2013. július 12., péntek

   ARCHIVUMUNKBÓL: KÉT ELŐSZÓ, KOMMENTÁR NÉKÜL           

     

A ZSIDÓ TÖRVÉNYKEZÉS LOGIKÁJA

A Mazsihisz elnökének előszava

              

    Aki ismeri Naftali Kraus könyveinek szerkesztési elveit, az pontosan tudja, hogy azokban mindíg zsidó tudósok és zsidó világi vezetők  előszó-zuhatagai vezetik el az olvasót a könyvnek a szerző által írt érdemi részéhez. Azoknak, akiknek az élettől csak az előszó írásának lehetősége adatik meg,  saját exhibicionizmusuk kiélésén túl az lenne a feladatuk, hogy rövid, bölcs és míves gondolatokkal hívják fel az olvasó figyelmét a könyv és szerzőjének értékeire. Ehelyett gyakorta saját, vélt értékeinket próbáljuk eladni egy-egy könyv színvonalas bemutatásán keresztül, de talán ez így van jól, mert ez így emberi. S Naftali Kraus könyve is abszolút emberi.

 

     Naftali Kraus legutóbbi könyvének, a 613-nak, előszavában kételyeimet fogalmaztam meg a szerző azon állításával kapcsolatban, mely a művet „talán utolsónak” prognosztizálta. S lám’, nekem volt igazam! A „Mit mond a Halacha a…” című, mintegy 50 szócikket tartalmazó új mű, az író 22. könyve és bizton’ állíthatom, hogy nem e könyv lesz a szerző által a magyarországi zsidóságnak átadott utolsó mű. Azaz lesz folytatás mindnyájunk okulására, mindnyájunk épülésére. Mert sokat lehet tanulni ezekből az alkotásokból.

 

    Gyakorló MAZSIHISZ elnökként sokszor kapok kérdést barátaimtól, máskor közéleti személyiségektől vagy újságíróktól a zsidó vallásnak az aktuális orvosi, társadalmi vagy esztétikai témákban elfoglalt álláspontjáról. Konkrétan az elmúlt évben újságírói kőrkérdések érkeztek a magyarországi egyházak vezetőihez – így hozzám is - a drogok használatának, az eutanáziának és a mesterséges megtermékenyítésnek felekezetünk általi megítéltetéséről. S azzal szembesültem, hogy nincs ma olyan magyar nyelven írott szakirodalom, mely segítséget tudna nyujtani egy magamfajta világi vezetőnek az eligazodásban.

 

   Könyvbemutatókon a megfelelő szavakat kétségbeesetten kereső előadóktól hányszor hangzik el egy-egy tudományos vagy ismeretterjesztő könyv kapcsán, hogy bizony a mű hiánypótló. De ez most tényleg az! Konkrét kérdésekben  konkrét vallási útmutatást ad mindazoknak, akiket  érdekel, vagy érint a Halacha - az írott és szóbeli Tan alapján képződött zsidó törvénykezés. Több mint ötven témában segíti a könyv megtudni a Halacha értelmezését a már felsoroltakon túl a klónozás, a születésszabályozás, a dohányzás, a cenzúra, az asztrólógia, a betérés, a házasság, válás és sok egyéb izgalmas kérdésben.

 

     Szerző vállalkozását kivételes írói szorgalma, a Tóra végtelen szeretete és tisztelete mellett a sokak által irígyelt páratlan asszociációs képessége teszi hitelessé és élvezetessé. Ezért ha valaki veszi a fáradtságot és Naftali Kraus előző, 21. könyvében szereplő 613 Tórai parancsolat magyarázatait összeveti ezen értelmezésekkel, akkor különleges intellektuális élményben lesz része.  

 

A könyv erősségét azonban nem kizárólag az ötven szócikk tételes tárgyalásában látom. Sokkal inkább abban, hogy betekintést enged a zsidó törvénykezés logikájába: megmutatva azt, hogy a többezer éve változatlan Halacha milyen eszközökkel képes a XXI. században felmerülő kérdéseket megválaszolni. A könyv figyelmes olvasója egy tradícionálisan bevált megközelítési metodika alapjainak megismerésével olyan módszerre képes rátalálni, mellyel a saját életében felmerülő - akár világi kihívásokra is - eredményesen tud válaszolni  A szerző érezteti velünk a szigorú vallási törvényeink kompromisszumok nélküli megtartása mellett a zsidó gondolkodás szabadságának lényegét. S ha valaki ennek ízére rákap - függetlenül attól, hogy individuálisan mennyire tesz eleget a Halacha törvényeinek – az közelebb kerül a zsidóság lényegéhez, annak gyökereihez.

 

   Naftali Kraus, a tőle már megszokott igazi pesti „vitriollal” fűszerezett eltéríthetetlen vallási szigorával. páratlan stílusbeli élményt biztosít a könyv minden olvasójának.

Heisler András

A Mazsihisz  elnöke

(2005)

***

A SZERZŐ NEM RABBI

A MAZSIHISZ-bzsh  ÜV.IG  ELŐSZAVA

 

           "Mit mond a halacha a…?"

  A Halacha – a zsidó törvény, amely az irott és szóbeli Tóra alapján kiséri a zsidó népet közel 3000  éve. A Halacha nem változik, nem "reformálódik", hanem a maga eszközeivel, a talmudi precedensek alapján, válaszol a ma legmodernebb kérdéseire.

 

    A könyv irójának, Naftali Krausnak,  ez a 22. könyve Magyarországon, ( egyben az Ősi Forrás sorozat 14. kötete). A szerző nem rabbi és igy ez a könyv nem rabbinikus döntvénytár. A szerző azonban kiváló Talmudtudós, ismeri a halachát és ismeri a korunk felvetette problémákat. Igy a könyv betekintést enged a zsidó törvénykezés kulisszái mögé és az olvasó megtudja belőle mi a halacha álláspontja olyan kérdésekben, mint a születésszabályozás, klónozás, mesterséges megtermékenyités, müvi vetélés, drogok használata, eutanázia,  dohányzás, tetoválás,  sport, a foglyok kiváltása, cenzura, halotthamvasztás, káddis-mondás, higiénia, esztétika, esküvő, válás, vegyesházasság, homosexualitás, fajvédelem, űrutazás, stb.stb.

 

           Szerző nem áltatja magát; jól tudja hogy a mai magyarországi zsidók nem tartják be a 613 micvának még egy tizedrészét sem. A könyv célja – mint a szerző többi könyve  - ismeretterjesztés. Hadd tudja a magyar zsidó, mit mond a zsidó törvény az emlitett mai modern problémákról. Hiszen ha nem tudja, nincs módjában részt venni aktivan a zsidó életben.  Ahogy azt Dávid királyunk mondotta fiának, Salamonnak:

 

  "Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét és szolgálj neki teljes szivvel és készséges lélekkel… ha keresed  megtalálod Őt, ha meg elhagyod, akkor elhanyagol téged…" (1 Krónikák, 28, 9). Kimchi interpretációjában: "Előbb ismerd meg és azután szolgáld, hiszen ha nem ismered – kit és mit szolgálsz?!"

 

      A "Mit mond a Halacha…" több mint 50 szócikket tartalmaz és mint a szerző előbbi könyvei, méltán tart igényt a magyarországi zsidó olvasó  valamint a nagyközönség érdeklődésére, hogy gyarapitsa  ismereteit a zsidóságról, a Halacháról. Hálásak vagyunk ezért a kiváló szerzőnek.

 

Zoltai  Gusztáv

A mazsihisz és Bzsh üv. igazgatója

(2005)

 

  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése