a), mivel a bíróság ilyen esetben nem szabhat ki halálos ítéletet. Pinchász viszont nem kérdezett semmit és senkit – a fanatikus tűz lobogott benne egy ekkora chilul hásém láttára; ment és megölte Zimrit – dicséretet kapott a megfelelő időben végzett megfelelő cselekedetéért.

 

AMIKOR A NAGYOK HALLGATNAK...

 

     Ebből az a tanulság, hogy néha előállhat egy helyzet, amikor Izrael nagyjai hallgatnak és nem mondják meg, mi a teendő. Ennek lehetnek különböző okai, például az, hogy "Pinchász átvegye a kohanita tisztséget" (Midrás Bámidár rábbá, 20,24) – vagyis az ügy arra vár, hogy valaki  felálljon és kezdeményezzen. Ennek az embernek nagy odaadással kell rendelkeznie, és hajlandónak kell

mutatkoznia az önfeláldozásra, anélkül, hogy a cselekedetre egyértelmű utasítást kapna.

 

     Amikor valaki megy és tesz valamit, anélkül, hogy erre Izrael nagyjaitól egyértelmű utasítást  kapna – ebben van némi veszély. Ez nem biztos út, amely egy acélozott hídon át vezet. Viszont vannak idők, amikor egy zsidó embernek késznek kell lennie arra, hogy  elveszitheti e világi és túlvilági részét – ha az Örökkévaló úgy kívánja.

 

Ezzel együtt nem szabad elfelejteni, hogy még ilyenkor is, csakis a Tóra alapján szabad cselekedni. Pinchász esetében is, ámbár „nem döntenek így" – mégis ez a háláchá a Tóra szerint.

Még ha a Tóra maga elhatárolódik is tőle, („nem döntenek így"), és  a bíróság nem utasít(hat) erre.

                                                                                                     

AMIKOR ÉG A HÁZ

 

     Ma olyan korban élünk, amikor körülöttünk nagy tűz van (az előző lubavicsi rebbe, rabbi Joszéf Jichák Schnéurson szerint „az Örökkévaló felégeti a galut falait"), és a lángok körülnyaldosnak bennünket. Amikor körülnézünk, látunk milliónyi zsidót, akik el vannak vágva a zsidóság minden megnyilvánulásától, és fennáll a veszély, hogy elvesznek a zsidóság számára. Ilyen helyzetben nem kell mindig filozofálgatni és  a bét dint kérdezni, szabad-e egy órácskát elvenni a Tóra tanulásából, hogy zsidó életeket mentsünk!

Egy zsidó köteles lángra lobbantani magában a pozitív fanatizmust, a konstruktív zelótaságot, az Izrael-szeretet és az Örökkévaló szeretete irányában, és menteni a zsidókat a tudatlanságtól és az elszakadástól. Ha így teszünk, ennek érdemében Pinchász = Élijáhu eljön, és beharangozza a Messiás eljöttét, gyorsan, napjainkban.

 

     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése