2013. július 12., péntek

MIT MOND A HALACHA

Csak lányoknak:A zsidó otthon – a nő tfilinje

 A lányok azt mondhatják: "Mindez nagyon szép. A tfilin csodálatosan összeköti az embert Istennel – de csak a fiúkat. És mi lesz velünk?"

A parancsok legelsősorban azt a célt szolgálják, hogy általuk kapcsolatot teremtsünk Istennel. Ennek legmélyebb formája, ha Hozzá hasonlítunk.

Egyetlen dolog van, amelyben a nők annyira hasonlítanak a Teremtő Istenre, hogy nincs az a férfi, aki ekkora hasonlóságban csak reménykedhetnék is. Csak nő képes testében teremteni. Csak nő képes gyermeket kihordani. Ebben az értelemben a nő – az alkotó – bármelyik férfinál nagyobb mértékben részesedik Isten tulajdonságaiban.

A tfilin dobozát bájitnak hívják, ami "házat" jelent. A nőnek is megvan a maga "bájitja": az otthon, amelyben családjáról gondoskodik. Úgy is mondhatnánk, hogy a nő "tfilinje" az otthona.

A nők ezáltal a "tfilin" által hasonulnak Istenhez, ugyanúgy, ahogyan a férfi is tfilinje által hasonul Hozzá. Az egész világ Isten háza: ezt a sajátosságot sechinának, Isten Jelenlétének nevezzük. Érdemes megjegyezni, hogy a "sechiná" héber szó nőnemű. A kabbalisták ugyanezt Ákeret HáBájitnak, "a ház asszonyának" nevezik.

A zsidóságnak két alappillére van: az otthon és a zsinagóga. Ellentétben más vallásokkal, amelyek a templomot tartják fontosabbnak, a zsidóság szemében az otthon és a zsinagóga egyenrangú. Legfontosabb szertartásaink között több is van, amely kizárólag az otthonhoz kapcsolódik: a széder, a szuká, a szombati asztal, Chánuká fényeinek meggyújtása. A zsidóság folytonosságát mindenekelőtt az otthon biztosítja. Bölcseink tanítása szerint: "Ha nincsenek jerkék, kosok sincsenek."

A bájit, az otthon a nő "tfilinje". A nő ezzel járul hozzá az isteni Akarat megvalósulásához.

Érdemes megemlítenünk, hogy a Tóra átadásakor Isten így szólt Mózeshez: "Mondd el Jákob házának, és tanítsd meg rá Izrael fiait!" "Jákob háza" – Bét Jáákov – alatt bölcseink a zsidó nőket értik. Mózesnak elsősorban velük kellett szót értenie. Ha a Tóra elsőként nem a zsidó otthonba hatol be, nem létezik zsidó folytonosság.

A Tóra szelleme a tfilin bájitjába foglalt tekercseken ugyanaz, mint a zsidó bájitban: az otthonban, a nő felségterületén.

(Forrás: Zsido.com)

 

  

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése