2014. július 19., szombat

 

 

A HETI SZAKASZ CHASZID SZEMSZÖGBŐL –MÁSZÉ - 2014

 

A FŐPAP IMÁJA

         "A FŐPAP HALÁLÁIG..." (4Mózes, 35,28)

 

 

Mi történik azzal az emberrel, aki nem szándékosan kioltotta egy másik ember életét? A Tóra ebben az esetben azt az utasitást adja, hogy egy ilyen embernek el kell menekülni az egyik menedékvárosba, ahol védve van a vérbosszu ellen. Ha biróság valóban úgy találja, hogy az emberőlés nem előre megfontolt szándékkal történt ( a tettes nem is ismerte az áldozatot és nem volt ellensége) – akkor ebben a menedékvárosban kell élnie a főpap (Kohén Gádol) haláláig. Utána hazamehet családjához. Hat ilyen menedékvárost létesitettek, hármat Kanaánban és hármat Transzjordániában, ezeket a leviták adminisztrálták.

 

    A kapcsolat az ilyen nemszándékos emberölő büntetése és a főpap halála között – magyarázatra szorul. Mi köze van a főpap élettartamának az "ártatlan-vétkes" száműzetésének hossza között? A főpap (kohen gádol) felelős azért ami történt?

 

     Rási magyarázata a helyszinen igy szól: "A főpap feladata a schiná (isteni Jelenlét) lehozatala és elárasztása Izraelre és ezzel meghosszabitani életétüket. Mig ez az emberölő eltávolitja a Schinát és leröviditi életüket. A kettő nem fér össze..."

 

    KIÉ A BÜNTETÉS,

 

       Rási  nem elégszik meg ennyivel, hanem egy további magyarázattal is szolgál: "Mivel a főpapnak imádkoznia kellett  volna hogy ne történjen ilyesmi napjaiban".

 

   Ez aztán már teljesen érthetetlen- mondja a rebbe. Mi az hogy "imádkoznia kellett volna"? Hiszen a büntetés az emberölőnek jár és nem a főpapnak!?"

 

A  válasz az , hogy Rási itt rámutat a kapcsolat mélységére a két dolog között; maga az a tény hogy a Tóra összeköti a főpap halálát a száműzött szabadlábra kerülésével – azt érzékelteti, hogy igenis van mély, lényegbevágó kapcsolat a kettő között.

 

    A HALÁL ENGESZTELÉST OKOZ

 

       Az emberölőnek nem szabad elhagynia a menedékvárost addig ami a főpap él – mivel még nem nyert bünbocsánatot. Csak a Kohen Gádol halála hoz neki  bűnbocsánatot vétkére. Ahogy "a cádikok halála bünbocsánatot (egyfajta "amnesztiát" hoz nemzedékére" (Jeruálemi Talmud, Joma, 1,1) – úgy itt a főpap halála engesztelést eszközöl ki annak aki embert ölt nem szándékosan, vagyis nem előre megfontoltan.

 

      Érthetö, de a kérdező itt is kérdezheti miért pont a főpap és nem egy másik cádik? Azért – válaszolja erre Rási – "mert imádkoznia kellett volna". Ez azt jelenti, hogy mivel a főpap feladata, hogy hivatalból szentséget árasszon a népre, olyan mély és jelentős szent atmoszférát, amiben ilyen dolog egyáltalán nem fordulhat elő.

És mivel mégis előfordult életében ilyesmi – úgy látszik hogy van valami felelősége a dologban, ami bizonyos szempontból összeköti őt a történés alanyával. Ezért mondja ki a Tóra, hogy csak a főpap halála hoz engeszte

lést neki.

 

      IZRAEL SZERETETE

 

      Innen a tanulság az Áhávát Jiszráél – a zsidók szeretete – magasröptüsége mellett. A főpap és a nemszándékos emberölö a nép két szélsőséges pólusát jelenitik meg: a főpap aki a szentség és tisztaság netovábbja mig másrészt a vétkes emberölő (mivel egy ilyen ember a legalanyosabb státust képviseli azon vétkesek között akiknek nem jár halálbüntetés) – és mégis egymástól függenek, miután még ez a két szélsőséges pólus is egy azon nép egy-egy része-

 

   A főpap – Áron utóda – aki "szerette az embereket" (Atyák, 1, 12) feladata volt egyrészt imádkozni hogy ne történjen semmi rossz és másrészt és ezáltal "meghoszabbitani a zsidók életét". Ez a feladata minden nemzedékben és imája meghallgatásra talál, hogy csak jó legyen osztályrészunk mindig.

 

    (Likuté szichot,  33. kötet 206 ol')

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése